ČGPS - Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP

Podrobnosti ke vzdělávací akci

Název akce:Kritické stavy v porodnictví
Datum:11.12.2010
Místo:IKEM, Praha
Pořadatel:Sekce porodnické analgezie a anestezie ČGPS
Kontaktní osoba: Doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.
Gyn. por. klinika UK a VFN
Apolinářská 18
128 51 Praha 2
tel.: 224 967 198
email: parizek@porodnice.czČGPS - Titulní stránka