Výbor ČGPS

únor 2022

Předseda: MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D.

Místopředseda: MUDr. Radovan Vlk  

Vědecký sekretář a pokladník: MUDr. Oldřich Šottner

 

Výbor ČGPS:


 
1. MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D. – předseda

Centrum ambulantní gynekologie a primární péče, s.r.o., Orlí 10, 602 00  Brno 

t.č.: 542 221 661    

E-mail: cgps@cgpsbrno.cz

 

2. MUDr. Radovan Vlk  – místopředseda

Gyn. – por. klinika 3 LFUK a FNKV, V Úvalu 84/1, 150 06  Praha 5, Motol

t.č.: 267 162 368

E-mail: RakVlk@seznam.cz

 

Členové výboru (seřazeni abecedně):


 
3. MUDr. Olga Hlaváčková

privátní gynekologická ambulance, Zeyerova 2442, 397 01  Písek

t.č.: 382 215 000

E-mail: hlavackovaolina@gmail.com

 

4. Prof. MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D.

FN Hradec Králové, por. a gyn. klinika, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové

t.č.: 495 833 743

E-mail: marian.kacerovsky@gmail.com, kacermar@fnhk.cz

 

5. MUDr. Jan Nový

privátní gynekologická ambulance, Raisova 21, 301 00  Plzeň

t.č.: 377 421 125

E-mail: jan.novy@centrum.cz

 

6. MUDr. Marek Ožana

NOVAGYN s.r.o., Nádražní 104, 720 00  Ostrava

Městská nemocnice Ostrava, Nemocniční 20, 720 00  Ostrava

t.č.: 596 123 407

E-mail: marekozana@seznam.cz

 

7.  Prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.

Gynekologicko-porodnická klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze
Apolinářská 18, 128 51 Praha 2

t.č.: 224 967 400, 224 967 198
E-mail: aparizek@seznam.cz

 

8. Doc. MUDr. Jiří Presl, CSc.

LF UK a FN Plzeň, Gyn.-por. klinika, alej Svobody 80, 304 60  Plzeň

t.č.: 377 105 430
E-mail: jiri.presl77@gmail.com, presl.j@fnplzen.cz

 

9. Prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.

FN Olomouc, Ústav porodní asistence FZV UP, Ústav lékařské genetiky LF UP

I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc

t.č.: 588 442 860

E-mail: martin.prochazka@upol.cz

 

10.  MUDr. Aleš Skřivánek, Ph.D.

G-CENTRUM Olomouc s.r.o., Horní náměstí 285/ 8, 772 00  Olomouc

t.č.: 585 234 444

E-mail: skrivanek@g-centrum.cz

 

11. MUDr. Alexandra Stará

MediStar s.r.o. , Slavíkova 15, 120 00  Praha 2

t.č.: 222 716 273

E-mail: alexstara@volny.cz

 

12. MUDr. Jiří Škultéty

JST Medical Pro, s.r.o., Ovenecká 24, 170 00  Praha 7

t.č.: 774 494 265

E-mail: jiri.skultety@gmail.com

 

13. Doc. MUDr. Vít Weinberger, Ph.D.

Gyn. por. klinika FN Brno a LF MU, Obilní trh 526/11, 602 00  Brno

t.č.: 532 238 222

E-mail: Weinberger.Vit@fnbrno.cz

 

Revizní komise ČGPS1. Doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc. – předseda RK

Centrum ambulantní gynekologie a primární péče, s.r.o., Orlí 10, 602 00  Brno

Porodnicko-gynekologická klinika OU a FN Ostrava

t.č.: 542 217 658, 9

E-mail: vit@unzeitig.info

 

2. MUDr. Antonín Kořenek

REHGYN s.r.o., Wolkerova 533, 793 76  Zlaté Hory

t.č.: 584 425 252
Email: a.korenek@tiscali.cz

 

3. MUDr. Oldřich Šottner – vědecký sekretář a pokladník

MUDr. Oldřich Šottner s.r.o., Kozlov 62, 588 21  Kozlov

t.č.: 567 212 204

Email: sottner.cgps@gmail.com

Partneři stránek