ČGPS - Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP

Podrobnosti ke vzdělávací akci

Název akce:XLI.doškolovací seminář SSG ČR ve spolupráci se SAG ČGPS
Datum:17.-19.9.2010
Místo:Milovy
Pořadatel:Sekce ambulantních gynekologů ČGPS, SSG ČR
Kontaktní osoba: MUDr. Vladimír Dvořák
Gyn. Ambulance
Orlí 10
602 00 Brno
tel.: 542 220 017
email: ssgcr@ti.czČGPS - Titulní stránka