ČGPS - Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP

Podrobnosti ke vzdělávací akci

Název akce:Konference Sekce fetální mediciny
Datum:15.1.2010
Místo:Praha
Pořadatel:Sekce fetální medicíny ČGPS
Kontaktní osoba: Doc. MUDr. Pavel Calda, CSc.
Gyn.por. klinika VFN a UK
Apolinářská 18
128 51 Praha 2
tel.: 224 915 886
email: calda@gynstart.czČGPS - Titulní stránka