ČGPS - Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP

Podrobnosti ke vzdělávací akci

Název akce:11. celostátní konference o nemocech prsu
Téma:Novinky v senologii, Senologie v praxi
Datum:13.3.2010
Místo:FN Motol, Praha
Pořadatel:Senologická sekce ČGPS
Kontaktní osoba: Lenka Vasková, MUDr. Pavel Strnad, CSc.
Gyn.por. klinika FN Motol
V Úvalu 84
150 06 Praha 5
tel: 224 434 295
email: pavel.Strnad@lfmotol.cuni.czČGPS - Titulní stránka