ČGPS - Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP

Výbor ČGPS

květen 2017

1. MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D. - předseda

Adresa:Centrum ambulantní gynekologie a primární péče, s.r.o., Orlí 10, 602 00 Brno
Tel./fax:542 220 017
Tel.:542 221 661
Fax:542 221 662
E-mail:cgps@cgpsbrno.cz

2. Doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc. - místopředseda

Adresa:ÚPMD, Podolské nábř. 157, 147 10 Praha 4
Tel.:296 511 200
Fax:296 511 296
E-mail:cgps.mistopredseda@upmd.eu

as. MUDr. Petr Velebil, CSc. - vědecký sekretář, pokladník

Adresa:ÚPMD, Podolské nábř. 157, 147 10 Praha 4
Tel.:296 511 111 a 296 511 738
Fax:296 511 739
E-mail:vscgps@centrum.cz

Členové (seřazeni abecedně)

3. MUDr. Olga Hlaváčková

Adresa:Privátní gynekologická ambulance, Zeyerova 2442, 397 01 Písek
Tel.:382 215 000
Fax:382 211 515
E-mail:hlavackovaolina@gmail.com

4. MUDr. Ivan Huvar, CSc.

Adresa:Nemocnice Milosrdných bratří, gyn. por. oddělení, Polní 553/3, 639 00 Brno
Tel.:543 165 222
Fax:543 165 243
E-mail:huvar@centrum.cz

5. Prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.

Adresa:Gynekologicko - porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Apolinářská 18, 128 51 Praha 2
Tel.:224 967 425, 224 967 477
Fax:224 922 545
E-mail:martan@vfn.cz

6. Doc. MUDr. Alena Měchurová, CSc.

Adresa:ÚPMD, Podolské nábř. 157, 147 10 Praha 4
Tel.:296 511 824
Fax:296 511 296
E-mail:mechurovaa@centrum.cz

7. MUDr. Jan Nový

Adresa:Privátní gynekologická ambulance, Raisova 21, 301 00 Plzeň
Tel.:377 371 740
Fax:377 421 125
E-mail:jan.novy@centrum.cz

8. Prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D.

Adresa:Porodnicko Gynekologická Klinika, FN a LF UP Olomouc, I.P.Pavlova 6, 779 00 Olomouc
Tel.:585 854 103
Fax:585 852 830
E-mail:radovan.pilka@fnol.cz

9. Prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.

Adresa:FN Olomouc, Ústav porodní asistence FZV UP, Ústav lékařské genetiky LF UP, I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
Tel.:588 442 860
Fax:588 444 103
E-mail:martin.prochazka@fnol.cz

10. MUDr. Aleš Skřivánek, Ph.D.

Adresa:G-CENTRUM Olomouc s.r.o., Horní náměstí 285/8, 772 00 Olomouc
Tel.:585 234 444
Fax:585 234 499
E-mail:skrivanek@g-centrum.cz

11. MUDr. Alexandra Stará

Adresa:MediStar s.r.o, Slavíkova 15, 120 00 Praha 2
Tel.:222 716 273
Fax:222 714 376
E-mail:alexstara@volny.cz

12. MUDr. Jiří Štěpán, CSc.

Adresa:Sanatorium SANUS, Labská kotlina 1220, 500 02 Hradec Králové
Tel.:495 757 188
Fax:495 523 427
E-mail:jstepan@email.cz

13. MUDr. Zdeněk Tesař, CSc.

Adresa:Privátní gynekologická ambulance, Zdeněk Tesař,s.r.o. Ohmova 271, 109 00 Praha 10
Tel.:271 961 183
Fax:271 961 184
E-mail:zdenek.tesar@centrum.cz

Revizní komise ČGPS ČLS JEP (členové řazeni abecedně)

14. Doc. MUDr. Jiří Špaček, Ph.D., IFEPAG - předseda RK

Adresa:Porodnická a gynekologické klinika, LF a FN v Hradci Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
Tel.:495 833 381
Fax:495 832 032
E-mail:jiri.spacek2@fnhk.cz

15. Doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., MBA

Adresa:Gynekologicko-porodnická klinika, Ostravská Univerzita a Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava
Tel.:597 371 802
Fax:-
E-mail:ondrej.simetka@fno.cz

16. Doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc.

Adresa:Centrum ambulantní gynekologie a primární péče, Orlí 10, 602 00 Brno
Porodnicko-gynekologická klinika OU a FN Ostrava
Tel.:542 217 658,9
Fax:542 221 662
E-mail:vit@unzeitig.info


Předchozí výbory společnosti
ČGPS - Titulní stránka