ČGPS - Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP

Podrobnosti ke vzdělávací akci

Název akce:Konference Sekce infekčních nemocí v gyn. a por.
Datum:23.1.2010
Místo:Praha
Pořadatel:Sekce infekčních nemocí v gyn. a por. ČGPS
Kontaktní osoba: As. MUDr. Jozef Záhumenský, Ph.D.
FN Na Bulovce
Budínova 2
180 81 Praha 8
tel: 266 083 281
email: infekcegp@gynekolog.cz
Další informace:web konferenceČGPS - Titulní stránka