ČGPS - Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP

Zpráva č. 2 / 2013

Stažení přípravku CERAZETTE - prohlášení

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

společnost Merck Sharp & Dohme s.r.o. je nucena stáhnout z distribuce léčivý přípravek Cerazette, por. tbl. flm a to ve velikosti balení jak 28 tbl. tak i 98 tbl, držitel registračního rozhodnutí je společnost N.V. Organon.
Stahování probíhá až na úroveň lékáren a musí být provedeno do 30.4.2013.
Důvodem je nesoulad příbalové informace a textů na obalech s registrační dokumentací. Tento krok se v žádném případě netýká kvality preparátu Cerazette.
Společnost MSD očekává, že nová šarže přípravku Cerazette bude znovu dostupná v průběhu měsíce června 2013.

Za komplikace se všem omlouváme.
S pozdravem
MSD
ČGPS - Titulní stránka