ČGPS - Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP

36. celostátní konference SEKCE ULTRAZVUKOVÉ DIAGNOSTIKY ČGPS ČLS JEP
2. – 4. října 2015, Brno

Základní údaje

Datum konání: 2. – 4. října 2015
Místo konání: OREA Hotel Voroněž I, Křížkovského 458/47 BRNO
Pořadatel: Sekce ultrazvukové diagnostiky ČPGS ČLS JEP

Prezident: doc. MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D.
Víceprezident: MUDr. Adam Hudec
Předsedové vědecké rady: doc. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., doc. MUDr. Ladislav Krofta, CSc.

Organizační výbor:
Pavel Calda, Daniela Fischerová, Marian Kacerovský, Ladislav Krofta, Marek Ľubušký, Ivana Marková, Jan Nový, Pavel Vlašín, Dagmar Smetanová, Radovan Vlk

Vědecká rada:
Zdeněk Adamík, Ivana Bydžovská, Daniela Fischerová, Veronika Frisová, Filip Frühauf, Marcel Gärtner, Romana Gerychová, Lucie Haaková, Lubomír Hašlík, Lukáš Hruban, Adam Hudec, Hana Jičínská, Marian Kacerovský, Vladimír Korečko, Barbora Kováčová, Ladislav Krofta, Petr Lošan, Marek Ľubušký, Zdeněk Malý, Tonko Mardešič, Radim Marek, Ivana Marková, Jaromír Mašata, David Matura, Ivana Musilová, Jan Nový, Jana Pannová, Ivana Pinkavová, Petr Polák, Vít Přibyl, David Rumpík, Aleš Skřivánek, Dagmar Smetanová, Martina Studničková, Kamil Švabík, Iva Urbánková, Pavel Vlašín, Radovan Vlk, Jiří Vojtěch, Vít Weinberger, Michal Zikán
Program: Odborný programČGPS - Titulní stránka