ČGPS - Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP

Podrobnosti ke vzdělávací akci

Název akce:Konference gynekologie dětí a dospívajících
Datum:8.-10.4.2010
Místo:Lázně Bělohrad
Pořadatel:Sekce gynekologie dětí a dospívajících ČGPS
Kontaktní osoba: prof. MUDr.Jan Hořejší, DrSc.
Gyn.por. klinika FN Motol
V Úvalu 84
150 06 Praha 5
tel: 224 438 200
email: jan.horejsi@lfmotol.cuni.czČGPS - Titulní stránka