ČGPS - Czech Gynecological and Obstetrical Society

Specialized Societies within the CGOS

June, 2011

 1. Society of Perinatal Medicine
 2. Society of Ultrasound Diagnostics
 3. Society of Paediatric and Adolescent Gynaecology
 4. Society of Gynaecologic Endoscopy
 5. Society of Assisted Reproduction
 6. Society of Gynaecologic Endocrinology
 7. Oncology Society
 8. Society of Colposcopy and Cervical Pathology
 9. Fetal Medicine Society (cancelled)
 10. Society of Obstetric Analgesia and Anesthesia
 11. Menopausal Society
 12. Urogynaecologic Society
 13. Society of Outpatient Clinic Gynaecologists
 14. Senologic Society
 15. Society of Infectious Diseases in Gynecology and Obstetrics
 16. Hospital Gynecologists and Obstetricians Association
 17. Society of Gynaecologic Sexuology

1. Society of Perinatal Medicine

Chairman &
CSGO committee member:
Doc. MUDr. Alena Měchurová, CSc.
Address:ÚPMD
Podolské nábř. 157, 147 10 Praha 4, Czech Republic
Phone:+420 296 511 111
Fax:+420 296 511 296
E-mail:mechurovaa@centrum.cz
 
Website:http://www.perinatologie.cz/

2. Society of Ultrasound Diagnostics

Chairman:Doc. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D.
Address:Porodnicko-gynekologická klinika, Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny, Lékařská fakulta univerzity Palackého, Fakultní nemocnice Olomouc, I.P.Pavlova 6, 775 20 Olomouc, Czech Republic
Phone:+420 585 852 7855
Fax:+420 585 414 975
E-mail:marek@lubusky.com
 
CSGO committee member:MUDr. Jan Nový
Address:Privátní gynekologická ambulance
Raisova 21, 301 00 Plzeň, Czech Republic
Phone:+420 377 371 740
Fax:+420 377 421 125
E-mail:jan.novy@centrum.cz
 
Website:http://www.gynultrazvuk.cz/

3. Society of Paediatric and Adolescent Gynaecology

Chairman:Doc. MUDr. Peter Koliba, CSc.
Address:Gynekologická ambulance - Gynartis,s.r.o.
Malá Strana 70
742 85 Vřesina, Czech Republic
Phone:+420 556 425 122
Fax:
E-mail:koliba@gynartis.cz
 
CSGO committee member:Doc. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.
Address:FN Olomouc
por. gyn. klinika
I. P. Pavlova 6
775 20 Olomouc, Czech Republic
Phone:+420 588 444 103
Fax:+420 588 444 103
E-mail:martin.prochazka@fnol.cz
 
Website:http://www.detskagynekologie-cgps.cz/

4. Society of Gynaecologic Endoscopy

Chairman:Doc. MUDr. Michal Mára,CSc.
Address:Gynekologicko-Porodnická Klinika VFN a 1.LF UK v Praze
Apolinářská 18, 128 00 Praha 2, Czech Republic
Phone:+420 224 967 001
Fax:+420 224 967 475
E-mail:michal@drmara.cz
 
CSGO committee member:Prof. MUDr. David Cibula, CSc.
Address:Gyn. por. klinika 1. LF UK a VFN
Apolinářská 18
120 00 Praha 2, Czech Republic
Phone:+420 224 967 111
Fax:-
E-mail:david.cibula@iol.cz
 
Website:http://www.laparoskop.cz/

5. Society of Assisted Reproduction

Chairman:MUDr. David Rumpík
Address:Ředitel Kliniky reprodukční medicíny a gynekologie Zlín
U Lomu 638, 760 01 Zlín, Czech Republic
Phone:+420 577 005 911
Fax:+420 577 005 924
E-mail:david.rumpik@crmzlin.cz
 
CSGO committee member:MUDr. Jiří Štěpán, CSc.
Address:Sanatorium SANUS
Labská kotlina 1220, 500 02 Hradec Králové, Czech Republic
Phone:+420 495 757 188
Fax:+420 495 523 427
E-mail:jstepan@email.cz
 
Website:http://www.centraivf.cz/

6. Society of Gynaecologic Endocrinology

Chairman:MUDr. Michael Fanta, PhD.
Address:Gynekologicko - porodnická klinika 1.LF UK a VFN
Apolinářská 18
128 51 Praha 2, Czech Republic
Phone:+420 605 406 846
Fax:
E-mail:michael.fanta@volny.cz
 
CSGO committee member:MUDr. PhDr. Pavel Čepický, CSc.
Address:LEVRET s.r.o , Terronská 61, 160 00 Praha 6, Czech Republic
Phone:+420 233 343 378
Fax:+420 233 344 719
E-mail:antikoncepce@levret.cz

7. Oncology Society

Chairman:Doc. MUDr. Lukáš Rob, CSc.
Address:Gyn. por. klinika FN Motol
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, Czech Republic
Phone:+420 224 434 201
Fax:+420 224 435 820
E-mail:lukas.rob@lfmotol.cuni.cz
 
CSGO committee member:Prof. MUDr. David Cibula, CSc.
Address:Gyn. por. klinika 1. LF UK a VFN
Apolinářská 18
120 00 Praha 2, Czech Republic
Phone:+420 224 967 111
Fax:
E-mail:david.cibula@iol.cz

8. Society of Colposcopy and Cervical Pathology

Chairman &
CSGO committee member:
MUDr. Vladimír Dvořák
Address:Centrum ambulantní gynekologie a primární péče
Orlí 10, 602 00 Brno, Czech Republic
Phone/Fax:+420 542 220 017
Phone:+420 542 221 661
Fax:+420 542 221 662
E-mail:cgps@cgpsbrno.cz
 
Website:http://www.kolposkopie.cz/

10. Society of Obstetric Analgesia and Anesthesia

Chairman:Doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.
Address:Gyn. por. klinika UK a VFN
Apolinářská 18, 128 51 Praha 2, Czech Republic
Phone:+420 224 967 198
Fax:+420 224 967 455
E-mail:AParizek@seznam.cz
 
CSGO committee membe:Prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.
Address:Gynekologicko - porodnická klinika 1. LF UK a VFN
Apolinářská 18
128 51 Praha 2, Czech Republic
Phone:+420 224 967 425, +420 224 967 477
Fax:+420 224 922 545
E-mail:martan@vfn.cz

11. Menopausal Society

Chairman:MUDr. Jaroslav Jeníček, CSc.
Address:Gynekologie a porodnictví
Sokolská 1662/35, 120 00 Praha 2, Czech Republic
Phone:420 222 544 608
E-mail:jajegyn@seznam.cz
 
CSGO committee member:Doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc.
Address:Centrum ambulantní gynekologie a primární péče
Orlí 10
602 00 Brno, Czech Republic
Phone:+420 542 217 658,9
Fax:+420 542 221 662
E-mail:vit@unzeitig.info

12. Urogynaecologic Society

Chairman:MUDr. Lukáš Horčička
Address:GONA s.r.o.
Národní třída 25, 110 00 Praha 1, Czech Republic
Phone:+420 221 085 288
Fax:+420 232 085 212
E-mail:horcic.luk@volny.cz
 
CSGO committee member:Prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.
Address:Gynekologicko - porodnická klinika 1. LF UK a VFN
Apolinářská 18, 128 51 Praha 2, Czech Republic
Phone:+420 224 967 425, +420 224 967 477
Fax:+420 224 922 545
E-mail:martan@vfn.cz

13. Society of Outpatient Clinic Gynaecologists

Chairman &
CSGO committee member:
MUDr. Jan Nový
Address:Privátní gynekologická ambulance
Raisova 21, 301 00 Plzeň, Czech Republic
Phone:+420 377 371 740
Fax:+420 377 421 125
E-mail:jan.novy@centrum.cz

14. Senologic Society

Chairman:Doc. MUDr. Pavel Strnad, CSc.
Address:Gyn. por. klinika FN Motol
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, Czech Republic
Phone:+420 224 434 249, +420 224 434 201
Fax:+420 224 434 220
E-mail:pavel.strnad@lfmotol.cuni.cz
 
CSGO committee member:MUDr. Alexandra Stará
Address:MediStar s.r.o.
Slavíkova 15, 120 00 Praha 2, Czech Republic
Phone:+420 222 716 273
Fax:+420 222 714 376
E-mail:alexstara@volny.cz
 
Website:http://www.senologie.cz/

15. Society of Infectious Diseases in Gynecology and Obstetrics

Chairman:MUDr. Zuzana Čepická Líbalová
Address:LEVRET s.r.o.
Terronská 61, 160 00 Praha 6, Czech Republic
Phone:+420 777 207 067
E-mail:libalova@levret.cz
 
CSGO committee member:MUDr. Olga Hlaváčková
Address:Privátní gynekologická ambulance, Zeyerova 2442, 397 01 Písek, Czech Republic
Phone:+420 382 215 000
Fax:+420 382 211 515
E-mail:olga.hlavackova@iol.cz
 
Website:http://www.infekcegp.cz/

16. Hospital Gynecologists and Obstetricians Association

Chairman &
CSGO committee member:
Prof. MUDr. David Cibula, CSc.
Address:Gyn. por. klinika 1. LF UK a VFN, Apolinářská 18, 120 00 Praha 2, Czech Republic
Phone:+420 224 967 111
E-mail:david.cibula@iol.cz
 
CSGO committee member:MUDr. Ivan Huvar, CSc.
Address:Nemocnice Milosrdných bratří
gyn. por. oddělení
Polní 553/3
639 00 Brno, Czech Republic
Phone:+420 543 165 222
Fax:+420 543 165 243
E-mail:huvar@centrum.cz

17. Society of Gynaecologic Sexuology

Chairman:MUDr. Zlatko Pastor, Ph.D.
Address:Nestátní zdravotnické zařízení GONA, Národní třída 25, Palác Metro, Czech Republic
Phone:+420 221 085 288
Fax:+420 221 085 212
E-mail:pastor.zlatko@volny.cz
 
CSGO committee member:MUDr. Aleš Skřivánek, Ph.D.
Address:G-CENTRUM Olomouc s.r.o.
Horní náměstí 285/8
772 00 Olomouc, Czech Republic
Phone:+420 585 234 444
Fax:+420 585 234 499
E-mail:skrivanek@g-centrum.cz
 
Web sekce:http://www.sexuologie.cz/ČGPS - Homepage