ČGPS - Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP

Sekce a komise ČGPS

Aktualizace: květen 2018

 1. Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny
 2. Sekce ultrazvukové diagnostiky
 3. Sekce gynekologie dětí a dospívajících
 4. Sekce gynekologické endoskopie
 5. Sekce asistované reprodukce
 6. Sekce pro gynekologickou endokrinologii
 7. Onkogynekologická sekce
 8. Sekce kolposkopie a cervikální patologie
 9. Sekce fetální mediciny - zrušena 9.1.2014
 10. Sekce analgezie a intenzivní medicíny v porodnictví
 11. Sekce pro otázky menopausy
 12. Sekce urogynekologická
 13. Sekce ambulantních gynekologů
 14. Senologická sekce
 15. Sekce infekčních nemocí v gynekologii a porodnictví
 16. Sekce gynekologů a porodníků lůžkových zařízení
 17. Sekce gynekologické sexuologie
 18. Komise pro gynekologickou cytologii - zrušena 27.1.2017
 19. Sekce pro léčbu endometriózy
 20. Sekce lékařů ve specializační přípravě – vznik 27.1.2017

1. Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny

Předseda:Doc. MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D.
Adresa:Porodnická a gynekologická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
Tel.:+420 777 657 991
Fax:
E-mail:kacermar@fnhk.cz
 
Pověřený člen výboru ČGPS:Doc. MUDr. Alena Měchurová, CSc.
Adresa:ÚPMD
Podolské nábř. 157, 147 10 Praha 4
Tel.:296 511 824
Fax:296 511 296
E-mail:mechurovaa@centrum.cz
 
Web sekce:www.perinatologie.cz

2. Sekce ultrazvukové diagnostiky

Předseda:Prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHA
Adresa:CENTRUM FETÁLNÍ MEDICÍNY, Porodnicko-gynekologická klinika, Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 6
775 20 Olomouc
Tel.:+420 585 852 785
Fax:
E-mail:marek@lubusky.com
 
Pověřený člen výboru ČGPS:Prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.
Adresa:FN Olomouc
Ústav porodní asistence FZV UP, Ústav lékařské genetiky LF UP
I. P. Pavlova 6
775 20 Olomouc
Tel.:588 442 860
Fax:588 444 103
E-mail:martin.prochazka@fnol.cz
 
Web sekce:www.gynultrazvuk.cz

3. Sekce gynekologie dětí a dospívajících

Předseda:MUDr. Miroslav Havlín
Adresa:ADC Sanatorium
Hvězdova 1601
140 00 Praha 4
Tel.:261 224 752
Fax:
E-mail:HavlinM@seznam.cz
 
Pověřený člen výboru ČGPS:Doc. MUDr. Jiří Špaček, Ph.D., IFEPAG
Adresa:Porodnická a gynekologické klinika, LF a FN v Hradci Králové
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
Tel.:495 833 381
Fax:495 832 032
E-mail:jiri.spacek2@fnhk.cz
 
Web sekce:www.detskagynekologie-cgps.cz

4. Sekce gynekologické endoskopie

Předseda:Doc. MUDr. Michal Mára,CSc.
Adresa:Gynekologicko-Porodnická Klinika VFN a 1.LF UK v Praze
Apolinářská 18, 128 00 Praha 2
Tel.:224 967 001
Fax:224 967 475
E-mail:michal@drmara.cz
 
Pověřený člen výboru ČGPS:Prof. MUDr.Radovan Pilka, Ph.D.
Adresa:Porodnicko Gynekologická Klinika
FN a LF UP Olomouc
I.P.Pavlova 6, 779 00 Olomouc
Tel.:+420 585 854 103
Fax:-
E-mail:radovan.pilka@fnol.cz
 
Web sekce:www.laparoskop.cz

5. Sekce asistované reprodukce

Předseda:MUDr. David Rumpík
Adresa:Ředitel Kliniky reprodukční medicíny a gynekologie Zlín
U Lomu 638, 760 01 Zlín
Tel.:577 005 911
Fax:577 005 924
E-mail:david.rumpik@crmzlin.cz
 
Pověřený člen výboru ČGPS:MUDr. Jiří Štěpán, CSc.
Adresa:Sanatorium SANUS
Labská kotlina 1220, 500 02 Hradec Králové
Tel.:495 757 188
Fax:495 523 427
E-mail:jstepan@email.cz
 
Web sekce:www.sarcgps.cz

6. Sekce pro gynekologickou endokrinologii

Předseda:MUDr. Michael Fanta, PhD.
Adresa:Gynekologicko - porodnická klinika 1.LF UK a VFN
Apolinářská 18
128 51 Praha 2
Tel.:605 406 846
Fax:
E-mail:michael.fanta@volny.cz
 
Pověřený člen výboru ČGPS:MUDr. Olga Hlaváčková
Adresa:Privátní gynekologická ambulance, Zeyerova 2442, 397 01 Písek
Tel.:382 215 000
Fax:382 211 515
E-mail:hlavackovaolina@gmail.com

7. Onkogynekologická sekce

Předseda:Prof. MUDr. David Cibula, CSc.
Adresa:Gyn. por. klinika 1. LF UK a VFN
Apolinářská 18
120 00 Praha 2
Tel.:+420 224 967 111
Fax:
E-mail:dc@davidcibula.cz
 
Pověřený člen výboru ČGPS:Prof. MUDr.Radovan Pilka, Ph.D.
Adresa:Porodnicko Gynekologická Klinika
FN a LF UP Olomouc
I.P.Pavlova 6, 779 00 Olomouc
Tel.:+420 585 854 103
Fax:
E-mail:radovan.pilka@fnol.cz
 
Web sekce:www.onkogynekologie.com

8. Sekce kolposkopie a cervikální patologie

Předseda a
pověřený člen výboru ČGPS:
MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Adresa:Centrum ambulantní gynekologie a primární péče
Orlí 10, 602 00 Brno
Tel./fax:542 220 017
Tel.:542 221 661
E-mail:cgps@cgpsbrno.cz
 
Web sekce:www.kolposkopie.cz

10. Sekce analgezie a intenzivní medicíny v porodnictví

Předseda:Prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.
Adresa:Gyn. por. klinika UK a VFN
Apolinářská 18, 128 51 Praha 2
Tel.:224 967 198
Fax:224 967 455
E-mail:AParizek@seznam.cz
 
Pověřený člen výboru ČGPS:Prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.
Adresa:Gynekologicko - porodnická klinika 1. LF UK a VFN
Apolinářská 18
128 51 Praha 2
Tel.:224 967 425, 224 967 477
Fax:224 922 545
E-mail:martan@vfn.cz
 
Web sekce:www.porodnice.cz

11. Sekce pro otázky menopausy

Předseda:MUDr. Jaroslav Jeníček, CSc.
Adresa:Gynekologie a porodnictví
Sokolská 1662/35, 120 00 Praha 2
Tel.:222 544 608
E-mail:jajegyn@seznam.cz
 
Pověřený člen výboru ČGPS:MUDr. Olga Hlaváčková
Adresa:Privátní gynekologická ambulance, Zeyerova 2442, 397 01 Písek
Tel.:382 215 000
Fax:382 211 515
E-mail:hlavackovaolina@gmail.com

12. Sekce urogynekologická

Předseda:MUDr. Lukáš Horčička
Adresa:GONA s.r.o.
Národní třída 25, 110 00 Praha 1
Tel.:221 085 288
Fax:232 085 212
E-mail:horcic.luk@volny.cz
 
Pověřený člen výboru ČGPS:Prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.
Adresa:Gynekologicko - porodnická klinika 1. LF UK a VFN
Apolinářská 18, 128 51 Praha 2
Tel.:224 967 425, 224 967 477
Fax:224 922 545
E-mail:martan@vfn.cz

13. Sekce ambulantních gynekologů

Předseda a
pověřený člen výboru ČGPS:
MUDr. Jan Nový
Adresa:Privátní gynekologická ambulance
Raisova 21, 301 00 Plzeň
Tel.:377 371 740
Fax:377 421 125
E-mail:jan.novy@centrum.cz

14. Senologická sekce

Předseda:Doc. MUDr. Michal Zikán, Ph.D.
Adresa:Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN a Nemocnice Na Bulovce, Budínova 67/2, 181 00 Praha 8
Tel.:266 083 229
Fax:283 840 507
E-mail:michal.zikan@lf1.cuni.cz; michal.zikan@bulovka.cz
 
Pověřený člen výboru ČGPS:MUDr. Alexandra Stará
Adresa:MediStar s.r.o.
Slavíkova 15, 120 00 Praha 2
Tel.:222 716 273
Fax:222 714 376
E-mail:alexstara@volny.cz
 
Web sekce:www.senologie.cz

15. Sekce infekčních nemocí v gynekologii a porodnictví

Předseda:Doc. MUDr. Jiří Špaček, Ph.D., IFEPAG
Adresa:Porodnická a gynekologická klinika, LF a FN v Hradci Králové
Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
Tel.:495 833 381
E-mail:jiri.spacek2@fnhk.cz
 
Pověřený člen výboru ČGPS:Doc. MUDr. Alena Měchurová, CSc.
Adresa:ÚPMD
Podolské nábř. 157, 147 10 Praha 4
Tel.:296 511 824
Fax:296 511 296
E-mail:mechurovaa@centrum.cz
 
Web sekce:www.infekce-gp.cz

16. Sekce gynekologů a porodníků lůžkových zařízení

Předseda:doc. MUDr. Michal Zikán, Ph.D.
Adresa:Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN a Nemocnice Na Bulovce, Budínova 67/2, 181 00 Praha 8
Tel.:266 083 229
Fax:283 840 507
E-mail:michal.zikan@lf1.cuni.cz, michal.zikan@bulovka.cz
 
Pověřený člen výboru ČGPS:MUDr. Ivan Huvar, CSc.Doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., MBA
Adresa:Gynekologicko-porodnická klinika
Ostravská Univerzita a Fakultní nemocnice Ostrava
17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava
Tel.:597 371 802
E-mail:ondrej.simetka@fno.cz

17. Sekce gynekologické sexuologie

Předseda:MUDr. Zlatko Pastor, Ph.D.
Adresa:Gyn.-por. klinika 2.LF UK a FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
E-mail:pastor.zlatko@volny.cz
 
Pověřený člen výboru ČGPS:MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Adresa:Centrum ambulantní gynekologie a primární péče
Orlí 10, 602 00 Brno
Tel./fax:542 220 017
Tel.:542 221 661
E-mail:cgps@cgpsbrno.cz
 
Web sekce:www.sexuologie.cz

Sekce pro léčbu endometriózy

Předseda:Prim. MUDr. Radek Chvátal
Adresa:Gynekologicko-porodnické oddělení
Nemocnice Znojmo, MUDr Jana Janského 11, 669 02 Znojmo
Tel.:515 215 280
E-mail:radek.chvatal@nemzn.cz
 
Pověřený člen výboru ČGPS:Prof. MUDr.Radovan Pilka, Ph.D.
Adresa:Porodnicko Gynekologická Klinika
FN a LF UP Olomouc
I.P.Pavlova 6, 779 00 Olomouc
Tel.:+420 585 854 103
E-mail:radovan.pilka@fnol.czČGPS - Titulní stránka