ČGPS - Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP

Zpráva č. 2 / 2007

Doporučení České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP k očkování proti HPV ze dne 23. 3. 2007

  • Pro naprostou většinu ženské populace ČR vidíme jako optimální dobu pro vakcinaci období těsně po dosažení 15. roku věku, respektive těsně před zahájením pohlavního života. Výrazným přínosem je ale vakcína i pro ženy starší, sexuálně aktivní.
  • Vakcinované pacientky (u dětí rodiče) je nutno důkladně poučit o tom, že preventivní prohlídky u gynekologa jsou pro ně po začátku sexuálního života nutné, jejich frekvence se neliší od osob nevakcinovaných. Součástí informace pro dospívající má být i poučení o papilomavirové infekci, pohlavně přenosných nemocech a kontracepci.
  • Při dodržování uvedeného poučení není rozhodující odbornost lékaře, který vakcínu podá. V podmínkách ČR půjde v naprosté většině případů o registrující gynekology a praktické lékaře pro děti a dorost.
  • Provedení jakéhokoli vyšetření či testu (HPV test, onkologická cytologie, kolposkopie) před vakcinací není nutné, žena má být ale upozorněna na nutnost pravidelných gynekologických kontrol. Na screeningu karcinomu děložního hrdla se u očkovaných nic nemění.
  • Očkovány mohou být i ženy s abnormním výsledkem onkologické cytologie, kondylomaty či ošetřenou prekancerózou v anamnéze. Tyto pacientky je nutno informovat o tom, že vakcíny nemají terapeutický efekt a že benefit vakcinace bude pro ně nižší.
  • Vakcinace žen nad 26 let a vakcinace mužů není postupem non lege artis. I zde je nutné důkladné poučení.

Toto doporučení vychází ze situace v ČR v březnu 2007, kterou lze charakterizovat:

  • Vakcína není hrazena z veřejných prostředků, jedná se o osobní investici do svého zdraví, či zdraví svých blízkých.
  • Účinnost vakcíny je prokázána na dobu 5 let, lze předpokládat období výrazně delší, nicméně vycházet lze pouze z faktů.

V případě nových informací (zejména výsledků klinických studií) bude doporučení inovováno.

Ke stažení

MS Word dokument Plné znění doporučení ("Doporuceni CGPS k vakcinaci proti HPV.doc", 24kB)ČGPS - Titulní stránka