Sekce a komise ČGPS

1. Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny

 
Předseda: Doc. MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D.
Adresa: Porodnická a gynekologická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové Sokolská 581 500 05 Hradec Králové
Tel.: +420 777 657 991
Fax:
E-mail: kacermar@fnhk.cz
Pověřený člen výboru ČGPS: Doc. MUDr. Alena Měchurová, CSc.
Adresa: ÚPMD Podolské nábř. 157, 147 10