ČGPS - Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP

Zpráva č. 3 / 2015

Úhrada opakované preskripce preparátu Esmya

Úhrada opakované preskripce preparátu Esmya – u preparátu Esmya proběhly studie, na jejichž základu bylo změněno SPC a bylo jako lege artis schváleno opakované podání tohoto preparátu minimálně po 2 měsících pauzy. Vzhledem k tomu, že nedošlo ke změně úhrady, proběhly revize v řadě ambulantních a lůžkových zařízeních a zdravotnická zařízení byla penalizována – zaplatila úhradu. VZP doporučuje, aby zdravotnická zařízení byla neprodleně informována o tom, že sice jde o lege artis, ale nikoliv za úhradu z veřejného zdravotního pojištění.
ČGPS - Titulní stránka