ČGPS - Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP

Vzdělávací akce 2018

20.1.2018Praha9. celostátní konference Sekce infekčních nemocí ČGPS ČLS JEP
12.-14.4.2018XXXV. konference Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny
12.-14.4.201850. konference gynekologie dětí a dospívajících
25.-28.4.2018International Videoworskhop on radical surgery in gynecological oncology,
pořádá prof. MUDr. David Cibula, CSc., gyn. por. klinika 1. LF UK a VFN
7.-10.6.2018BrnoCelostátní konference ČGPS
5.-7.10.2018Celostátní konference Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP
20.10.2018Průhonice u PrahyVI. konference Sekce gynekologické sexuologie ČGPS
25.-27.10.2018XXVII. Konference Sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP
29.11.-1.12.2018
(předběžný termín)
Konference Sekce gynekologů a porodníků lůžkových zařízení se SNGP
30.11.-2.12.2018Konference Sekce kolposkopie a cervikální patologie a SSG ČR
?místo konání bude upřesněnoČGPS - Titulní stránka