ČGPS - Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP

Celostátní konference ČGPS ČLS JEP a SSG ČR
Seminář porodních asistentek
6. - 8. 6. 2008, Hradec Králové

Základní údaje

Datum konání: 6. - 8. 6. 2008
Seminář porodních asistentek: 7. 6. 2008
Místo konání: kongresové centrum ALDIS, Hradec Králové
Generální sponzor: Bayer HealthCare
Prezident konference: Jiří Štěpán
Viceprezident: Jindřich Tošner
Předseda vědecké rady: Vladimír Dvořák
Členové vědecké rady: T. Binder, D. Cibula, P. Čepický, J. Dvořák, J. Eim, J. Feyereisl, Z. Hájek, M. Halaška, O. Hlaváčková, P. Janků M. Košťál, M. Kudela, T. Malík, A. Martan, A. Měchurová, J. Nový, R. Pilka, J. Ondruš, L. Rob, Z. Rokyta, A. Roztočil, A. Skřivánek, A. Stará, O. Šimetka, J. Špaček, V. Unzeitig, P. Velebil, P. Ventruba.
Program: Finální program
WorkshopyČGPS - Titulní stránka