ČGPS - Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP

Podrobnosti ke vzdělávací akci

Název akce:20. sympozium asistované reprodukce
Datum:9.-10.11.2010
Místo:Brno
Pořadatel:Sekce asistované reprodukce ČGPS
Kontaktní osoba: prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc.
Gynek. porod. klinika MU a FN Brno
Jihlavská 20
625 00 Brno
tel.: 532 238 236
email: ventruba@fnbrno.czČGPS - Titulní stránka