40. celostátní konference Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS
, Brno
www.cgps.cz

Logo hlavního partnera
Důležité

Přihlášky k aktivní účasti do 15. 8. 2019

Registrujte se

Registrace

(Zvýrazněné položky formuláře jsou povinné.
Bez jejich vyplnění formulář nelze odeslat.)
IDENTIFIKACE ÚČASTNÍKA
(rodné číslo se záměnou posledního čtyřčíslí za 1010 v rámci ochrany osobních dat)
27. 9. 2019 KURZ SEKCE ULTRAZVUKOVÉ DIAGNOSTIKY ČGPS ČLS JEP
Registrační poplatek
28. – 29. 9. 2019 REGISTRACE KONFERENCE
Registrace konference
Registrační poplatek do 23.8.2019 do 8.9.2019 později, na místě
člen ČGPS, SGPS
nečlen ČGPS, SGPS
sestry z gyn. pracovišť    
lékaři ve spec. přípravě*
*pouze v případě členství v Sekci lékařů ve specializační přípravě ČGSP ČLS JEP a přihlášky k aktivní účasti na konferenci
Občerstvení
Obědy
oběd pátek 27. 9. 2019 400,- Kč
oběd pro doprovod pátek 27. 9. 2019 400,- Kč
oběd sobota 28. 9. 2019 400,- Kč
oběd pro doprovod sobota 28. 9. 2019 400,- Kč
*oběd se podává formou bufetu
Galavečer SOBOTA 28. 9. 2019
Galavečer
účastník kongresu 800,- Kč
doprovod 800,- Kč
vstup na místě 1.000,- Kč
V případě neuhrazení vstupu na galavečer a obědů do 20. 9. 2019, budou tyto požadavky automaticky zrušeny.
Cena celkem
Rekapitulace poplatků
registrace kurz
registrace konference
oběd - účastník
oběd - doprovod
spol.večer - účastník
spol.večer - doprovod
celkem
Sponzoring
Registraci na kurz hradí firma
Registraci na konferenci hradí firma
Oběd pro účastníka hradí firma
V případě sponzoringu vypiště následující údaje:
Platba** Celková platba, kterou hradí účastník , byla odeslána dne na účet společnosti G-AGENCY s.r.o. číslo 1808339319/0800, variabilní symbol viz výše v přihlášce. Platbu nezasílejte složenkami, plátce nelze identifikovat. Uvedené ceny jsou včetně 21% DPH.

(** V případě, že je Vám registrace a oběd sponzorován, prosím napište do celkové platby 0,- Kč)

Platba ze zahraničí: IBAN CZ05 0800 0000 0018 0833 9319, BIC: GIBACZPX
Adresa banky: Česká spořitelna, Oblastní pobočka Olomouc, tř. Svobody 19, 779 00 Olomouc
Veškeré poplatky spojené s bankovním transferem hradí odesílatel.
Ubytování
(rodné číslo se záměnou posledního čtyřčíslí za 2020 v rámci ochrany osobních dat)
Hotel
A. Hotel Voroněž I.**** (místo konání akce, www.voronez.cz)
2.600,- Kč/noc/vč.snídaně
3.300,- Kč (1.650,- Kč/osoba)/noc/vč.snídaně
4.350,- Kč (1.450,- Kč/osoba)/noc/vč.snídaně
B. Holiday Inn**** (vzdálený od místa konání akce 300m, www.hibrno.cz)
2.700,- Kč/noc/vč.snídaně
3.400,- Kč (1.700,- Kč/osoba)/noc/vč.snídaně
4.500,- Kč (1.500,- Kč/osoba)/noc/vč.snídaně
A. Hotel Voroněž II.*** (vzdálený od místa konání akce 100m, www.voronez.cz)
2.400,- Kč/noc/vč.snídaně
2.800,- Kč (1.400,- Kč/osoba)/noc/vč.snídaně
3.300,- Kč (1.100,- Kč/osoba)/noc/vč.snídaně
Sponzoring
Ubytování účastníka na konferenci hradí firma
V případě sponzoringu vypiště následující údaje:
Platba za ubytování** Platba za ubytování, kterou hradí účastník , byla odeslána dne na účet společnosti G-AGENCY s.r.o. číslo 1808339319/0800, variabilní symbol viz výše v přihlášce. Platbu nezasílejte složenkami, plátce nelze identifikovat. Uvedené ceny jsou včetně 15% DPH.

(** V případě, že je Vám ubytování sponzorováno, prosím napište do celkové platby 0,- Kč)

Platba ze zahraničí: IBAN CZ05 0800 0000 0018 0833 9319, BIC: GIBACZPX
Adresa banky: Česká spořitelna, Oblastní pobočka Olomouc, tř. Svobody 19, 779 00 Olomouc
Veškeré poplatky spojené s bankovním transferem hradí odesílatel.
Pokyny
Vzhledem k tomu, že je agentura, zajišťující organizaci konference, plátcem DPH, je nutné z důvodu rozdílných daňových sazeb rozlišit platby za ubytování od registračních poplatků a poplatků za galavečer.

V důsledku toho je nutné, abyste platbu:
  • za registrační poplatek a poplatek za galavečer odeslali pod variabilním symbolem = rodné číslo se záměnou posledního čtyřčíslí za 1010
  • za ubytování odeslali pod variabilním symbolem = rodné číslo se záměnou posledního čtyřčíslí za 2020
  • těm, kteří budou vyplňovat přihlášku po 23. 8. 2019 doporučujeme, aby se telefonicky informovali na t.č. +420 720 998 678 (G-AGENCY s.r.o.) o aktuálních možnostech ubytování
  • bude-li v době doručení Vaší přihlášky vyčerpána ubytovací kapacita, budete informováni
  • nebude-li částka za ubytování uhrazena do 7 dnů od rezervace v případě, že jste samoplátce (nejste sponzorován/a farm. firmou), Vámi požadované ubytování bude automaticky zrušeno
  • při rezervaci ubytování od 26. 8. 2019 je nutné ubytování uhradit v den rezervace
  • v případě zrušení účasti se budeme řídit dle uvedených storno podmínek
Storno
Storno účasti
do 25. 8. 2019manipulační poplatek 150,– Kč
26. 8. – 2. 9. 201930% z objednaných služeb
3. – 20. 9. 201970% z objednaných služeb
od 21. 9. 2019100% z objednaných služeb
Poznámka
Pokud nám chcete sdělit ještě něco dalšího:
Souhlas
Souhlas se zpracováním osobních údajů Souhlasím se zpracováním osobních údajů, více informací zde (pdf).