ČGPS - Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP

Podrobnosti ke vzdělávací akci

Název akce:Konference o menopauze
Datum:12.-13.11.2010
Místo:Slovensko
Pořadatel:Sekce pro otázky menopauzy ČGPS
Kontaktní osoba: MUDr. Jaroslav Jeníček, CSc.
Lékařský dům Praha 7, a.s.
Janovského 47
170 00 Praha 7
tel.: 242 426 424
email: jenicek@ld.czČGPS - Titulní stránka