ČGPS - Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP

Sekce a komise ČGPS

Aktualizace: září 2016

 1. Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny
 2. Sekce ultrazvukové diagnostiky
 3. Sekce gynekologie dětí a dospívajících
 4. Sekce gynekologické endoskopie
 5. Sekce asistované reprodukce
 6. Sekce pro gynekologickou endokrinologii
 7. Onkogynekologická sekce
 8. Sekce kolposkopie a cervikální patologie
 9. Sekce fetální mediciny (zrušena)
 10. Sekce analgezie a intenzivní medicíny v porodnictví
 11. Sekce pro otázky menopausy
 12. Sekce urogynekologická
 13. Sekce ambulantních gynekologů
 14. Senologická sekce
 15. Sekce infekčních nemocí v gynekologii a porodnictví
 16. Sekce gynekologů a porodníků lůžkových zařízení
 17. Sekce gynekologické sexuologie
 18. Komise pro gynekologickou cytologii (zrušena)
 19. Sekce pro léčbu endometriózy
 20. Sekce lékařů ve specializační přípravě

1. Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny

Předseda a
pověřený člen výboru ČGPS:
Doc. MUDr. Alena Měchurová, CSc.
Adresa:ÚPMD
Podolské nábř. 157, 147 10 Praha 4
Tel.:296 511 111
Fax:296 511 296
E-mail:mechurovaa@centrum.cz
 
Web sekce:http://www.perinatologie.cz/

2. Sekce ultrazvukové diagnostiky

Předseda:Doc. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D.
Adresa:Porodnicko-gynekologická klinika, Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny, Lékařská fakulta univerzity Palackého, Fakultní nemocnice Olomouc, I.P.Pavlova 6, 775 20 Olomouc
Tel.:585 852 785
Fax:585 414 975
E-mail:marek@lubusky.com
 
Pověřený člen výboru ČGPS:MUDr. Jan Nový
Adresa:Privátní gynekologická ambulance
Raisova 21, 301 00 Plzeň
Tel.:377 371 740
Fax:377 421 125
E-mail:jan.novy@centrum.cz
 
Web sekce:http://www.gynultrazvuk.cz/

3. Sekce gynekologie dětí a dospívajících

Předseda:MUDr. Miroslav Havlín
Adresa:ADC Sanatorium
Hvězdova 1601
140 00 Praha 4
Tel.:261 224 752
Fax:
E-mail:HavlinM@seznam.cz
 
Pověřený člen výboru ČGPS:Prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.
Adresa:FN Olomouc
por. gyn. klinika
I. P. Pavlova 6
775 20 Olomouc
Tel.:588 444 103
Fax:588 444 103
E-mail:martin.prochazka@fnol.cz
 
Web sekce:http://www.detskagynekologie-cgps.cz/

4. Sekce gynekologické endoskopie

Předseda:Doc. MUDr. Michal Mára,CSc.
Adresa:Gynekologicko-Porodnická Klinika VFN a 1.LF UK v Praze
Apolinářská 18, 128 00 Praha 2
Tel.:224 967 001
Fax:224 967 475
E-mail:michal@drmara.cz
 
Pověřený člen výboru ČGPS:Prof. MUDr.Radovan Pilka, Ph.D.
Adresa:Porodnicko Gynekologická Klinika
FN a LF UP Olomouc
I.P.Pavlova 6, 779 00 Olomouc
Tel.:+420 585 854 103
Fax:+420 585 414 975
E-mail:radovan.pilka@fnol.cz
 
Web sekce:http://www.laparoskop.cz/

5. Sekce asistované reprodukce

Předseda:MUDr. David Rumpík
Adresa:Ředitel Kliniky reprodukční medicíny a gynekologie Zlín
U Lomu 638, 760 01 Zlín
Tel.:577 005 911
Fax:577 005 924
E-mail:david.rumpik@crmzlin.cz
 
Pověřený člen výboru ČGPS:MUDr. Jiří Štěpán, CSc.
Adresa:Sanatorium SANUS
Labská kotlina 1220, 500 02 Hradec Králové
Tel.:495 757 188
Fax:495 523 427
E-mail:jstepan@email.cz
 
Web sekce:http://www.centraivf.cz/

6. Sekce pro gynekologickou endokrinologii

Předseda:MUDr. Michael Fanta, PhD.
Adresa:Gynekologicko - porodnická klinika 1.LF UK a VFN
Apolinářská 18
128 51 Praha 2
Tel.:605 406 846
Fax:
E-mail:michael.fanta@volny.cz
 
Pověřený člen výboru ČGPS:MUDr. PhDr. Pavel Čepický, CSc.
Adresa:LEVRET s.r.o., Terronská 61, 160 00 Praha 6
Tel.:233 343 378
Fax:233 344 719
E-mail:antikoncepce@levret.cz

7. Onkogynekologická sekce

Předseda:Prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.
Adresa:Gyn.-por. klinika 3. LFUK a FNKV
Šrobárova 1150/50
100 34 Praha 10
Tel.:
Fax:
E-mail:lukas.rob@fnkv.cz
 
Pověřený člen výboru ČGPS:Doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.
Adresa:ÚPMD
Podolské nábř. 157
147 10 Praha 4
Tel.:296 511 200
Fax:296 511 296
E-mail:cgps.predseda@upmd.eu
 
Web sekce:http://www.onkogynekologie.com/

8. Sekce kolposkopie a cervikální patologie

Předseda a
pověřený člen výboru ČGPS:
MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Adresa:Centrum ambulantní gynekologie a primární péče
Orlí 10, 602 00 Brno
Tel./fax:542 220 017
Tel.:542 221 661
Fax:542 221 662
E-mail:cgps@cgpsbrno.cz
 
Web sekce:http://www.kolposkopie.cz/

10. Sekce analgezie a intenzivní medicíny v porodnictví

Předseda:Doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.
Adresa:Gyn. por. klinika UK a VFN
Apolinářská 18, 128 51 Praha 2
Tel.:224 967 198
Fax:224 967 455
E-mail:AParizek@seznam.cz
 
Pověřený člen výboru ČGPS:Prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.
Adresa:Gynekologicko - porodnická klinika 1. LF UK a VFN
Apolinářská 18
128 51 Praha 2
Tel.:224 967 425, 224 967 477
Fax:224 922 545
E-mail:martan@vfn.cz
 
Web sekce:http://www.porodnice.cz/

11. Sekce pro otázky menopausy

Předseda:MUDr. Jaroslav Jeníček, CSc.
Adresa:Gynekologie a porodnictví
Sokolská 1662/35, 120 00 Praha 2
Tel.:222 544 608
E-mail:jajegyn@seznam.cz
 
Pověřený člen výboru ČGPS:Doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc.
Adresa:Centrum ambulantní gynekologie a primární péče
Orlí 10
602 00 Brno
Tel.:542 217 658,9
Fax:542 221 662
E-mail:vit@unzeitig.info

12. Sekce urogynekologická

Předseda:MUDr. Lukáš Horčička
Adresa:GONA s.r.o.
Národní třída 25, 110 00 Praha 1
Tel.:221 085 288
Fax:232 085 212
E-mail:horcic.luk@volny.cz
 
Pověřený člen výboru ČGPS:Prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.
Adresa:Gynekologicko - porodnická klinika 1. LF UK a VFN
Apolinářská 18, 128 51 Praha 2
Tel.:224 967 425, 224 967 477
Fax:224 922 545
E-mail:martan@vfn.cz

13. Sekce ambulantních gynekologů

Předseda a
pověřený člen výboru ČGPS:
MUDr. Jan Nový
Adresa:Privátní gynekologická ambulance
Raisova 21, 301 00 Plzeň
Tel.:377 371 740
Fax:377 421 125
E-mail:jan.novy@centrum.cz

14. Senologická sekce

Předseda:Doc. MUDr. Pavel Strnad, CSc.
Adresa:Gyn. por. klinika FN Motol
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Tel.:224 434 249, 224 434 201
Fax:224 434 220
E-mail:Pavelstrnad180@seznam.cz
 
Pověřený člen výboru ČGPS:MUDr. Alexandra Stará
Adresa:MediStar s.r.o.
Slavíkova 15, 120 00 Praha 2
Tel.:222 716 273
Fax:222 714 376
E-mail:alexstara@volny.cz
 
Web sekce:http://www.senologie.cz/

15. Sekce infekčních nemocí v gynekologii a porodnictví

Předseda:MUDr. Zuzana Čepická Líbalová
Adresa:LEVRET s.r.o.
Terronská 61, 160 00 Praha 6
Tel.:777 207 067
E-mail:libalova@levret.cz
 
Pověřený člen výboru ČGPS:MUDr. Olga Hlaváčková
Adresa:Privátní gynekologická ambulance, Zeyerova 2442, 397 01 Písek
Tel.:382 215 000
Fax:382 211 515
E-mail:olga.hlavackova@iol.cz
 
Web sekce:http://www.infekce-gp.cz/

16. Sekce gynekologů a porodníků lůžkových zařízení

Předseda:Prof. MUDr. David Cibula, CSc.
Adresa:Gyn. por. klinika 1. LF UK a VFN, Apolinářská 18, 120 00 Praha 2
Tel.:224 967 111
E-mail:d_cibula@yahoo.com
 
Pověřený člen výboru ČGPS:MUDr. Ivan Huvar, CSc.
Adresa:Nemocnice Milosrdných bratří
gyn. por. oddělení
Polní 553/3
639 00 Brno
Tel.:543 165 222
Fax:543 165 243
E-mail:huvar@centrum.cz

17. Sekce gynekologické sexuologie

Předseda:MUDr. Zlatko Pastor, Ph.D.
Adresa:Nestátní zdravotnické zařízení GONA, Národní třída 25, Palác Metro
Tel.:221 085 288
Fax:221 085 212
E-mail:pastor.zlatko@volny.cz
 
Pověřený člen výboru ČGPS:MUDr. Aleš Skřivánek, Ph.D.
Adresa:G-CENTRUM Olomouc s.r.o.
Horní náměstí 285/8
772 00 Olomouc
Tel.:585 234 444
Fax:585 234 499
E-mail:skrivanek@g-centrum.cz
 
Web sekce:http://www.sexuologie.cz/

Sekce pro léčbu endometriózy

Předseda:Doc. MUDr. Eduard Kučera, CSc.
Adresa:Gynekologicko-porodnická klinika 3.LF UK a FNKV
Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha
Tel.:267 162 368
Fax:267 313 391
E-mail:eduard.kucera@fnkv.cz, eduard.kucera@lf3.cuni.cz
 
Pověřený člen výboru ČGPS:MUDr. Olga Hlaváčková
Adresa:Privátní gynekologická ambulance, Zeyerova 2442, 397 01 Písek
Tel.:382 215 000
Fax:382 211 515
E-mail:olga.hlavackova@iol.cz
 
Web sekce:http://endometriosis.cz

Dne 15.9.2014, v kanceláři Doškolování lékařů LEVRET s.r.o. Praha, ustanoven Výbor sekce pro léčbu Endometriózy ČGPS na základě výsledků voleb.

Složení výboru sekce:
Doc. MUDr. Eduard Kučera, CSc. předseda
ekucera@seznam.cz

Prim. MUDr. Radek Chvátal místopředseda
radek.chvatal@nemzn.cz

Prim. MUDr. Robert Hudeček, Ph.D. vědecký sekretář
rhudecek@fnbrno.cz

prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D. zástupce pro vzdělávání
radovan.pilka@fnol.cz

MUDr. Michael Fanta, Ph.D. pokladník
michael.fanta@volny.cz

Přihlášky do sekce pro léčbu endometriózy ČGPS zasílejte na sekretariát sekce
p. Zdena Kroupová zkroupov@fnbrno.cz
tel: 532 238 236 fax: 532 238 237
GPK LF MU a FN Brno, Obilní trh 11, 602 00, Brno
ČGPS - Titulní stránka