ČGPS - Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP

Přihláška za člena společnosti/sekce ČGPS

Dle platných Stanov se řádným členem ČGPS může stát každá osoba s ukončeným univerzitním vzděláním přírodovědeckého směru (nositel titulu MUDr., RNDr., Mgr.), pracující v oboru gynekologie a porodnictví nebo s ním spolupracující ku prospěchu oboru. Z rozhodnutí výboru ČGPS ze dne 3.2.2012 musí všichni žadatelé s titulem Mgr. předložit také diplom o vzdělání. Kopii diplomu prosím zašlete elektronicky na adresu vscgps@centrum.cz nebo poštou na adresu MUDr. Petr Velebil, vědecký sekretář ČGPS, Podolské nábřeží 157, 147 10 Praha 4.

Pokud odešlete formulář elektronicky (a uvedete svoji emailovou adresu), potvrdíme Vám emailem jeho příjem. Poštou můžete odeslat formulář na adresu: Členská evidence ČLS JEP, Sokolská 31, 120 26 Praha 2.

Vaše přihláška bude projednána na zasedání výboru společnosti, které se koná v intervalech cca 2-3 měsíce. Upozorňujeme, že podle Stanov vzniká řádné členství teprve zaplacením členského příspěvku. Veškerou další agendu a Vaše otázky týkající se členství, změn adresy Vašeho bydliště a reklamace placení příspěvků adresujte na Správu členské databáze ČLS JEP, Členská evidence České lékařské společnosti J.E.Purkyně, Sokolská 31, 120 26 Praha 2, tel. 224 266 216, fax 224 266 212, e-mail: cle@cls.cz. Zkontrolujte si prosím, zda jste uvedeni v seznamu členů na webu. Datum aktualizace seznamu členů na webových stránkách ČGPS je uvedeno tamtéž.

(Položky formuláře označené tučně jsou povinné.)
Členství: Vyberte laskavě jednu z nabízených možností:
Přihlašuji se za řádného člena České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP a souhlasím s posláním a cíli České lékařské společnosti J.E. Purkyně.
Jsem již členem ČGPS, hlásím se pouze do jejích sekcí.
Příjmení:
Jméno:
Titul:
Datum narození:
Rodné číslo:
Bydliště:
Ulice a číslo:
Město:
PSČ:
Telefon:
Fax:
Mobil:
Pracoviště:
Název pracoviště:
Ulice a číslo:
Město:
PSČ:
Telefon: Musíte vyplnit v případě, že nemáte email.
Fax:
Email: Pokud nemáte email, vyplňte položku telefon.
 
Sekce: Hlásím se do této (těchto) Sekce(-í) ČGPS:
 1.  1501 Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny
 2.  1502 Sekce ultrazvukové diagnostiky
 3.  1503 Sekce gynekologie dětí a dospívajících
 4.  1504 Sekce gynekologické endoskopie
 5.  1505 Sekce asistované reprodukce
 6.  1506 Sekce pro gynekologickou endokrinologii
 7.  1507 Onkogynekologická sekce
 8.  1508 Sekce kolposkopie a cervikální patologie
 9.  1510 Sekce analgezie a intenzivní medicíny v porodnictví
 10.  1511 Sekce pro otázky menopausy
 11.  1512 Sekce urogynekologická
 12.  1513 Sekce ambulantních gynekologů
 13.  1514 Senologická sekce
 14.  1517 Sekce infekčních nemocí v gynekologii a porodnictví
 15.  1518 Sekce gynekologů a porodníků lůžkových zařízení
 16.  1520 Sekce gynekologické sexuologie
 17.  1521 Sekce pro léčbu endometriózy
 18.  1522 Sekce lékařů ve specializační přípravě
 19.  1523 Komise pro antikoncepci a plánované rodičovství

   ČGPS - Titulní stránka