ČGPS - Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP

Vzdělávací akce 2006

Název akce:6. celostátní kongres Sekce fetální medicíny
Datum:13.1.2006
Místo:Praha - Homolka
Pořadatel:Sekce fetální medicíny ČGPS
Tématika:fetální medicína
Kontaktní osoba: Doc. MUDr. Pavel Calda, CSc.
Gyn.por. klinika VFN a UK, Apolinářská 18, 128 51 Praha 2
tel.: 224 915 886, e-mail: calda@gynstart.cz
Název akce:7. celostátní konference o nemocech prsu
Datum:18.3.2006
Místo:Praha - FN Motol
Pořadatel:Senologická sekce ČGPS
Tématika:chyby a omyly v senologii
Kontaktní osoba: MUDr. Pavel Strnad, CSc.
Gyn.por. klinika FN MotolV Úvalu 84, 150 06 Praha 5
tel: 224 434 249, e-mail: pavel.strnad@lfmotol.cuni.cz
Další informace: Abstrakta
Název akce:XXIII. konference Sekce perinatální medicíny
Datum:26.-28.4.2006
Místo:Poděbrady
Pořadatel:Sekce perinatální medicíny ČGPS
Tématika:výsledky perinatální péče a perinatologie
Kontaktní osoba: Doc. MUDr. Pavel Calda, CSc.
Gyn.por. klinika VFN a UK, Apolinářská 18, 128 51 Praha 2
tel.: 224 915 886, e-mail: calda@gynstart.cz
Název akce:Celostátní konference ČGPS ČLS JEP a SSG ČR
Datum:26.-28.5.2006
Místo:Brno
Pořadatel:ČGPS, SSG ČR
Tématika:bude upřesněno
Kontaktní osoba: bude upřesněno
Další informace: Pozvánka, všeobecné informace, přihláška, ubytování
Název akce:ESO kurs gynekologické onkologie
Datum:2.-4.6.2006
Místo:Praha
Pořadatel:Onkogynekologická sekce ČGPS, ESO
Tématika:bude upřesněno
Kontaktní osoba: Doc. MUDr. Lukáš Rob, CSc.
Gyn.por. klinika FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
tel.: 224 434 201, e-mail: lukas.rob@lfmotol.cuni.cz
Název akce:Konference sekce UZ diagnostiky
Datum:8.-9.9. 2006
Místo:Plzeň
Pořadatel:Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS
Tématika:UZ diagnostika
Kontaktní osoba: Doc. MUDr. Pavel Calda, CSc.
Gyn.por. klinika VFN a UK, Apolinářská 18, 128 51 Praha 2
tel.: 224 915 886, e-mail: calda@gynstart.cz
Název akce:Doškolovací seminář SSG ČR ve spolupráci se SAG ČGPS
Datum:7.-8.10.2006
Místo:Milovy
Pořadatel:Sekce ambulantních gynekologů ČGPS, SSG
Tématika:bude upřesněno
Kontaktní osoba: MUDr. Vladimír Dvořák
Gyn. ambulance, Orlí 18, 602 00 Brno
tel.: 542 220 017, e-mail: ssgcr@ti.cz
Název akce:Konference gynekologické endoskopie
Datum:12.-14.10.2006
Místo:Hradec Králové – Aldis
Pořadatel:Sekce gynekologické endoskopie ČGPS
Tématika:gynekologická endoskopie
Kontaktní osoba: MUDr. Josef Eim
Nemocnice Vyškov, Purkyňova 36, 682 01 Vyškov
tel.: 517 315 320,111, e-mail: eim@nemvy.cz
Název akce:8. konference o menopauze
Datum:20.-22.10.2006
Místo:Hradec nad Moravicí
Pořadatel:Sekce pro otázky menopauzy ČGPS
Tématika:Kvalita života po menopauze a andropauze
Kontaktní osoba: doc. MUDr. Josef Donát, DrSc.
Por.- gyn. klinika LF UK, Sokolská 581, 500 05 Hr. Králové
tel.: 495 213 462, e-mail: donat.praha@centrum.cz
Název akce:XXVII.Kaňkův pražský onkologický den gynekologů
Datum:10.11.2006
Místo:Praha 10 - 3. LF UK
Pořadatel:Sekce kolposkopie a cervikální patologie ČGPS, 2. LF UK, Nadační fond Žena a život
Tématika:onkogynekologie
Kontaktní osoba: as. MUDr. Anna Havránková
Gyn.por. klinika FNKV, Šrobárova 50, 100 34 Praha 10
tel.: 267 162 368, e-mail: havranko@fnkv.cz
Název akce:Symposium asistované reprodukce
Datum:22.-23.11.2006
Místo:Brno
Pořadatel:Sekce asistované reprodukce ČGPS
Tématika:asistovaná reprodukce
Kontaktní osoba: MUDr. Milan Mrázek
ISCARE IVF, a.s., Hloubětínská 3/13, 198 00 Praha 9
tel.: 266 610 975, e-mail: milanmrazek@volny.cz
Název akce:10. Bauerův den
Datum:25.-26. 11.2006
Místo:Praha
Pořadatel:Onkogynekologická sekce ČGPS
Tématika:Kontroverze v onkogynekologii
Kontaktní osoba: Doc. MUDr. Lukáš Rob, CSc.
Gyn.por. klinika FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
tel.: 224 434 201, e-mail: alena.petrakova@fnmotol.cz
Název akce:XXXVII. konference dětské gynekologie
Datum:30.11.-2.12.2006
Místo:Františkovy Lázně
Pořadatel:Sekce gynekologie dětí a dospívajících ČGPS
Tématika:dětská gynekologie
Kontaktní osoba: Prof. MUDr. Jan Hořejší, DrSc.
Gyn.por. klinika 2. LF FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
tel.: 224 438 200, e-mail: jan.horejsi@lfmotol.cuni.cz
Název akce:Konference praktické urogynekologie
Datum:7.12.2006
Místo:Mělník
Pořadatel:Sekce urogynekologická ČGPS, Urogynekologická společnost
Tématika:urogynekologie
Kontaktní osoba: MUDr. Jan Zmrhal, CSc.
Gyn. oddělení NsP, Pražská 528, 276 01 Mělník
tel.: 315 639 351, e-mail: zmrhal@nspmelnik.cz
Název akce:Kritické stavy v porodnictví 2006
Datum:8.12.2006
Místo:Praha - IKEM
Pořadatel:Sekce porodnické analgezie a anestezie ČGPS
Tématika:kritické stavy v porodnictví
Kontaktní osoba: MUDr. Antonín Pařízek, CSc.
Gyn.-por. klinika VFN a UK, Apolinářská 18, 128 51 Praha 2
tel.: 224 967 474, e-mail: AParizek@seznam.czČGPS - Titulní stránka