ČGPS - Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP

Zprávy 2017

 1. Supplementum Klinické onkologie věnované problematice karcinomu prsu a zaměřené na specifika z pohledu gynekologické péče
  Archiv: 15. 9. 2016, ročník: 29, číslo: Supplementum 3
  - možno stáhnout jednotlivé články zdarma
 2. FIGO Committee for Women's Health and Human Rights
  MS Word dokument Newsletter
 3. Ukončené přehodnocení dienogestu/ethinylestradiolu v indikaci akné
 4. Změna v užívání léčivého přípravku POSTINOR-2
  Adobe Acrobat dokument Informační dopis pro zdravotnické pracovníky
 5. Problematika akreditací zdravotnických zařízení - komunikace doc. Unzeitiga s MZ ČR
 6. Utajené porody - odpovědi na otázky
  MS Word dokument Odpovědi na otázky

Starší zprávy
ČGPS - Titulní stránka