ČGPS - Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP

Vzdělávací akce 2007

Název akce:7. konference Sekce fetální medicíny
Datum:12. 1. 2007
Místo:Praha - Homolka
Pořadatel:Sekce fetální medicíny ČGPS
Tématika:
Kontaktní osoba: Doc. MUDr. Pavel Calda, CSc.
Gyn.por. klinika VFN a UK
Apolinářská 18, 128 51 Praha 2
tel.: 224 915 886, e-mail: eliska.svobodova@vfn.cz
Název akce:Brněnské dny gynekologické onkologie a mamologie
Datum:19. - 20. 1. 2007
Místo:Brno – Kongres.centrum
Pořadatel:Onkogynekologická sekce ČGPS, FN Brno
Tématika:Mamologie a onkogynekologie
Kontaktní osoba: MUDr. Neumanová
FN Brno Obilní trh
Jihlavská 20, 625 00 Brno
tel.: 532 238 264, e-mail: neumanova.ren@volny.cz
Název akce:8. celostátní konference o nemocech prsu
Datum:17. 3. 2007
Místo:Praha - Motol
Pořadatel:Senologická sekce ČGPS
Tématika:Hormony a karcinom prsu. Diagnostika a léčba časných stádií karcinomu prsu
Kontaktní osoba: Lenka Vasková
Ambulance pro nemoci prsu
Gyn.por. klinika FN Motol
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
tel: 224 434 295, e-mail: pavel.strnad@lfmotol.cuni.cz
Název akce:XXIV. konference Sekce perinatální medicíny
Datum:18. - 20. 4. 2007
Místo:Pardubice
Pořadatel:Sekce perinatální medicíny ČGPS
Tématika:Vícečetné těhotenství
Kontaktní osoba: Prim. MUDr. Ladislav Hanousek
Krajská nemocnice Pardubice, Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
tel.: 466 015 502, e-mail: hanousek@nem.pce.cz
Další informace:web konference
XXIV.konference Sekce prinatální medicíny
Název akce:Celostátní konference ČGPS ČLS JEP a SSG ČR
Seminář porodních asistentek
Datum:25. - 27. 5. 2007
Místo:Praha
Pořadatel:ČGPS, SSG ČR
Tématika:Porodnická operativa a její vliv na matku a plod, infekce jako příčina potratu a předčasného porodu, vícečetné těhotenství. Prevence, dispenzarizace a screening v gynekologii. Urogynekologie, onkologie. Chyby a omyly v gynekologické ambulanci. Chyby a omyly na operačním a porodním sále.
Kontaktní osoba: sekretariát SSG ČR
Orlí 18, 602 00 Brno
tel: 542 220 017, e-mail: ssgcr@ti.cz
Další informace:anonce, přihláška, finální program
Název akce:27. celostátní konference Sekce ultrazvukové diagnostiky
Datum:7. - 8. 9. 2007
Místo:Ostrava
Pořadatel:Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS
Tématika:
Kontaktní osoba: MUDr. Jiří Bošota
Nemocnice Zábřeh
Syllabova 19, 703 86 Ostrava
Název akce:Konference gynekologické endoskopie
Datum:20. - 22. 9. 2007
Místo:Hradec Králové
Pořadatel:Sekce gynekologické endoskopie ČGPS
Tématika:
Kontaktní osoba: Prim. MUDr. Josef Eim
Nemocnice Vyškov,
Purkyňova 36
682 01 Vyškov
tel. 517 315 320
e-mail: eim@nemvy.cz
Název akce:Doškolovací seminář SSG ČR ve spolupráci se SAG ČGPS
Datum:13. - 14. 10. 2007
Místo:Milovy (Českomoravská vysočina)
Pořadatel:Sekce ambulantních gynekologů ČGPS, SSG ČR
Tématika:
Kontaktní osoba: MUDr. Vladimír Dvořák
Gyn. Ambulance
Orlí 18, 602 00 Brno
tel.: 542 220 017, e-mail: ssgcr@ti.cz
Název akce:Menopauza a andropauza 2007
Datum:18. - 20. 10. 2007
Místo:Brno
Pořadatel:Sekce pro otázky menopauzy ČGPS
Tématika:
Kontaktní osoba: doc. MUDr. Josef Donát, DrSc.
Por.- gyn. klinika LF UK
Sokolská 581, 500 05 Hr. Králové
tel.: 495 213 462, e-mail: donat.praha@centrum.cz
Další informace:web konference
Název akce:Symposium Sekce asistované reprodukce
Datum:21. - 22. 11. 2007
Místo:Brno
Pořadatel:Sekce asistované reprodukce ČGPS
Tématika:
Kontaktní osoba: MUDr. Milan Mrázek
ISCARE IVF, a.s.
Jankovcova 1569/2c, 170 04 Praha 7
tel.: 234 770 260(1), e-mail: milanmrazek@volny.cz
Název akce:11. Bauerův den
Datum:27. 11. 2007
Místo:Praha Karolinum
Pořadatel:Onkogynekologická sekce ČGPS, nadace Žena a život
Tématika:Kontroverze v onkogynekologii
Kontaktní osoba: Doc. MUDr. Lukáš Rob, CSc.
Gyn.por. klinika FN Motol
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
tel.: 224 434 201, e-mail: lukas.rob@lfmotol.cuni.cz
Název akce:Praktická urogynekologie Mělník
Datum:6. 12. 2007
Místo:Mělník
Pořadatel:Sekce urogynekologická ČGPS
Tématika:urogynekologie
Kontaktní osoba: MUDr. Jan Zmrhal, CSc.
Gyn. oddělení NsP
Pražská 528, 276 01 Mělník
tel.: 315 639 351, e-mail: zmrhal@nspmelnik.cz
Název akce:AORA (Academy of Regional Obstetric Analgesia and Anesthesia) 2007
Datum:8. 12. 2007
Místo:Praha - IKEM
Pořadatel:Sekce porodnické analgezie a anestezie ČGPS
Tématika:
Kontaktní osoba: MUDr. Antonín Pařízek, CSc.
Gyn.-por. klinika VFN a UK
Apolinářská 18, 128 51 Praha 2
tel.: 224 967 474, e-mail: AParizek@seznam.cz
Název akce:Kaňkův onkologický den gynekologů
Datum:14. 12. 2007
Místo:III.LF UK
Pořadatel:Sekce kolposkopie a cervikální patologie ČGPS, Onkogynekologická sekce ČGPS
Tématika:
Kontaktní osoba:
Název akce:1. konference Sekce cervikální patologie a kolposkopie
Datum:14. - 15. 12. 2007
Místo:Praha
Pořadatel:Sekce cervikální patologie a kolposkopie ČGPS ve spolupráci se Sekcí ambulantní gynekologie ČGPS a SSG ČR
Tématika:
Kontaktní osoba: viz Kontakty na webu konference
Další informace:web konferenceČGPS - Titulní stránka