ČGPS - Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP

Podrobnosti ke vzdělávací akci

Název akce:Konference Sekce perinatální medicíny
Datum:14.-16.4.2010
Místo:Luhačovice
Pořadatel:Sekce perinatální medicíny ČGPS
Kontaktní osoba:ČGPS - Titulní stránka