Zprávy 2020

Oznámení firmy Bayern

Léčivý přípravek Esmya s obsahem ulipristal-acetátu 5 mg v tabletě k léčbě děložních myomů nemá být používaný po dobu probíhajícího přehodnocení rizika poškození jater

Léčivý přípravek Esmya s obsahem ulipristal-acetátu 5 mg v tabletě k léčbě děložních myomů nemá být používaný po dobu probíhajícího přehodnocení rizika poškození jater​

Zprávy 2019

Výsledky perinatologické péče v České republice za rok 2019

1.Výsledky voleb výboru Urogynekologické sekce 

2.Purkyňův nadační fond
Purkyňův nadační fond pořádá v průběhu roku dva bezplatné vzdělávací semináře a vyhlašuje ceny za publikaci v časopise s nejvyšším impact faktorem pro členy ČLS do 35 let.

První seminář v letošním roce se koná 9. 4. 2019 od 15:30 v Lékařském domě. Téma letošního jarního semináře je DIABETES MELLITUS – EPIDEMIE XXI. STOLETÍ.
Přednášet budou: prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA., prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA. a prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc. Seminář je ohodnocen 2 kreditními body ČLK.
Registrace na seminář je zdarma a provést ji může člen ČLS JEP do 35 let věku na webových stránkách Purkyňova nadačního fondu, na kterém také nalezne přesný program semináře.

Dále bychom Vás chtěli informovat o již 4. ročníku vyhlášení cen za publikaci v časopise s nevyšším IF publikovanou či k publikaci přijatou v roce 2018. Veškeré informace a podmínky nalezne na tomto odkazu, stejně jako registrační formulář.

 1. Výsledky voleb výboru Sekce gynekologie dětí a dospívajících
  MS Word dokument Zápis z jednání volební komise
 1. Cena ČGPS za nejlepší publikaci v oboru gynekologie a porodnictví za roky 2018 – 2019
  MS Word dokument Vyhlášení soutěže

PARTNEŘI WEBOVÝCH STRÁNEK

Previous
Next

Archiv

Zprávy 2019


 1. Výsledky voleb výboru Urogynekologické sekce MS Word dokument Zápis z jednání volební komise
 2. Purkyňův nadační fond Purkyňův nadační fond pořádá v průběhu roku dva bezplatné vzdělávací semináře a vyhlašuje ceny za publikaci v časopise s nejvyšším impact faktorem pro členy ČLS do 35 let. První seminář v letošním roce se koná 9. 4. 2019 od 15:30 v Lékařském domě. Téma letošního jarního semináře je DIABETES MELLITUS – EPIDEMIE XXI. STOLETÍ. Přednášet budou: prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA., prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA. a prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc. Seminář je ohodnocen 2 kreditními body ČLK. Registrace na seminář je zdarma a provést ji může člen ČLS JEP do 35 let věku na webových stránkách Purkyňova nadačního fondu, na kterém také nalezne přesný program semináře. Dále bychom Vás chtěli informovat o již 4. ročníku vyhlášení cen za publikaci v časopise s nevyšším IF publikovanou či k publikaci přijatou v roce 2018. Veškeré informace a podmínky nalezne na tomto odkazu, stejně jako registrační formulář.
 3. eNeschopenka – informační materiály Adobe Acrobat dokument Plně funkční eNeschopenka bude spuštěna od 1.1.2020 (tisková zpráva MPSV z 3.4.2019) Adobe Acrobat dokument Informace pro poslance a senátory Adobe Acrobat dokument Formulář Rozhodnutí o DPN MS Word dokument Technické řešení tzv. první etapy od 1. 7. 2019
 4. Výsledky voleb výboru Sekce gynekologie dětí a dospívajících MS Word dokument Zápis z jednání volební komise
 5. Adobe Acrobat dokument Zápis z jednání výboru ČGPS 17. září 2019
 6. Cena ČGPS za nejlepší publikaci v oboru gynekologie a porodnictví za roky 2018 – 2019 MS Word dokument Vyhlášení soutěže

Zprávy 2018


 1. EKG a vyšetření praktickým lékařem v těhotenství Dle doporučeného postupu „Zásady dispenzární péče ve fyziologickém těhotenství“ NEPATŘÍ ekg a vyšetření praktickým lékařem mezi povinné vyšetření ve fyziologickém těhotenství.
 2. Volby výboru SPFM MS Word dokument Protokol o jednání volební komise
 3. Stanovisko České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP k používání pojmu „vitální indikace“ při poskytování anesteziologické péče Adobe Acrobat dokument Stanovisko ČSARIM
 4. Purkyňův nadační fond – vypsání soutěže pro mladé autory Adobe Acrobat dokument Dopis PNF
 5. Cena ČGPS za nejlepší publikaci v oboru gynekologie a porodnictví za roky 2016 – 2017 MS Word dokument Vyhlášení výsledků
 6. MS word dokument Výsledky voleb výboru Sekce pro endometriózu
 7. Esmya – nová doporučení MS Word dokument Nová doporučení SÚKL k přípravku ESMYA Adobe Acrobat dokument Informační dopis pro zdravotnické pracovníky z 1.8.2018
 8. Esmya – nová doporučení Adobe Acrobat dokument Zdravotní výkon 63415 a kolize certifikátů pro jeho vystavování
 9. Výsledky voleb výboru Sekce pro otázky menopauzy MS Word dokument Zápis z jednání volební komise
 10. Výsledky voleb výboru Sekce ultrazvukové diagnostiky MS Word dokument Zápis z jednání volební komise
 11. Sildenafil a jeho užívání MS Word dokument Informační dopis z 11.10.2018

Zprávy 2017


 1. Supplementum Klinické onkologie věnované problematice karcinomu prsu a zaměřené na specifika z pohledu gynekologické péče Archiv: 15. 9. 2016, ročník: 29, číslo: Supplementum 3 – možno stáhnout jednotlivé články zdarma
 2. FIGO Committee for Women’s Health and Human Rights MS Word dokument Newsletter
 3. Ukončené přehodnocení dienogestu/ethinylestradiolu v indikaci akné
 4. Změna v užívání léčivého přípravku POSTINOR-2 Adobe Acrobat dokument Informační dopis pro zdravotnické pracovníky
 5. Problematika akreditací zdravotnických zařízení – komunikace doc. Unzeitiga s MZ ČR
 6. Utajené porody – odpovědi na otázky MS Word dokument Odpovědi na otázky

Výklad § 6 odst. 1 zákona o specifických zdravotních službách


Vážený pane řediteli, 
neboť jsme zaznamenali pochybnosti o správném výkladu shora uvedeného ustanovení, které definuje podmínky provádění umělého oplodnění, v příloze Vám zasílám výklad, který v této věci zaujalo Ministerstvo zdravotnictví. 
Rád bych Vás zároveň požádal jakožto předsedu České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP, zda byste tuto informaci přenesl i do nitra odborné společnosti. Děkuji. 

S pozdravem 
JUDr. Radek POLICAR 

náměstek pro legislativu a právo

Zpráva č. 2 / 2016

Cena ČGPS za nejlepší publikaci v oboru gynekologie a porodnictví za roky 2014-2015 
vyhlášení výsledků soutěže

 1. monografie – Prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.

  Martan et al., New surgical techniques and medical treatment in urogynecology

 2. článek nebo soubor článků v odborném časopise – doc. MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D.

  Marian Kacerovsky,MD, PhD; Ivana Musilova, PhD; Ctirad Andrys, PhD; Helena Hornychova, MD, PhD; Lenka Pliskova, MD; Milan Kostal, MD, PhD; Bo Jacobsson, MD, PhD; Prelabor rupture of membranes between 34 and 37 weeks: the intraamniotic inflammatory response and neonatal outcomes (American Journal of Obstetrics & Gynecology)

 3. publikace autora do 35 let – MUDr. Zdeněk Rušavý za soubor článků

  Zdenek Rusavy, Magdalena Jansova, Vladimir Kalis; Anal incontinence severity assessment tools used worldwide (International Journal od Gynecology and Obstetrics)

  Zdenek Rusavy, Barbora Pitrova, Vladimir Korecko, Vladimir Kalis; Changes in capillary diameters in pregnancy-induced hypertension (Hypertens Pregnancy)

  Zdenek Rusavy, L. Bombieri, R.M. Freeman; Procidentia in pregnancy: a systematic review and recommendations for practice (Int Urogynecol J)

.

 

 1. Edukační materiály pro lékaře a pacienty k minimalizaci rizika početí při užívání mykofenolátu 
  Adobe Acrobat dokument PŘÍRUČKA PRO LÉKAŘE – MYKOFENOLÁT MOFETIL A SOLI KYSELINY MYKOFENOLOVÉ 
  Adobe Acrobat dokument PŘÍRUČKA PRO PACIENTY – MYKOFENOLÁT
 2. Nově vzniklé supplementum Klinické onkologie, Hereditární nádorová onemocnění IV. 
  http://www.linkos.cz/casopis-klinicka-onkologie/archiv/detail/cislo/2016-01-15-supplementum-1/

Zpráva č. 1 / 2015

Bromokriptin


Od: „Zýková Olga“ <olga.zykova@sukl.cz>
Datum: 12.12.2014 11:49 
Předmět: bromokriptin 


Obracíme se na Vás s prosbou o zveřejnění výsledků celoevropského přehodnocení používání léčivých přípravků obsahujících bromokriptin pro prevenci a zastavení laktace po porodu. V příloze je stručný článek s výslednými doporučeními. V minulosti jsme získali informace od gynekologů, že v České republice se přípravky s bromokriptinem v této indikaci spíše nepoužívají. Proto nepovažujeme za nutné gynekology obesílat informačními dopisy, ale rádi bychom dali informaci lékařům k dispozici prostřednictvím webových stránek ČGPS. 

Velmi děkujeme za spolupráci, v případě doplňujících otázek nás, prosím, neváhejte kontaktovat. 


S pozdravem 
Olga Zýková 


MUDr. Olga Zýková 
Hodnotitel oddělení farmakovigilance 

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV 
Telefon: +420 272 185 262 
olga.zykova@sukl.cz 
www.sukl.cz</olga.zykova@sukl.cz>

 

Poučení pro pacientky o jednotlivých metodách kontracepce

 1. Adobe Acrobat dokument Antikoncepce – obecná část
 2. Adobe Acrobat dokument Pilulky
 3. Adobe Acrobat dokument Náplast
 4. Adobe Acrobat dokument Kroužek
 5. Adobe Acrobat dokument IUD a IUS

Zpráva č. 3 / 2015

Úhrada opakované preskripce preparátu Esmya

Úhrada opakované preskripce preparátu Esmya – u preparátu Esmya proběhly studie, na jejichž základu bylo změněno SPC a bylo jako lege artis schváleno opakované podání tohoto preparátu minimálně po 2 měsících pauzy. Vzhledem k tomu, že nedošlo ke změně úhrady, proběhly revize v řadě ambulantních a lůžkových zařízeních a zdravotnická zařízení byla penalizována – zaplatila úhradu. VZP doporučuje, aby zdravotnická zařízení byla neprodleně informována o tom, že sice jde o lege artis, ale nikoliv za úhradu z veřejného zdravotního pojištění.

Zpráva č. 4 / 2015

Vyhlášení soutěže 
Cena ČGPS za nejlepší publikaci v oboru gynekologie a porodnictví za roky 2014 – 2015

Výbor ČGPS vyhlašuje soutěž o Cenu ČGPS za nejlepší publikaci v oboru gynekologie a porodnictví za roky 2014 – 2015 (datum vydání musí být v roce 2014 či 2015). Soutěž je vyhlášena pro 3 kategorie: a) monografie; b) článek nebo soubor článků v odborném časopise; c) publikace autora do 35 let. Návrhy do soutěže musí být zaslány na adresu vědeckého sekretáře ČGPS in extenso s průvodním dopisem do 31. 1. 2016 (monografie budou vráceny autorům po vyhlášení výsledků soutěže). Práce budou hodnoceny výborem ČGPS na následujícím jednání v roce 2016. Přihlášky do soutěže o cenu pro autora do 35 let musí obsahovat datum narození autora. Výsledky soutěže budou publikovány v časopise Česká gynekologie a na webových stránkách ČGPS (www.cgps.cz). Ocenění autoři obdrží peněžitou odměnu v hodnotě 20 000,- Kč a diplom na Společné konferenci ČGPS a SGPS, která se bude konat 9. – 12. 6. 2016 v Karlových Varech.

Adresa pro zasílání: 

MUDr. Petr Velebil,CSc. 
Vědecký sekretář ČGPS 
ÚPMD 
Podolské nábřeží 157 
147 10 Praha 4

 

Doporučení pro závislé na tabáku: Článek na www.vnitrnilekarstvi.eu

 

Zpráva č. 1 / 2014

Cena ČGPS za nejlepší publikaci v oboru gynekologie a porodnictví 2012 
vyhlášení výsledků soutěže

 1. monografie

  Alena Měchurová, Kardiotokografie – minimum pro praxi

 2. článek nebo soubor článků v odborném časopise

  David Cibula
  Prognostic significance of low volume sentinel lymf node disease in early-stage cervical cancer (Gynecologic Oncolog – IF 3,929y) 
  Bilateral ultrastaging of sentinel lymf node in cervical cancer: Lowering the false-negative rate and improving the detection of micrometastasis (Gynecologic Oncology – IF 3,929)

 3. publikace autora do 35 let

  J. Slama, P. Dundr, L. Dusek…, Sentinel lymf node status in pacients with locally advanced cervical cancers and impact of neoadjuvant chemotheraphy (Gynecologic Oncology – IF 3,929)

Zpráva č. 2 / 2014

2014 European Congress, Glasgow, UK, 7th – 10th May 
Message to the President of the National Society

Dear President,

As you know, the 2014 European Congress will take place in Glasgow, UK, on 7th – 10th May.

Time is moving quickly and the Congress is nearly upon us. To date we have received a record number of abstracts for any EBCOG Congress but, as you know, we are eager to make this the most successful European Congress ever!

We rely greatly on your commitment and good will, as the President of your national society, to promote the Congress as actively and widely as possible in your country. Therefore, although time is very limited, I would ask if you could please make one final effort and remind your society members about the Congress and really encourage them to participate so that we can make the 23rd European Congress of Obstetrics and Gynaecology a success.

The strength of the EBCOG family, and most importantly, the health of women and their babies in Europe, lies with EBCOG’s member national societies and their members.

I would therefore ask you to please take this final opportunity to promote and support your Congress.

Kind regards,

Prof Chiara Benedetto

President of EBCOG

 

Přehodnocení poměru přínosů a rizik u kombinovaných hormonálních kontraceptiv

Zpráva č. 4 / 2014

Cena ČGPS za nejlepší publikaci v oboru gynekologie a porodnictví za rok 2013 
Vyhlášení soutěže

Výbor ČGPS vyhlašuje soutěž o Cenu ČGPS za nejlepší publikaci v oboru gynekologie a porodnictví za rok 2013 (datum vydání musí být v roce 2013). Soutěž je vyhlášena pro 3 kategorie: a) monografie; b) článek nebo soubor článků v odborném časopise; c) publikace autora do 35 let. Návrhy do soutěže musí být zaslány na adresu vědeckého sekretáře ČGPS in extenso s průvodním dopisem do 31.8.2014 (monografie budou vráceny autorům po vyhlášení výsledků soutěže). Práce za rok 2013 budou hodnoceny na jednání výboru ČGPS v září 2014. Přihlášky do soutěže o cenu pro autora do 35 let musí obsahovat datum narození autora. Výsledky soutěže budou publikovány v časopise Česká gynekologie a na webových stránkách ČGPS (www.cgps.cz). Ocenění autoři obdrží diplom a peněžitou odměnu v hodnotě 20 000,- Kč.

Adresa pro zasílání: 

MUDr. Petr Velebil,CSc. 
Vědecký sekretář ČGPS 
ÚPMD 
Podolské nábřeží 157 
147 10 Praha 4

Zpráva č. 5 / 2014

Informace o zahajované mezinárodní grantové studii EPISTOP

Jedná se o projekt zaměřený na časnou diagnostiku a léčbu pacientů s diagnózou tuberózní skleróza (TSC). Projekt je financovaný Evropskou komisí (výzva FP7-HEALTH-2013-INNOVATION-1) a podílí se na něm 14 institucí z 9 zemí, včetně Kliniky dětské neurologie 2.LF a FN Motol. Jde o historicky první pre-symptomatickou randomizovanou klinickou studii v oblasti léčby epilepsie; domníváme se proto, že její význam je mimořádný.

Smyslem projektu je co nejdříve diagnostikovat novorozence či kojence s podezřením na TSC a vysokým rizikem rozvoje epilepsie (záchvaty se objeví u 80% dětí s TSC, převážně již v prvním roce života a mají často dramatický dopad na kognitivní vývoj pacientů). V klinické praxi se nejčastěji jedná o novorozence s prenatálně či perinatálně zjištěnými nádory srdce (rhabdomyomy). V rámci projektu se u nich pokusíme předejít rozvoji epileptických záchvatů časným nasazením antiepileptické léčby (dle výsledků prospektivních EEG studií). Jsou k dispozici údaje prokazující, že preventivní antiepileptická léčba může zásadně zlepšit celkovou prognózu dětí s TSC.

Pro účel studie je kriticky důležité převzít tyto pacienty do péče ještě před rozvojem epileptických záchvatů.

Z tohoto důvodu jsi dovolujeme členy České gynekologické a porodnické společnosti požádat o pokud možno okamžitou informaci, bude-li v rámci prenatální diagnostiky detekován u plodu srdeční nádor. Smyslem je zajistit, aby naše centrum převzalo do péče ihned po porodu všechny děti, které mohou z projektu profitovat. Projekt samozřejmě probíhá v úzké součinnosti s Dětským kardiocentrem FN Motol.

TSC je vzácné onemocnění s incidencí 1:7.000 až 10.000 obyvatel. Zásadní podmínkou hodnotného výzkumného projektu je zařazení dostatečného počtu pacientů.

Všechny podstatné informace o projektu jsou v přiloženém dokumentu.


Za spolupráci předem děkujeme! 

Pavel Krsek, M.D., Ph.D. 
Associate Professor of Neurology 
Department of Pediatric Neurology 
Motol Epilepsy Center 
Charles University in Prague, 2nd Faculty of Medicine 
Motol University Hospital 
V Uvalu 84 
CZ 15006 Prague 5 
Czech Republic 
Tel. +420 22443 3351 (3300) 
Fax. +420 22443 3322 
E-mail. pavel.krsek@post.cz

Zpráva č. 5 / 2014

Informace o zahajované mezinárodní grantové studii EPISTOP

Jedná se o projekt zaměřený na časnou diagnostiku a léčbu pacientů s diagnózou tuberózní skleróza (TSC). Projekt je financovaný Evropskou komisí (výzva FP7-HEALTH-2013-INNOVATION-1) a podílí se na něm 14 institucí z 9 zemí, včetně Kliniky dětské neurologie 2.LF a FN Motol. Jde o historicky první pre-symptomatickou randomizovanou klinickou studii v oblasti léčby epilepsie; domníváme se proto, že její význam je mimořádný.

Smyslem projektu je co nejdříve diagnostikovat novorozence či kojence s podezřením na TSC a vysokým rizikem rozvoje epilepsie (záchvaty se objeví u 80% dětí s TSC, převážně již v prvním roce života a mají často dramatický dopad na kognitivní vývoj pacientů). V klinické praxi se nejčastěji jedná o novorozence s prenatálně či perinatálně zjištěnými nádory srdce (rhabdomyomy). V rámci projektu se u nich pokusíme předejít rozvoji epileptických záchvatů časným nasazením antiepileptické léčby (dle výsledků prospektivních EEG studií). Jsou k dispozici údaje prokazující, že preventivní antiepileptická léčba může zásadně zlepšit celkovou prognózu dětí s TSC.

Pro účel studie je kriticky důležité převzít tyto pacienty do péče ještě před rozvojem epileptických záchvatů.

Z tohoto důvodu jsi dovolujeme členy České gynekologické a porodnické společnosti požádat o pokud možno okamžitou informaci, bude-li v rámci prenatální diagnostiky detekován u plodu srdeční nádor. Smyslem je zajistit, aby naše centrum převzalo do péče ihned po porodu všechny děti, které mohou z projektu profitovat. Projekt samozřejmě probíhá v úzké součinnosti s Dětským kardiocentrem FN Motol.

TSC je vzácné onemocnění s incidencí 1:7.000 až 10.000 obyvatel. Zásadní podmínkou hodnotného výzkumného projektu je zařazení dostatečného počtu pacientů.

Všechny podstatné informace o projektu jsou v přiloženém dokumentu.


Za spolupráci předem děkujeme! 

Pavel Krsek, M.D., Ph.D. 
Associate Professor of Neurology 
Department of Pediatric Neurology 
Motol Epilepsy Center 
Charles University in Prague, 2nd Faculty of Medicine 
Motol University Hospital 
V Uvalu 84 
CZ 15006 Prague 5 
Czech Republic 
Tel. +420 22443 3351 (3300) 
Fax. +420 22443 3322 
E-mail. pavel.krsek@post.cz

Zpráva č. 6 / 2014

Cena ČGPS za nejlepší publikaci v oboru gynekologie a porodnictví 2013 
– vyhlášení výsledků soutěže

a) monografie

Špaček J., Buchta V., Jílek P., et al. – Vulvovaginální dyskomfort a poruchy poševního prostředí

b) článek nebo soubor článků v odborném časopise

Ilona Hromadnikova, Katerina Kotlabova, Marketa Ondrackova, Andrea Kestlerova, Veronika Novotna, Lucie Hympanova, Jindrich Doucha, Ladislav Krofta – Circulating C19MC microRNAs in preeclampsia, gestational hypertension, and fetal growth restriction (Mediators Inflammation)

c) publikace autora do 35 let

do soutěže nebyla žádná publikace přihlášena

Zpráva č. 4 / 2013

Vyhlášení soutěže o Cenu ČGPS za nejlepší publikaci v oboru gynekologie a porodnictví za rok 2012

Výbor ČGPS vyhlašuje soutěž o Cenu ČGPS za nejlepší publikaci v oboru gynekologie a porodnictví za rok 2012 (datum vydání musí být v roce 2012). Soutěž je vyhlášena pro 3 kategorie: a) monografie; b) článek nebo soubor článků v odborném časopise; c) publikace autora do 35 let. Návrhy do soutěže musí být zaslány na adresu vědeckého sekretáře ČGPS in extenso s průvodním dopisem (monografie budou vráceny autorům po vyhlášení soutěže) do 30.09.2013. Práce za rok 2012 budou hodnoceny na jednání výboru ČGPS v listopadu 2013. Přihlášky do soutěže o cenu pro autora do 35 let musí obsahovat datum narození autora. Výsledky soutěže budou publikovány v časopise Česká gynekologie a na webových stránkách ČGPS (www.cgps.cz). Ocenění autoři obdrží diplom a peněžitou odměnu v hodnotě 20 tis Kč.

Zpráva č. 5 / 2013

Závěry a doporučení výboru PRAC Evropské lékové agentury k přípravkům s obsahem CPA 2mg a EE 35µg

Zpráva č. 6 / 2013

SABA – důležitá omezení použití

 

 

 

 

 

Moje zkušenosti z ENTOG exchange – Estonsko, 2012

 • Moje zkušenosti z ENTOG exchange – Estonsko, 2012 
  MUDr. Erika Menzlová 
  Adobe Acrobat dokument menzlova.pdf

Zpráva č. 2 / 2013

Stažení přípravku CERAZETTE – prohlášení

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

společnost Merck Sharp & Dohme s.r.o. je nucena stáhnout z distribuce léčivý přípravek Cerazette, por. tbl. flm a to ve velikosti balení jak 28 tbl. tak i 98 tbl, držitel registračního rozhodnutí je společnost N.V. Organon. 
Stahování probíhá až na úroveň lékáren a musí být provedeno do 30.4.2013. 
Důvodem je nesoulad příbalové informace a textů na obalech s registrační dokumentací. Tento krok se v žádném případě netýká kvality preparátu Cerazette. 
Společnost MSD očekává, že nová šarže přípravku Cerazette bude znovu dostupná v průběhu měsíce června 2013.

Za komplikace se všem omlouváme. 
S pozdravem 
MSD

Zpráva č. 3 / 2013

Cilest a Pramino – stažení z trhu

 
 

 

 

Zpráva č. 1 / 2012

Ukončení dovozu léčivého přípravku IMPLANON

Zpráva č. 2 / 2012

Upozornění na probíhající epidemii rubeoly

 

Zpráva č. 1 / 2011

Nové číslo „EBCOG President’s Newsletter“

Zpráva č. 2 / 2011

Cena ČGPS za nejlepší publikaci v oboru gynekologie a porodnictví za rok 2009

 1. monografie: 
  MUDr. Michal Mára, Děložní myomy – moderní diagnostika a léčba
 2. článek nebo soubor článků v odborném časopise: 
  Prof. MUDr. Alois Martan, DrSc., Correlation between changes in ultrasound measurements and clinical curative effect of tension-free vaginal tape-SECUR* procedure, Initial experience with a short, tension-free vaginal tape (the tension-free vaginal tape secur system)
 3. publikace autora do 35 let: 
  MUDr. Michael Halaška, Ph,D., Presentation, management and outcome of 32 patients with pregnancy-associated breast cancer: a matched conrolled study.

Ceny budou předány v rámci galavečera na konferenci v Hradci Králové.

Zpráva č. 3 / 2011

Vyjádření výboru ke stanovení výše členského poplatku, který zahrnuje předplatné časopisu Česká gynekologie

Vážení čtenáři, milé kolegyně a kolegové,

redakce časopisu Česká gynekologie obdržela v poslední době řadu dotazů týkající se problematiky zvýšení členských poplatků ČGPS. Výbor společnosti na svém jednání dne 12. 2. 2010 v Brně projednal nové složení redakční rady a také návrh, aby vzhledem k tomu, že časopis Česká gynekologie je oficiální tiskovinou ČGPS, a s ohledem na to, že přes časopis probíhá odborná, organizační a forenzní komunikace členů společnosti bylo předplatné časopisu součástí členského příspěvku ČGPS. Byl předložen rozpočet s úvahou o možnostech zvýšení nákladu a snížení výše předplatného ze 600,- na 500,- Kč. Členský příspěvek by byl tak stanoven místo 350,- Kč na 850,- Kč. Předplatné časopisu Česká gynekologie, jakožto součást členského příspěvku bylo hlasováním výboru jednohlasně schváleno.

Věříme, že se zvýšené náklady příznivě odrazí na kvalitě časopisu.


MUDr. Vladimír Dvořák 
předseda ČGPS ČLS JEP 

Doc. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D., 
vedoucí redaktor České gynekologie 

Doc. MUDr. Martin Procházka, Ph.D., 
zástupce vedoucího redkatora 

Zpráva č. 4 / 2011

Peripartální život ohrožující krvácení 2011

 

 

Zpráva č. 1 / 2010

Informace z EWRS a žádost o spolupráci při zkvalitnění surveillance listeriózy

Zpráva č. 2 / 2010

Sekce ČNS pro diagnostiku a léčbu bolesti hlavy

 • Adobe Acrobat dokument Dopis 
  („Migrena dopis s gyn.pdf“, 600kB)

 

Zpráva č. 3 / 2010

Nové číslo „EBCOG President’s Newsletter“

Zpráva č. 4 / 2010

Přímé sdělení zdravotnickým pracovníkům: souvislost mezi nimesulidem k systémovému užití a rizikem poškození jater

Zpráva č. 5 / 2010

ENTOG stáže

 1. Adobe Acrobat dokument Postřehy z ENTOG exchange, Genk, Belgie 
  („ENTOG_exchange_-_Hubka.pdf“, 203kB)
 2. Adobe Acrobat dokument Postřehy z Turnhoutu – Belgie 
  („Exchange_report_Tomas_Brtnicky_Belgie_2010.pdf“, 64kB)

Zpráva č. 6 / 2010

Vyhlášena Cena ČGPS za nejlepší publikaci v oboru gynekologie a porodnictví

Výbor ČGPS vyhlašuje soutěž o Cenu ČGPS za nejlepší publikaci v oboru gynekologie a porodnictví za rok 2009(datum vydání musí být v roce 2009). Soutěž je vyhlášena pro 3 kategorie: a) monografie; b) článek nebo soubor článků v odborném časopise; c) publikace autora do 35 let. Návrhy do soutěže musí být zaslány na adresu vědeckého sekretáře ČGPS in extenso s průvodním dopisem (monografie budou vráceny autorům po vyhlášení soutěže) do 30.11.2010. Přihlášky do soutěže o cenu pro autora do 35 let musí obsahovat datum narození autora. Výsledky soutěže budou publikovány v časopise Česká gynekologie a na webových stránkách ČGPS (www.cgps.cz). Ocenění autoři obdrží diplom a peněžitou odměnu v hodnotě 20 tis Kč.

Zpráva č. 7 / 2010

Porodní asistence – tříletý studijní program, LF MU Brno

 • MS Word dokument Příloha 
  („prijimaci_rizeni_kombi_PA.doc“, 29kB)

Zpráva č. 8 / 2010

14th World Congress Cervical Pathology and Colposcopy – 2nd Newsletter

Zpráva č. 9 / 2010

SÚKL – hlášených nežádoucích účinků

 

Zpráva č. 10 / 2010

Nové číslo „EBCOG President’s Newsletter“

 

 

 

 

 
 
 

 

Zpráva č. 1 / 2009

Petice k připravované novele vzdělávacího programu v oboru gynekologie a porodnictví

 • MS Word dokument Petice 
  („Petice 2-final.doc“, 30kB)

Vážení ředitelé, kolegyně a kolegové primáři,

v příloze Vám zasílám výše uvedenou petici. Je třeba chápat tuto aktivitu jako snahu o přehodnocení systému vzdělávání v našem oboru, a společně se zasadit o jeho změnu. Vítáme účast ředitelů našich nemocnic, kteří potvrdí petici svým podpisem. Předpokládám, že jak primářům, tak ředitelům není lhostejný vývoj jimi řízených nemocnic a gynekologicko–porodnických oddělení bývalých okresních regionů, nyní pod zřizovatelem tj. příslušným Krajským úřadem.

Obracíme se na Vás z důvodu, aby zavedení nového vzdělávacího systému neohrozilo jak mladé lékaře ve vzdělávacím procesu, tak personální stránku jednotlivých gynekologicko–porodnických oddělení. Pevně věřím, že se připojíte k naší aktivitě, a tak podpoříte obsah petice.

Uvedená problematika je současně projednávána na zdravotních odděleních krajských úřadů a poslanců PČR

Se srdečným pozdravem

Prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc. 
Přednosta gyn. – por. odd. Jihlava 
člen výboru ČGPS ČLS JEP

PS: V případě souhlasu prosím o vytištění petice, pevné spojení jednotlivých stran, doplnění podpisů a zaslání obratem na adresu: 
Prim. MUDr Josef Eim 
přednosta gyn.por.oddělení 
Purkyňova 36 
Nemocnice Vyškov p.o. 
Vyškov 68201

Okamžitá reakce je důležitá s ohledem na přednesení petice na plánovaném nejbližším zasedání akreditační komise, které bude již 12.5.2009 v Praze.

Zpráva č. 2 / 2009

Očkování těhotných žen ve II. a III. trimestru pandemickou vakcínou proti chřipce „pandemic (H1N1) 2009“

 • MS Word dokument Dopis MZ ČR se žádostí o součinnost 
  („Dvorak-vakcin.doc“, 22kB)
 • Komentář MUDr.Dvořáka

  Komu: MUDr. Helena Sajdlová, vedoucí odd. zdravotní péče MZ ČR

  Vážená paní doktorko,

  zajistím zveřejnění této informace na www stránkách odborné společnosti a profesního sdružení. Nicméně informovat všechna zařízení odbornosti 603 není v možnostech ČGPS ani SSG ČR. Předpokládám, že se nepředpokládá, že budeme suplovat roli státní správy a samospráv. Rovněž předpokládám, že kromě vakcinačních center budou ženy moci využít standardní možnosti – svého praktického lékaře. Předpoklad, že většina populace gravidních či registrujících gynekologů si získává informace na internetu, by byl přehnaně optimistický.

  Děkuji za pochopení a těším se na další spolupráci

  Vladimír Dvořák

  Zpráva č. 3 / 2009

  Doporučení ČLK k očkování proti chřipce H1N1

  Právní oddělení ČLK doporučuje zdravotnickým zařízením, aby před aplikací očkovací látky proti chřipce H1N1 žádaly po pacientech podpis informovaného souhlasu. Obdobně doporučuje, aby pacient, který aplikaci očkovací látky odmítne, stvrdil toto své rozhodnutí podpisem informovaného nesouhlasu.

 

 

Zpráva č. 1 / 2008

Zásady pro poskytování porodní péče v České republice

Zpráva č. 2 / 2008

Právní poradna LEVRET

Právní poradna LEVRET pro pomoc gynekologům postiženým stížností, trestním stíháním nebo žalobou o náhradu škody – podrobné informace na www.levret.cz/doskolovani/nesnaze/pravni-poradna/index.php.

 

Zpráva č. 3 / 2008

Informační dopis o vzácném nežádoucím účinku při terapii Protelosem

Zpráva č. 4 / 2008

Plakát „Prevence popálenin“

 • Adobe Acrobat dokument plakát 
  („Poster-Prevence popalenin.pdf“, 1.5MB)

Zpráva č. 5 / 2008

MZČR – komentář k reformě

Zpráva č. 6 / 2008

Nový informační zpravodaj „Nežádoucí účinky léčiv“

Zpráva č. 7 / 2008

Doporučení ČGPS ČLS JEP k vakcinaci proti HPV

 • MS Word dokument Doporučení 
  („Doporuceni CGPS k vakcinaci proti HPV_aktualni.doc“, 30kB)

Zpráva č. 8 / 2008

Odborné příspěvky do časopisů – prosba o spolupráci

 • MS Word dokument Dopis 
  („Nakladatelske_stredisk_CLS.doc“, 26kB)
 
 
 

 

 
 
 

Zpráva č. 1 / 2007

Porod mimo zdravotnické zařízení – výzva

Vážení kolegové,

rádi bychom vás informovali, že výbor ČGPS považuje plánovaný porod mimo zdravotnické zařízení za postup non lege artis. Žádáme vás proto, abyste jakékoli informace týkající se této problematiky a komplikací s ní souvisejících sdělovali výboru ČGPS. Za spolupráci předem děkujeme.

Zpráva č. 2 / 2007

Doporučení České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP k očkování proti HPV ze dne 23. 3. 2007

 • Pro naprostou většinu ženské populace ČR vidíme jako optimální dobu pro vakcinaci období těsně po dosažení 15. roku věku, respektive těsně před zahájením pohlavního života. Výrazným přínosem je ale vakcína i pro ženy starší, sexuálně aktivní.
 • Vakcinované pacientky (u dětí rodiče) je nutno důkladně poučit o tom, že preventivní prohlídky u gynekologa jsou pro ně po začátku sexuálního života nutné, jejich frekvence se neliší od osob nevakcinovaných. Součástí informace pro dospívající má být i poučení o papilomavirové infekci, pohlavně přenosných nemocech a kontracepci. 
 • Při dodržování uvedeného poučení není rozhodující odbornost lékaře, který vakcínu podá. V podmínkách ČR půjde v naprosté většině případů o registrující gynekology a praktické lékaře pro děti a dorost.
 • Provedení jakéhokoli vyšetření či testu (HPV test, onkologická cytologie, kolposkopie) před vakcinací není nutné, žena má být ale upozorněna na nutnost pravidelných gynekologických kontrol. Na screeningu karcinomu děložního hrdla se u očkovaných nic nemění. 
 • Očkovány mohou být i ženy s abnormním výsledkem onkologické cytologie, kondylomaty či ošetřenou prekancerózou v anamnéze. Tyto pacientky je nutno informovat o tom, že vakcíny nemají terapeutický efekt a že benefit vakcinace bude pro ně nižší. 
 • Vakcinace žen nad 26 let a vakcinace mužů není postupem non lege artis. I zde je nutné důkladné poučení. 

Toto doporučení vychází ze situace v ČR v březnu 2007, kterou lze charakterizovat:

 • Vakcína není hrazena z veřejných prostředků, jedná se o osobní investici do svého zdraví, či zdraví svých blízkých. 
 • Účinnost vakcíny je prokázána na dobu 5 let, lze předpokládat období výrazně delší, nicméně vycházet lze pouze z faktů.

V případě nových informací (zejména výsledků klinických studií) bude doporučení inovováno.

MS Word dokument Plné znění doporučení („Doporuceni CGPS k vakcinaci proti HPV.doc“, 24kB)

 

Zpráva č. 3 / 2007

SÚKL informuje: v Irsku byla pozastavena registrace léčivých přípravků s obsahem nimesulidu určených pro celkové podání

Zpráva č. 4 / 2007

Programové prohlášení České společnosti intenzivní medicíny ČLS JEP

 

Zpráva č. 5 / 2007

Jsou v České republice podmínky pro plánované porody doma ?

Vést fyziologické porody v domácím prostředí je předmětem kontroverzní diskuse.

Zastánci dokazují, že porod v domácnosti umožňuje ženě větší pohodlí (o čemž není pochybností), dokonce uvádí,že ženy vnímají při porodu menší bolestivost , zkracují se porodní doby a je méně porodnických intervencí (operací). Odpůrci naopak zdůrazňují,že transport ženy v případě akutního ohrožení ženy i plodu může vést k prodlení a ke komplikacím. Sledování životních funkcí plodu během porodu doma není adekvátní, což může vést k nedostatečnému kyslíkovému zásobení plodu (hypoxii), která může mít pro narozeného jedince trvalé následky.

Kde jsou hlavní důvody k tomu, že v některých zemích Evropy uplatňují porody doma a v jiných v porodnických ústavech? Závisí to na historii a tradicích,společenské atmosféře, edukaci žen a na podmínkách pro porody v domácnosti.

Podívejme se nejdříve na historii vývoje porodnictví v českých zemích od 18 do 20.století.

V 18. století byly prakticky všechny porody u nás vedeny v domácnostech. Pouze malé procento žen bylo převezeno do tehdy označovaných „ špitálů“, kde péče byla minimální a při závažné komplikaci většina rodiček nepřežila. V polovině 19. století již vznikaly první porodnické kliniky. V r. 1842 byla v Praze založena první klinika prof. Kiwischem.Poté vznikaly další, např. Zemská porodnice „u Apolináře“v r. 1875, která byla svým rozsahem největší a také na svoji dobu nejmodernější. V této době byly položeny začátky kvalifikované péče o komplikované porody a rodičky, i když převažovaly domácí porody. Ve dvacátém století ještě do konce 2. světové války především ve venkovských oblastech byla velká část porodů vedena doma.Teprve po válce , kdy byla zrušena profese porodních asistentek a znárodněno zdravotnictví, byly prakticky všechny porody převedeny do ústavů.

Jaký byl vývoj porodnictví v některých zemích Evropy ve 2. polovině 20.století ?

Ke srovnání s Českou republikou nejvíce vyhovují dvě země, které sice uplatňují porody doma, ale liší se v mnoha přístupech a také v objemu této praxe. Holandsko se zcela vymyká svým zaměřením ostatním zemím Evropy. Zde nebyl přerušen trend domácích porodů po staletí zde provozovaný, ale naopak tento postup byl propracován k současné dokonalosti. Byly zavedeny 4 stupně péče a vymezeny porody,podle rizika, které vedou porodní asistentky a které vedou lékaři. V současnosti sice v Holandsku počet domácích porodů klesá, ale jejich počet stále převyšuje počet porodů ústavních. Do určité míry je to dáno i pojišťovnami, které při ústavním porodu vyžadují připojištění či doplatek za poskytnutou péči.Porod v domácnosti tedy stojí pojišťovnu i rodičku méně.Novorozenecká (perinatální) úmrtnost je vyšší než v České republice ,ale je stále na velmi dobré úrovni kolem 6,0 promile. Druhá země, Německo , je nám svoji porodnickou školou nejblíže. Již v 19. století a v začátku 20. století byla řada německých profesorů přednosty českých porodnických klinik a proto naše postupy se v mnohém neliší od postupů německých a v mnohých případech jsou shodné. V Německu se začínají opět uplatňovat domácí porody až v 90. letech minulého století, tedy cca 15 let. V současnosti využívá této možnosti asi 5 % žen. Počet transferů v průběhu porodu do ústavu je 11- 20%. V této skupině je 3x vyšší novorozenecká ( perinatální) úmrtnost a vyšší operativa tzn vyšší počet císařských řezů nebo klešťových porodů. Celostátní perinatální úmrtnost novorozenců v Německu je rovněž na velmi dobré úrovni kolem 5-6 promile. Německá gynekologicko porodnická společnost nedoporučuje porody v domácnosti, ale jako demokratická země, porody doma nezakazuje. V současnosti je v Německu řada soudních sporů mezi porodními asistentkami a lékaři.Porodní asistentka tvrdí, že v začátku komplikací odeslala rodičku do nemocnice včas.Objektivní rozbor případu však svědčí o opaku, neboť porodní asistentka sice ovládá svoji profesi, ale nemá tolik zkušeností , aby odhadla blížící se komplikaci jako lékař s uceleným lékařským vzděláním.

Toto zjištění nechť je mementem pro nás, pokud budeme o porodech v domácnosti uvažovat.

Naše ženy v převážné většině o porodech doma neuvažují, mají z nich obavu a především nemají žádné informace a srovnání, co se týká event. komplikací a rizik. Brání se rovněž předčasnému propuštění z porodnice. Když jsme v ČR v jedné z největších porodnic v Praze chtěli zavést t.zv. „ ambulantní porody“, t.j. propuštění rodičky druhý den s následnou domácí péčí, neuspěli jsme. Ze 3400 žen, které v této porodnici v daném roce rodily, využily této možnosti pouze tři ženy. Argument finanční ( úhrada za ambulantní péči lékařem a sestrou v částce cca 5000Kč) neobstojí, neboť tato možnost byla nabízena i finančně zabezpečeným ženám z podnikatelských kruhů. Tuto možnost nevyužily ani cizinky z Francie,Německa a Itálie,které si hradily veškeré náklady. Domníváme se, že naše rodičky spíše upřednostňují „pohodlí v porodnici“ ,myšleno péči poskytovanou jim a novorozenci ženskými a dětskými sestrami.Mají také obavu, že při předčasném propuštění z porodnice by péči o novorozence nezvládly.

Dosud prezentované skutečnosti, příliš nesvědčí o tom, že zavedení porodů v domácnosti v České republice by bylo snadnou záležitostí. Několik plánovaných porodů odvedených porodními asistentkami v nedávné době v domácnosti, bylo v několika případech doprovázeno vážnými komplikacemi, které se dokonce projednávaly na MZ ČR. Všechny komplikace zde vzniklé byly spojeny s vedením porodů „ po domácku“ a ne na současné úrovni vědy. Chyběla celostátně používaná dokumentace. Plod během porodu nebyl sledován monitorem, ale pouze ozvy plody byly poslouchány stetoskopem nebo Doptonem. Tyto metody nejsou schopny diagnostikovat zavčas hrozící hypoxii plodu. Rovněž porodní asistentky neměly k dispozici převozové sanitní vozy vybavené přístrojovou technikou a medikamenty k poskytnutí okamžité odborné péče. Převážely rodičku s komplikací svými osobními vozidly.Nebyla tedy splněna podmínka České gynekologicko porodnické společnosti, aby závažná komplikace byla u rodičky řešena v porodnici s operační pohotovostí do 15 minut. Nedodržení těchto doporučení v případě vážných komplikací je ve většině případů řešena policií ČR a dotyčná osoba, která takto vede domácí porod, se vystavuje trestnímu stíhání.

Existuje nějaký kompromis mezi plánovanými porody v domácnosti a porody ústavními? Lze jej nalézt ve Skandinávii. Zde organizují tzv „ rodinné porody“ ve „family rooms“. 

Tyto tzv. jednodenní porodnice, kde se odehrávají rodinné porody jsou umístěny v bezprostřední blízkosti porodních sálů státní porodnice a kam je možno rodičku při komplikacích převést v minimálním čase , cca 10 min. k nutnému zákroku.Rovněž lékař je k dispozici prakticky okamžitě. Takovou možnost by mohly uplatnit naše malé porodnice, které hledají náplň své práce při malém počtu porodů za rok.

Po zhodnocení všech okolností nejsou t.č. v České republice ani podmínky a ani společenská atmosféra připraveny pro porody v domácnosti. Jejich rychlé zavedení by vedlo k chaosu a velkým komplikacím.Zavedení rodinných porodů ve“ family rooms“ při státních porodnicích je možnost,kterou lze v nejbližší budoucnosti vidět jako reálnou. Souvisí však s nemalou finanční zátěží (přestavby,vytvoření nových prostorů ve starých objektech atd). Časné propouštění nedělky i novorozence po porodu je ekonomickou nutností, která by měla být řešena co nejdříve. Je třeba v České republice změnit legislativu a vytvořit podmínky pro „home care“ , domácí návštěvní službu porodních asistentek, dětských sester, porodníků a dětských lékařů.

Prof.MUDr Zdeněk Hájek,DrSc

Zpráva č. 6 / 2007

Petice STOP karcinomu děložního čípku

STOP Cervical Cancer Petition 

www.CervicalCancerPetition.eu

 

 

Zpráva č. 1 / 2006

European Society of Contraception (ESC)

Zpráva č. 2 / 2006

Rodné číslo otce

Vážení kolegové,

rádi bychom vás informovali o skutečnosti, že rodné číslo otce není povinným údajem, který by měl být psán do těhotenské průkazky.

Zpráva č. 3 / 2006

Noví členové 2006

Prosíme o strpení

Vážení kolegové, zatím nemůžete vidět na www.cgps.cz jména nových členů, přijatých v roce 2006. Na problému se pracuje a bude v brzké době vyřešen.

Zpráva č. 4 / 2006

Problematika péče o nezletilé

 • Adobe Acrobat dokument Materiál („GPK nezletili (2).doc“, 111kB)
 JUDr. Milada Džupinková,legislativně právní odbor VFN

   
Listerie – dopis hlavního hygienika (listerie.pdf, 111kB)Adobe Acrobat dokument

 

 

 
 
Previous
Next