4cgps

AKTUALITY

Ministerstvo zdravotnictví apeluje na všechny poskytovatele zdravotních služeb o hlášení dat do informačního systému

Výzva k veřejné oponentuře

MEZIOBOROVÉ STANOVISKO - Poskytování zdravotní péče uprchlíkům z Ukrajiny

XXXVII. celostátní konference SEKCE PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY, Štemberovy dny

Cena ČGPS

Vystaveno 5.12.2021

Preslova konference

15.1. 2022
Vystaveno 12.12.2021

13. PragueONCO

Vystaveno 16.1.2021

PARTNEŘI STRÁNEK

Dokumenty a sdělení

Výsledky voleb

(vystaveno 16. října 2021)
Stanovisko ČVS a ČGPS k očkování těhotných žen
Mirena - prodloužení doby účinnosti

Společnost Pfizer, spol. s r.o. by Vás chtěla informovat o přerušení uvádění léčivého přípravku DEPO-PROVERA inj 1x1ml str na český trh s platností od 19. 4. 2021.

Esmya (ulipristal-acetát 5mg): Omezení indikace u onemocnění děložními myomy z důvodu obav ze závažného poškození jater.


(vystaveno 18. února 2021)

HPV test při preventivní prohlídce

Od 1. 1. 2021 budou všechny zdravotní pojišťovny hradit provedení HPV testu v rámci preventivní prohlídky u žen ve 35. roce (tj. 35+364 dní) a 45. roce (tj. 35+364 dní) života. Na intervalu odběrů screeningové cytologie se nic nemění. Všem členům provedení HPV testu uvedeným věkovým skupinám důrazně doporučujeme. Jiné věkové kategorie mohou mít při preventivní prohlídce rovněž proveden HPV test, ten ale nebude hrazen z veřejných prostředků. Na provedení a úhradě HPV testu v rámci triage abnormních výsledků cytologie, sledování žen s ošetřenou prekancerózou apod. se nic nemění.
(vystaveno 5. ledna 2021)

PARTNEŘI WEBOVÝCH STRÁNEK