ČGPS - Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP

35. celostátní konference SEKCE ULTRAZVUKOVÉ DIAGNOSTIKY ČGPS ČLS JEP
3. – 5. října 2014, Brno

Odborný program

Program v originální podobě (vhodné i pro tisk):


Adobe Acrobat dokument Finální program

("program UZ 2014 nahled.pdf", 3.7MB)
 ČGPS - Titulní stránka