ČGPS - Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP

Vzdělávací akce 2020

Sekundární prevence v ambulanci gynekologa

Termín:5. 11. 2020, od 15:00 do 16:30
Místo:online
Odborný program:
15.00–15.10Úvod | MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D.
15.10–15.25Perimenopauzální kardiovaskulární prevence: záležitost gynekologa? | prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.
15.25–15.40Patří léčba postmenopauzální osteoporózy v ČR do kompetence gynekologa? | doc. MUDr. Tomáš Fait, Ph.D.
15.40–16.00Minimum z algoritmu diagnostiky a léčby postmenopauzální osteoporózy | doc. MUDr. Ludmila Brunerová, Ph.D.
16.00–16.15Kazuistika osteoporotické pacientky | MUDr. Svatava Žalmanová
16.15–16.30Diskuze a zavěr
Garant:Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP
Odborný garant:MUDr. Vladimir Dvořak, Ph.D.
Organizátor/pořadatel:Amgen s.r.o.
Pořádající agentura:Forinel Trading SE (Na hlidce 1329/22, 13000 Praha 3, www.forinel.eu)

Toto odborné sympozium je pořádáno dle Stavovskeho předpisu České lékařské komory č. 16 a ohodnoceno 2 kredity. Každý účastnik obdrží osvědčení ČLK.

Logo Logo LogoČGPS - Titulní stránka