ČGPS - Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP

Zpráva č. 4 / 2015

Vyhlášení soutěže
Cena ČGPS za nejlepší publikaci v oboru gynekologie a porodnictví za roky 2014 - 2015

Výbor ČGPS vyhlašuje soutěž o Cenu ČGPS za nejlepší publikaci v oboru gynekologie a porodnictví za roky 2014 - 2015 (datum vydání musí být v roce 2014 či 2015). Soutěž je vyhlášena pro 3 kategorie: a) monografie; b) článek nebo soubor článků v odborném časopise; c) publikace autora do 35 let. Návrhy do soutěže musí být zaslány na adresu vědeckého sekretáře ČGPS in extenso s průvodním dopisem do 31. 1. 2016 (monografie budou vráceny autorům po vyhlášení výsledků soutěže). Práce budou hodnoceny výborem ČGPS na následujícím jednání v roce 2016. Přihlášky do soutěže o cenu pro autora do 35 let musí obsahovat datum narození autora. Výsledky soutěže budou publikovány v časopise Česká gynekologie a na webových stránkách ČGPS (www.cgps.cz). Ocenění autoři obdrží peněžitou odměnu v hodnotě 20 000,- Kč a diplom na Společné konferenci ČGPS a SGPS, která se bude konat 9. - 12. 6. 2016 v Karlových Varech.

Adresa pro zasílání:

MUDr. Petr Velebil,CSc.
Vědecký sekretář ČGPS
ÚPMD
Podolské nábřeží 157
147 10 Praha 4
ČGPS - Titulní stránka