Výbor ČGPS

květen 2017

1. MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D. – předseda

Adresa:

Centrum ambulantní gynekologie a primární péče, s.r.o., Orlí 10, 602 00 Brno

Tel./fax:

542 220 017

Tel.:

542 221 661

Fax:

542 221 662

E-mail:

cgps@cgpsbrno.cz

 

2. Doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc. – místopředseda

Adresa:

ÚPMD, Podolské nábř. 157, 147 10 Praha 4

Tel.:

296 511 200

Fax:

296 511 296

E-mail:

cgps.mistopredseda@upmd.eu

 

as. MUDr. Petr Velebil, CSc. – vědecký sekretář, pokladník

Adresa:

ÚPMD, Podolské nábř. 157, 147 10 Praha 4

Tel.:

296 511 111 a 296 511 738

Fax:

296 511 739

E-mail:

vscgps@centrum.cz

 

Členové (seřazeni abecedně)

 

3. MUDr. Olga Hlaváčková

Adresa:

Privátní gynekologická ambulance, Zeyerova 2442, 397 01 Písek

Tel.:

382 215 000

Fax:

382 211 515

E-mail:

hlavackovaolina@gmail.com

 

4. MUDr. Ivan Huvar, CSc.

Adresa:

Nemocnice Milosrdných bratří, gyn. por. oddělení, Polní 553/3, 639 00 Brno

Tel.:

543 165 222

Fax:

543 165 243

E-mail:

huvar@centrum.cz

 

5. Prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.

Adresa:

Gynekologicko – porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Apolinářská 18, 128 51 Praha 2

Tel.:

224 967 425, 224 967 477

Fax:

224 922 545

E-mail:

martan@vfn.cz

 

6. Doc. MUDr. Alena Měchurová, CSc.

Adresa:

ÚPMD, Podolské nábř. 157, 147 10 Praha 4

Tel.:

296 511 824

Fax:

296 511 296

E-mail:

mechurovaa@centrum.cz

 

7. MUDr. Jan Nový

Adresa:

Privátní gynekologická ambulance, Raisova 21, 301 00 Plzeň

Tel.:

377 371 740

Fax:

377 421 125

E-mail:

jan.novy@centrum.cz

 

8. Prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D.

Adresa:

Porodnicko Gynekologická Klinika, FN a LF UP Olomouc, I.P.Pavlova 6, 779 00 Olomouc

Tel.:

585 854 103

Fax:

585 852 830

E-mail:

radovan.pilka@fnol.cz

 

9. Prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.

Adresa:

FN Olomouc, Ústav porodní asistence FZV UP, Ústav lékařské genetiky LF UP, I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc

Tel.:

588 442 860

Fax:

588 444 103

E-mail:

martin.prochazka@fnol.cz

 

10. MUDr. Aleš Skřivánek, Ph.D.

Adresa:

G-CENTRUM Olomouc s.r.o., Horní náměstí 285/8, 772 00 Olomouc

Tel.:

585 234 444

Fax:

585 234 499

E-mail:

skrivanek@g-centrum.cz

 

11. MUDr. Alexandra Stará

Adresa:

MediStar s.r.o, Slavíkova 15, 120 00 Praha 2

Tel.:

222 716 273

Fax:

222 714 376

E-mail:

alexstara@volny.cz

 

12. MUDr. Jiří Štěpán, CSc.

Adresa:

Sanatorium SANUS, Labská kotlina 1220, 500 02 Hradec Králové

Tel.:

495 757 188

Fax:

495 523 427

E-mail:

jstepan@email.cz

 

13. MUDr. Zdeněk Tesař, CSc.

Adresa:

Privátní gynekologická ambulance, Zdeněk Tesař,s.r.o. Ohmova 271, 109 00 Praha 10

Tel.:

271 961 183

Fax:

271 961 184

E-mail:

zdenek.tesar@centrum.cz

 

Revizní komise ČGPS ČLS JEP 

(členové řazeni abecedně)

 

14. Prof. MUDr. Jiří Špaček, Ph.D., IFEPAG – předseda RK

Adresa:

Porodnická a gynekologické klinika, LF a FN v Hradci Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové

Tel.:

495 833 381

Fax:

495 832 032

E-mail:

jiri.spacek2@fnhk.cz

 

15. Doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., MBA

Adresa:

Gynekologicko-porodnická klinika, Ostravská Univerzita a Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava

Tel.:

597 371 802

Fax:

E-mail:

ondrej.simetka@fno.cz

 

16. Doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc.

Adresa:

Centrum ambulantní gynekologie a primární péče, Orlí 10, 602 00 Brno 

Porodnicko-gynekologická klinika OU a FN Ostrava

Tel.:

542 217 658,9

Fax:

542 221 662

E-mail:

vit@unzeitig.info

 

Partneři stránek