ČGPS - Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP

Podrobnosti ke vzdělávací akci

Název akce:Bauerův den
Téma:kontroverze v onkogynekologii
Datum:27.11.2010
Místo:Praha Karolinum
Pořadatel:Onkogynekologická sekce ČGPS
Kontaktní osoba: Doc. MUDr. Lukáš Rob, CSc.
Gyn.por. klinika FN Motol
V Úvalu 84
150 06 Praha 5
tel.: 224 434 201
email: Alena.petrakova@fnmotol.czČGPS - Titulní stránka