ČGPS - Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP

Podrobnosti ke vzdělávací akci

Název akce:Celostátní konference ČGPS ČLS JEP a SSG ČR
Datum:4.-6.6.2010
Místo:Karlovy Vary
Pořadatel:ČGPS, SSG ČR
Kontaktní osoba: sekretariát SSG ČR
Orlí 10
602 00 Brno
tel.: 542 22 0 017
email: ssgcr@ti.cz
Další informace:web konferenceČGPS - Titulní stránka