Literatura

Pokud chcete ostatním doporučit nějakou pulikaci či článek, který jste sami četli a který vás zaujal, pošlete citaci a stručný komentář.

Česká:

 • Zákon č. 66/1986 Sb. České národní rady o umělém přerušení těhotenství plné znění zákona (txt, 5kB)
 • Vyhláška č. 75/1986 Sb. Ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky, kterou se provádí zákon České národní rady č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství plně znění vyhlášky (txt, 27kB)
 • E.Čech: Ultrazvuk v lékařské diagnostice a terapii, Avicenum Praha, 1982 Klasická učebnice ultrazvuku, která byla ve své době průkopnická. Pro praxi dnes již jen omezeně využitelná.
 • P. Calda a kolektiv: Prenatální diagnostika a léčba plodu (vybrané kapitoly), Edice Moderní gynekologie a porodnictví. Rubeškova nadace, 1998, 128 černobílých stran, měkká vazba, vhodné pro postgraduální studium lékařů i náročnější pregraduální přípravu Obsah: Screening vrozených vad v graviditě (P. Calda) Invazívní metody prenatální diagnostiky: amniocentéza, biopsie choria a punkce pupečníku (Z.Žižka, P. Calda) Sonoembryologie (L.Krofta, P. Calda) Ultrazvuková diagnostika vrozených vývojových vad (L. Krofta, P. Calda) Prevence, diagnostika a léčba erytrocytární aloimunizace v těhotenství (Z.Žižka, P. Calda) Trombocytopenie v těhotenství (P.Kořínková, P. Calda)

Ostatní:

 • M. Hansmann, B.-J. Hackeloer, A. Staudach: Ultraschalldiagnostik in Geburtshilfe und Gynekolgie, Springer Verlag, Berlin, 1985, klasická
 • Romero, R., Pilu G., Jeanty P., Hobbins, J.C.: Prenatal Diagnosis of Congenital Anomalies, Appleton Lange, Norwalk, Connecticut, 1988, klasická
 • David J.H Brock, Charles H. Rodeck, Malcolm A. Ferguson-Smith: Prenatal Diagnosis and Screening, Churchill Livingstone, Edinburgh, 1992, vynikající
 • Ch.Sohn, W.Holzgreve: Ultraschall in Gynekolgie und Geburtshilfe, Georg Thieme Verlag, Stuttgart, 1995, německy, vynikající
 • Manning, F.A.: Fetal medicine – principles and practice, Appleton & Lange, 1995, skvělá
 • I.E.Timor-Tritsch, A.Monteguado, H. Cohen: Ultrasonography of the Prenatal and Neonatal Brain, Appleton Lange, Stamford, Connecticut, 1996
 • Skvělá kniha o prenatální diagnostice ze všech hledisek: Aubrey Milunsky (editor): Genetic Disorders and the Fetus. Fourth Ed., The Johns Hopkins University Press, 1998.

Partneři stránek