ČGPS - Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP

Aktuality

Akce

 • 52. Konference gynekologie dětí a dospívajících
  2. - 4. dubna 2020 změna termínu
  22. – 24. října 2020 přesun na 2021
  8. - 10. dubna 2021, Lázně Bělohrad
  Více na webu detskagynekologie.amca.cz
 • 7. Společná konference ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS
  4. - 7. června 2020 přesun na 2021
  3. – 6. června 2021, Karlovy Vary
  Více na webu gynkonference.cz
 • Přehled akcí ČGPS na rok 2021

Sdělení

 • Aktuální verze DP:
  Konsensus pro řešení abnormálních nálezů ve skríningu cervikálních karcinomů
  viz Doporučené postupy
  (vystaveno 6. dubna 2021)
 • Esmya (ulipristal-acetát 5 mg): Omezení indikace onemocnění děložními myomy z důvodu obav ze závažného poškození jater
  Adobe Acrobat dokument Informační dopis pro zdravotnické pracovníky z 26.1.2021
  (vystaveno 16. února 2021)
 • Nové DP:
  Diagnostika páru s poruchou plodnosti
  Doporučení pro implementaci HPV DNA testu do screeningu karcinomu děložního hrdla v České republice
  Revize DP:
  Zásady dispenzární péče v těhotenství
  viz Doporučené postupy
  (vystaveno 16. února 2021)
 • HPV test při preventivní prohlídce
  Od 1. 1. 2021 budou všechny zdravotní pojišťovny hradit provedení HPV testu v rámci preventivní prohlídky u žen ve 35. roce (tj. 35+364 dní) a 45. roce (tj. 35+364 dní) života. Na intervalu odběrů screeningové cytologie se nic nemění. Všem členům provedení HPV testu uvedeným věkovým skupinám důrazně doporučujeme. Jiné věkové kategorie mohou mít při preventivní prohlídce rovněž proveden HPV test, ten ale nebude hrazen z veřejných prostředků. Na provedení a úhradě HPV testu v rámci triage abnormních výsledků cytologie, sledování žen s ošetřenou prekancerózou apod. se nic nemění.
  (vystaveno 5. ledna 2021)
 • Adobe Acrobat dokument Zápis z jednání výboru ČGPS 1. října 2020
  (vystaveno 16. prosince 2020)
 • Dočasná nedostupnost některých léčivých přípravků společnosti Bayer v oblasti gynekologie
  MS Word dokument Oznámení firmy Bayer z 21.9.2020
  (vystaveno 21. září 2020)ČGPS - Česká gynekologická a porodnická společnost
ČGPS - English version
ČGPS - English version