ČGPS - Czech Gynecological and Obstetrical Society

Committee of the Czech Gynecological and Obstetrical Society

May 2017

2. Vladimír Dvořák, MD, PhD - President

Address:Privat ob.gyn. clinic, Orlí 10, 602 00 Brno, Czech Republic
Phone/fax:+420 542 220 017
Phone:+420 542 221 661
Fax:+420 542 221 662
E-mail:cgps@cgpsbrno.cz

1. Assoc. Prof. Jaroslav Feyereisl, MD, PhD - Vice-President

Address:Institute for the Care of Mother and Child, Podolské nábř. 157, 147 10 Praha 4, Czech Republic
Phone:+420 296 511 200
Fax:+420 296 511 296
E-mail:cgps.mistopredseda@upmd.eu

Petr Velebil, MD, PhD - Scientific Secretary

Address:Institute for the Care of Mother and Child, Podolské nábř. 157, 147 10 Praha 4, Czech Republic
Phone:+420 296 511 111, +420 296 511 738
Fax:+420 296 511 739
E-mail:vscgps@centrum.cz

Members (in alphabetical order)

3. Olga Hlaváčková, MD

Address:Privat ob.gyn. clinic, Zeyerova 2442, 397 01 Písek, Czech Republic
Phone:+420 382 215 000
Fax:+420 382 211 515
E-mail:olga.hlavackova@iol.cz

4. Ivan Huvar, MD, CSc

Address:Nemocnice Milosrdných bratří, gyn. por. oddělení, Polní 553/3, 639 00 Brno, Czech Republic
Phone:+420 543 165 222
Fax:+420 543 165 243
E-mail:huvar@centrum.cz

5. Prof. Alois Martan, MD, DrSc

Address:Gynekologicko - porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Apolinářská 18, 128 51 Praha 2, Czech Republic
Phone:+420 224 967 425, +420 224 967 477
Fax:+420 224 922 545
E-mail:martan@vfn.cz

6. Assoc. Prof. Alena Měchurová, MD, CSc

Address:ÚPMD, Podolské nábř. 157, 147 10 Praha 4, Czech Republic
Phone:+420 296 511 824
Fax:+420 296 511 296
E-mail:mechurovaa@centrum.cz

7. Jan Nový, MD

Address:Privat ob.gyn. clinic, Raisova 21, 301 00 Plzeň, Czech Republic
Phone:+420 377 371 740
Fax:+420 377 421 125
E-mail:jan.novy@centrum.cz

8. Prof. Radovan Pilka, MD, PhD

Address:Porodnicko Gynekologická Klinika, FN a LF UP Olomouc, I.P.Pavlova 6, 779 00 Olomouc, Czech Republic
Phone:+420 585 854 103
Fax:+420 585 852 830
E-mail:radovan.pilka@fnol.cz

9. Prof. Martin Procházka, MD, PhD

Address:FN Olomouc, Ústav porodní asistence FZV UP, Ústav lékařské genetiky LF UP, I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc, Czech Republic
Phone:+420 588 442 860
Fax:+420 588 444 103
E-mail:martin.prochazka@fnol.cz

10. Aleš Skřivánek, MD, PhD

Address:G-CENTRUM Olomouc s.r.o., Horní náměstí 285/8, 772 00 Olomouc, Czech Republic
Phone:+420 585 234 444
Fax:+420 585 234 499
E-mail:skrivanek@g-centrum.cz

11. Alexandra Stará, MD

Address:MediStar s.r.o, Slavíkova 15, 120 00 Praha 2, Czech Republic
Phone:+420 222 716 273
Fax:+420 222 714 376
E-mail:alexstara@volny.cz

12. Jiří Štěpán, MD, CSc

Address:Sanatorium SANUS, Labská kotlina 1220, 500 02 Hradec Králové, Czech Republic
Phone:+420 495 757 188
Fax:+420 495 523 427
E-mail:jstepan@email.cz

13. Zdeněk Tesař, MD, CSc

Address:Privátní gynekologická ambulance, Zdeněk Tesař,s.r.o. Ohmova 271, 109 00 Praha 10, Czech Republic
Phone:+420 271 961 183
Fax:+420 271 961 184
E-mail:zdenek.tesar@centrum.cz

Auditory Board

14. Assoc. Prof. Jiří Špaček, MD, PhD, IFEPAG

Address:Porodnická a gynekologické klinika, LF a FN v Hradci Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové, Czech Republic
Phone:+420 495 833 381
Fax:+420 495 832 032
E-mail:jiri.spacek2@fnhk.cz

15. Assoc. Prof. Ondřej Šimetka, MD, PhD, MBA

Address:Gynekologicko-porodnická klinika, Ostravská Univerzita a Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava, Czech Republic
Phone:+420 597 371 802
Fax:-
E-mail:ondrej.simetka@fno.cz

16. Assoc. Prof. Vít Unzeitig, MD, CSc

Address:Centrum ambulantní gynekologie a primární péče, Orlí 10, 602 00 Brno, Czech Republic
Porodnicko-gynekologická klinika OU a FN Ostrava, Czech Republic
Phone:+420 542 217 658,9
Fax:+420 542 221 662
E-mail:vit@unzeitig.infoČGPS - Homepage