ČGPS - Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP

Vzdělávací akce 2018

20.1.2018Praha9. celostátní konference Sekce infekčních nemocí ČGPS ČLS JEP
www.infekce-gp.cz/2018
24.3.2018Kurz porodnická analgezie a anestezie
12.-14.4.2018XXXV. konference Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny
26.-28.4.2018BratislavaJubilejní 50. společná konference gynekologie dětí a dospívajících
web konference
25.-28.4.2018International Videoworskhop on radical surgery in gynecological oncology,
pořádá prof. MUDr. David Cibula, CSc., gyn. por. klinika 1. LF UK a VFN
7.-10.6.2018Brno5. Společná konference ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS
Kontroverze v gynekologii a porodnictví
www.gynkonference.cz
5.-7.10.2018Celostátní konference Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP
www.cgps.cz/akce/2018/uz
20.10.2018Průhonice u PrahyVI. konference Sekce gynekologické sexuologie ČGPS
25.-27.10.2018OlomoucXXVII. Konference Sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP
www.laparoskop.cz/sge2018
22.-24.11.2018MikulovKonference Sekce gynekologů a porodníků lůžkových zařízení se SNGP
30.11.-2.12.2018Konference Sekce kolposkopie a cervikální patologie a SSG ČR
8.12.2018Kritické stavy v porodnictví 2018ČGPS - Titulní stránka