Sekce a komise ČGPS

1. Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny

 
Předseda: Doc. MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D.
Adresa: Porodnická a gynekologická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové Sokolská 581 500 05 Hradec Králové
Tel.: +420 777 657 991
Fax:
E-mail: kacermar@fnhk.cz
Pověřený člen výboru ČGPS: Doc. MUDr. Alena Měchurová, CSc.
Adresa: ÚPMD Podolské nábř. 157, 147 10 Praha 4
Tel.: 296 511 824
Fax: 296 511 296
E-mail: mechurovaa@centrum.cz
Web sekce: www.perinatologie.cz

2. Sekce ultrazvukové diagnostiky

 
Předseda: Prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHA
Adresa: CENTRUM FETÁLNÍ MEDICÍNY, Porodnicko-gynekologická klinika, Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, Fakultní nemocnice Olomouc I. P. Pavlova 6 775 20 Olomouc
Tel.: +420 585 852 785
Fax:
E-mail: marek@lubusky.com
Pověřený člen výboru ČGPS: Prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.
Adresa: FN Olomouc Ústav porodní asistence FZV UP, Ústav lékařské genetiky LF UP I. P. Pavlova 6 775 20 Olomouc
Tel.: 588 442 860
Fax: 588 444 103
E-mail: martin.prochazka@fnol.cz
Web sekce: www.gynultrazvuk.cz

3. Sekce gynekologie dětí a dospívajících

 
Předseda: MUDr. Jana Alešová
Adresa: soukromá gyn.por. ordinace pro děti, dospívající a dospělé Svornosti 2 736 01 Havířov – město
Tel.: 596 810 168
Fax:
E-mail: jana.alesova@gmail.com
Pověřený člen výboru ČGPS: Prof. MUDr. Jiří Špaček, Ph.D., IFEPAG
Adresa: Porodnická a gynekologické klinika, LF a FN v Hradci Králové Sokolská 581 500 05 Hradec Králové
Tel.: 495 833 381
Fax: 495 832 032
E-mail: jiri.spacek2@fnhk.cz
Web sekce: www.detskagynekologie-cgps.cz

4. Sekce gynekologické endoskopie

 
Předseda a pověřený člen výboru ČGPS: Prof. MUDr.Radovan Pilka, Ph.D.
Adresa: Porodnicko Gynekologická Klinika FN a LF UP Olomouc I.P.Pavlova 6, 779 00 Olomouc
Tel.: +420 585 854 103
E-mail: radovan.pilka@fnol.cz
Web sekce: www.laparoskop.cz

5. Sekce asistované reprodukce

 
Předseda: MUDr. Štěpán Machač, Ph.D.
Adresa: IVF Clinic a.s. Horní Lán 6, 779 00 Olomouc
Tel.: +420 588 884 180
E-mail: stepan.machac@ivfclinic.cz
Pověřený člen výboru ČGPS: MUDr. Jiří Štěpán, CSc.
Adresa: Sanatorium SANUS Labská kotlina 1220, 500 02 Hradec Králové
Tel.: 495 757 188
Fax: 495 523 427
E-mail: jstepan@email.cz
Web sekce: www.sarcgps.cz

6. Sekce pro gynekologickou endokrinologii

 
Předseda: Doc. MUDr. Michael Fanta, PhD.
Adresa:

Gynekologicko – porodnická klinika 1.LF UK a VFN

Apolinářská 18

128 51 Praha 2

Tel.: 605 406 846
Fax:
E-mail: michael.fanta@volny.cz
Pověřený člen výboru ČGPS: MUDr. Olga Hlaváčková
Adresa: Privátní gynekologická ambulance, Zeyerova 2442, 397 01 Písek
Tel.: 382 215 000
Fax: 382 211 515
E-mail: hlavackovaolina@gmail.com

7. Onkogynekologická sekce

 
Předseda: Prof. MUDr. David Cibula, CSc.
Adresa: Gyn. por. klinika 1. LF UK a VFN Apolinářská 18 120 00 Praha 2
Tel.: +420 224 967 111
E-mail: dc@davidcibula.cz
Pověřený člen výboru ČGPS: Prof. MUDr.Radovan Pilka, Ph.D.
Adresa: Porodnicko Gynekologická Klinika FN a LF UP Olomouc I.P.Pavlova 6, 779 00 Olomouc
Tel.: +420 585 854 103
Fax:
E-mail: radovan.pilka@fnol.cz
Web sekce: www.onkogynekologie.com

8. Sekce kolposkopie a cervikální patologie

 
Předseda a pověřený člen  výboru ČGPS: MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Adresa: Centrum ambulantní gynekologie a primární péče Orlí 10, 602 00 Brno
Tel./fax: 542 220 017
Tel.: 542 221 661
E-mail: cgps@cgpsbrno.cz
Web sekce: www.kolposkopie.cz

10. Sekce analgezie a intenzivní medicíny v porodnictví

Předseda: Prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.
Adresa: Gyn. por. klinika UK a VFN Apolinářská 18, 128 51 Praha 2
Tel.: 224 967 198
Fax: 224 967 455
E-mail: AParizek@seznam.cz
Pověřený člen výboru ČGPS: Prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.
Adresa: Gynekologicko – porodnická klinika 1. LF UK a VFN Apolinářská 18 128 51 Praha 2
Tel.: 224 967 425, 224 967 477
Fax: 224 922 545
E-mail: martan@vfn.cz
Web sekce: www.porodnice.cz

11. Sekce pro otázky menopausy

 
Předseda: MUDr. Jaroslav Jeníček, CSc.
Adresa: Gynekologie a porodnictví Štěpánská 534/4, 120 00 Praha 2
Tel.: 222 544 608
E-mail: jajegyn@seznam.cz
Pověřený člen výboru ČGPS: MUDr. Olga Hlaváčková
Adresa: Privátní gynekologická ambulance, Zeyerova 2442, 397 01 Písek
Tel.: 382 215 000
Fax: 382 211 515
E-mail: hlavackovaolina@gmail.com

12. Sekce urogynekologická

 
Předseda: MUDr. Lukáš Horčička
Adresa: GONA s.r.o. Národní třída 25, 110 00 Praha 1
Tel.: 221 085 288
Fax: 232 085 212
E-mail: horcic.luk@volny.cz
Pověřený člen výboru ČGPS: Prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.
Adresa: Gynekologicko – porodnická klinika 1. LF UK a VFN Apolinářská 18, 128 51 Praha 2
Tel.: 224 967 425, 224 967 477
Fax: 224 922 545
E-mail: martan@vfn.cz

13. Sekce ambulantních gynekologů

 

Předseda a

pověřený člen výboru ČGPS:

MUDr. Jan Nový
Adresa:

Privátní gynekologická ambulance

Raisova 21, 301 00 Plzeň

Tel.:377 371 740
Fax:377 421 125
E-mail:jan.novy@centrum.cz

14. Senologická sekce

 
Předseda: Doc. MUDr. Michal Zikán, Ph.D.
Adresa: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN a Nemocnice Na Bulovce, Budínova 67/2, 181 00 Praha 8
Tel.: 266 083 229
Fax: 283 840 507
E-mail: michal.zikan@lf1.cuni.cz; michal.zikan@bulovka.cz
Pověřený člen výboru ČGPS: MUDr. Alexandra Stará
Adresa: MediStar s.r.o. Slavíkova 15, 120 00 Praha 2
Tel.: 222 716 273
Fax: 222 714 376
E-mail: alexstara@volny.cz
Web sekce: www.senologie.cz

15. Sekce infekčních nemocí v gynekologii a porodnictví

 
Předseda: Prof. MUDr. Jiří Špaček, Ph.D., IFEPAG
Adresa: Porodnická a gynekologická klinika, LF a FN v Hradci Králové Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
Tel.: 495 833 381
E-mail: jiri.spacek2@fnhk.cz
Pověřený člen výboru ČGPS: Doc. MUDr. Alena Měchurová, CSc.
Adresa: ÚPMD Podolské nábř. 157, 147 10 Praha 4
Tel.: 296 511 824
Fax: 296 511 296
E-mail: mechurovaa@centrum.cz
Web sekce: www.infekce-gp.cz

16. Sekce gynekologů a porodníků lůžkových zařízení

 
Předseda: doc. MUDr. Michal Zikán, Ph.D.
Adresa: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN a Nemocnice Na Bulovce, Budínova 67/2, 181 00 Praha 8
Tel.: 266 083 229
Fax: 283 840 507
E-mail: michal.zikan@lf1.cuni.cz, michal.zikan@bulovka.cz
Pověřený člen výboru ČGPS: MUDr. Ivan Huvar, CSc.Doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., MBA
Adresa: Gynekologicko-porodnická klinika Ostravská Univerzita a Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava
Tel.: 597 371 802
E-mail: ondrej.simetka@fno.cz

17. Sekce gynekologické sexuologie

 
Předseda: Doc. MUDr. Zlatko Pastor, Ph.D.
Adresa: Gyn.-por. klinika 2.LF UK a FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
E-mail: pastor.zlatko@volny.cz
Pověřený člen výboru ČGPS: MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Adresa: Centrum ambulantní gynekologie a primární péče Orlí 10, 602 00 Brno
Tel./fax: 542 220 017
Tel.: 542 221 661
E-mail: cgps@cgpsbrno.cz
Web sekce: www.sexuologie.cz

19. Sekce pro léčbu endometriózy

 
Předseda: MUDr. Jan Drahoňovský, MBA
Adresa: Ústav pro péči o matku a dítě Podolské nábřeží 157, 147 00 Praha 4
Tel.: 296 511 842
E-mail: jan.drahonovsky@upmd.eu
Pověřený člen výboru ČGPS: Prof. MUDr.Radovan Pilka, Ph.D.
Adresa: Porodnicko Gynekologická Klinika FN a LF UP Olomouc I.P.Pavlova 6, 779 00 Olomouc
Tel.: +420 585 854 103
E-mail: radovan.pilka@fnol.cz

20. Sekce lékařů ve specializační přípravě

 
Předseda:MUDr. Jan Přáda
Adresa:

Gynekologicko – porodnická klinika 1. LF UK a VFN

Apolinářská 18, 128 51 Praha 2

Tel.:224 967 424
E-mail:Jan.Prada@vfn.cz

Partneři stránek