ČGPS - Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP

Zpráva č. 1 / 2016

Výklad § 6 odst. 1 zákona o specifických zdravotních službách


Vážený pane řediteli,
neboť jsme zaznamenali pochybnosti o správném výkladu shora uvedeného ustanovení, které definuje podmínky provádění umělého oplodnění, v příloze Vám zasílám výklad, který v této věci zaujalo Ministerstvo zdravotnictví.
Rád bych Vás zároveň požádal jakožto předsedu České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP, zda byste tuto informaci přenesl i do nitra odborné společnosti. Děkuji.

S pozdravem
JUDr. Radek POLICAR
náměstek pro legislativu a právo
ČGPS - Titulní stránka