ČGPS - Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP

Zpráva č. 5 / 2013

Závěry a doporučení výboru PRAC Evropské lékové agentury k přípravkům s obsahem CPA 2mg a EE 35µg
ČGPS - Titulní stránka