40. celostátní konference Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS
, Brno
www.cgps.cz

Logo hlavního partnera
Důležité

Přihlášky k aktivní účasti do 15. 8. 2019

Registrujte se

Přihláška k aktivní účasti

(Zvýrazněné položky formuláře jsou povinné.
Bez jejich vyplnění formulář nelze odeslat.)
Prezentace
Forma prezentace Volné sdělení
Zařazení příspěvku V případě, že bude Vaše volné sdělení zařazeno do odborného programu, uskuteční se buď v sobotu 28.9.2019 nebo v neděli 29.9.2019. O jeho případné akceptaci a konkrétním časovém zařazení budete včas vyrozuměni Vědeckou radou konference.
(maximálně 3000 znaků)
Kontaktní informace
vyplňte alespoň jedno telefonní číslo, tj. pevnou linku nebo mobil
Upozornění
Přihláška k aktivní účasti nenahrazuje přihlášku účastníka konference. Pro registraci na konferenci je nezbytné vyplnit a odeslat přihlášku a uhradit registrační poplatek.

V případě řádného vyplnění a odeslání formuláře Vám bude e-mailem doručeno automatické potvrzení. V případě, že potvrzení neobdržíte, kontaktujte sekretariát G-AGENCY s.r.o. (info@g-agency.eu).