ČGPS - Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP

Podrobnosti ke vzdělávací akci

Název akce:2. Preslův den
Datum:16.-17.4.2010
Místo:Poděbrady
Pořadatel:Endokrinologická sekce ČGPS
Kontaktní osoba: doc. MUDr. Taťána Rešlová, CSc.
gyn. por. klinika FN Hradec Králové
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
email: reslova@fnhk.czČGPS - Titulní stránka