ČGPS - Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP

Kontakt

  • Vedení ČGPS
  • Editor webu ČGPS
    Má na starosti obsah webu ČGPS.
  • Správa registrovaných uživatelů webu ČGPS
    Vyřizuje žádosti členů ČGPS o registraci do uzavřené části webu ČGPS a administrativu týkající se uživatelů registrovaných na webu ČGPS včetně problémů se zapomenutím uživatelského jména či hesla.
  • Technická správa webu ČGPS
    Má na starosti technické zabezpečení provozu webu ČGPS, vlastní tvorbu webových stránek a správu webových aplikací provozovaných v rámci webu ČGPS.

Vedení ČGPS

Kontakty na vedení společnosti naleznete na stránkách Výbor společnosti a Sekce a komise.

Editor webu ČGPS

Adresa: as. MUDr. Petr Velebil, CSc.
vědecký sekretář ČGPS
ÚPMD
Podolské nábř. 157
147 10 Praha 4
Tel.:296 511 111 a 296 511 738
Fax:296 511 739
E-mail:vscgps@centrum.cz

Správa registrovaných uživatelů webu ČGPS

E-mail:gergel@seznam.cz

Technická správa webu ČGPS

Adresa: Medimarket s.r.o.
Mikulášské nám. 4
326 00 Plzeň
E-mail:webmaster@medima.czČGPS - Titulní stránka