ČGPS - Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP

Podrobnosti ke vzdělávací akci

Název akce:XIX kongres "Sekce gynekologické endoskopie ČGPS JEP"
Datum:23.-24.9.2010
Místo:Poděbrady
Pořadatel:Sekce gynekologické endoskopie ČGPS
Kontaktní osoba: doc. MUDr. David Kužel, CSc.
Gynekologicko-porodnická klinika 1.LF UK a VFN v Praze
Apolinářská 18
128 51 Praha 2
email: kuzeld@centrum.cz
Další informace:web konferenceČGPS - Titulní stránka