40. celostátní konference Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS
, Brno
www.cgps.cz

Logo hlavního partnera
Důležité

Přihlášky k aktivní účasti do 15. 8. 2019

Registrujte se

Všeobecné informace

Přihlášky

  • upozorňujeme, že přihlášku na akci musí vyplnit všichni, včetně těch, kteří se budou prezentovat aktivním sdělením, tzv. vyžádaní i nevyžádaní přednášející
  • přihlášky k aktivní účasti zasílejte POUZE formou interaktivního formuláře, do 15. 8. 2019

Společenský večer

Uskuteční se v sobotu dne 28. 9. 2019 od 20.00 – 1.00 v prostorách hotelu OREA Voroněž 1. Občerstvení bude zajištěno formou rautu. Program večera bude upřesněn později.

Ubytování

Bude-li v době doručení Vaší přihlášky vyčerpána ubytovací kapacita, budete písemně či telefonicky informováni, náhradní ubytování si zajistí každý individuálně.

Nebude-li částka za ubytování uhrazena do 26. 8. 2019, Vámi požadované ubytování bude automaticky zrušeno.

Vědecký sekretariát

MUDr. Ivana Marková, Ph.D., e-mail: sekretar@gynultrazvuk.cz

Dokumenty

Momentálně nejsou k dispozici žádné dokumenty.