ČGPS - Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP

Členské příspěvky

Ev.č.Název organizační složkyZákladní členský příspěvek/rok
ČLS JEP300,00 Kč
ČGPS850,00 Kč
1501SEKCE 15 - perinatologie a fetomaternální med.200 Kč
1502SEKCE 15 - ultrazvukové diagnostiky200 Kč
1503SEKCE 15 - gynekologie dětí a dospívajících200 Kč
1504SEKCE 15 - gynekologické endoskopie200 Kč
1505SEKCE 15 - asistované reprodukce200 Kč
1506SEKCE 15 - gynekologické endokrinologie100 Kč
1507SEKCE 15 - onkogynekologická100 Kč
1508SEKCE 15 - kolposkopie a cervikální patologie350 Kč
1510SEKCE 15 - analgezie a intenzivní medicíny v porodnictví50 Kč
1511SEKCE 15 - pro otázky menopausy50 Kč
1512SEKCE 15 - urogynekologická50 Kč
1513SEKCE 15 - ambulantních gynekologů50 Kč
1514SEKCE 15 - senologická50 Kč
1517SEKCE 15 - infekčních nemocí v gynekologii80 Kč
1518SEKCE 15 - gynekologů a porodníků lůžkových zařízení50 Kč
1520SEKCE 15 - gynekologické sexuologie100 Kč
1521SEKCE 15 - pro léčbu endometriózy50 Kč

Poznámky:

  • každý člen ČGPS je automaticky i člen ČLS
  • členství v sekcích je možné pouze pro členy ČGPS
  • součástí příspěvku do ČGPS je předplatné časopisu Česká gynekologie
  • na slevu mají nárok důchodci a ženy na mateřské dovolené
  • složenky rozesílá členská evidence ČLS JEP (tel. 224 266 216, cle@cls.cz)ČGPS - Titulní stránka