ČGPS - Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP

Aktuality

 • Moravská konference fetomaternální medicíny
  7. listopadu 2014, Olomouc
  web konference: www.fmmolomouc.cz
  Banner konference
  (vystaveno 9. září 2014)
 • Informace o zahajované mezinárodní grantové studii EPISTOP
  Jedná se o projekt zaměřený na časnou diagnostiku a léčbu pacientů s diagnózou tuberózní skleróza (TSC). Projekt je financovaný Evropskou komisí (výzva FP7-HEALTH-2013-INNOVATION-1) a podílí se na něm 14 institucí z 9 zemí, včetně Kliniky dětské neurologie 2.LF a FN Motol. Jde o historicky první pre-symptomatickou randomizovanou klinickou studii v oblasti léčby epilepsie; pokračování...
  (vystaveno 25. srpna 2014)
 • MS Word dokument Zápis z jednání výboru ČGPS 5. června 2014
  (vystaveno 7. srpna 2014)
 • 35. celostátní konference Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP
  3. – 5. října 2014, Brno
  Web konference

  Banner konference
  (vystaveno 17. června 2014, aktualizováno 11. července 2014, 7. srpna 2014, 18. srpna 2014, 19. srpna 2014, 2. září 2014, 15. září 2014, 23. září 2014 a 1. října 2014)
 • Cena ČGPS za nejlepší publikaci v oboru gynekologie a porodnictví za rok 2013
  Vyhlášení soutěže
  (vystaveno 14. května 2014)
 • Přehodnocení poměru přínosů a rizik u kombinovaných hormonálních kontraceptiv
  Materiály
  (vystaveno 25. dubna 2014)
 • 5. celostátní konference Sekce infekčních nemocí v gynekologii a porodnictví
  8. listopadu 2014, Praha
  www.infekce-gp.cz/2014

  Banner konference
  (vystaveno 25. dubna 2014, aktualizováno 16. června 2014)
 • Česko – slovenské 24. sympozium asistované reprodukce a 13. konference reprodukční gynekologie
  11. - 12. listopadu 2014, Brno, Hotel International
  Adobe Acrobat dokument 1. upozornění
  (vystaveno 17. dubna 2014)
 • Vážení členové ČGPS ČLS JEP,
  výbor ČGPS 24.1.2014 akceptoval rozhodnutí výboru Sekce fetální medicíny ze dne 9.1.2014 ukončit činnost této sekce.
  (vystaveno 12. března 2014)
 • Informace o elektronickém vykazování pro ambulantní lékaře
  http://www.uzis.cz/vykazy/elektronicky-sber-dat
  (vystaveno 18. února 2014)
 • Vzor průvodního dopisu pro volby do sekcí
  - přístupné v uzavřené části webu
  (vystaveno 8. listopadu 2010, aktualizováno 11. února 2014)
 • FIGO-SAFOG-SLCOG conference
  30 Oct - 2 Nov 2014, Colombo, Sri Lanka.
  Adobe Acrobat dokument 1st Announcement
  Please also visit http://figo-safog2014colombo.org/index.html
  (vystaveno 1. února 2014)
 • Jubilejní světový kongres ICS
  9. - 12. 9. 2015, Praha / Plzeň
  http://www.icsczech.cz/cs/
  (vystaveno 30. ledna 2014)
 • Cena ČGPS za nejlepší publikaci v oboru gynekologie a porodnictví 2012
  Vyhlášení výsledků soutěže
  (vystaveno 22. ledna 2014)
 • Aktuální doporučené postupy
  viz sekce Doporučené postupy
  (vystaveno 13. ledna 2014)
 • Salzburské lékařské semináře 2014
  MS Word dokument Informace
  Adobe Acrobat dokument Leták
  (vystaveno 9. ledna 2014)
 • XXI FIGO World Congress of Gynecology and Obstetrics
  4 - 9 October 2015, Vancouver
  Adobe Acrobat dokument 1st Announcement
  (vystaveno 3. prosince 2013)
 • SABA - důležitá omezení použití
  MS Word dokument Beta agonisté s krátkodobým účinkem při indikacích v porodnictví - důležitá omezení použití
  (vystaveno 20. listopadu 2013)
 • Závěry a doporučení výboru PRAC Evropské lékové agentury k přípravkům s obsahem CPA 2mg a EE 35µg
  Dopis ze 6.6.2013
  (vystaveno 6. listopadu 2013)
 • Cilest a Pramino - stažení z trhu
  Tisková zpráva firmy Janssen a sdělení SÚKL
  (vystaveno 11. července 2013)
 • Stažení přípravku CERAZETTE - prohlášení
  Prohlášení
  (vystaveno 10. dubna 2013)
 • Moje zkušenosti z ENTOG exchange – Estonsko, 2012
  MUDr. Erika Menzlová
  Adobe Acrobat dokument menzlova.pdf
  (vystaveno 10. dubna 2013)
 • Inzerát na revizního lékaře - specialistu
  Adobe Acrobat dokument Inzerát
  (vystaveno 15. února 2013)
 • EBCOG Fellowships
  Adobe Acrobat dokument EBCOG supported training fellowships in Obstetrics and Gynaecology - 2013
  (vystaveno 5. února 2013)
 • Upozornění na probíhající epidemii rubeoly
  (vystaveno 9. března 2012)
 • Ukončení dovozu léčivého přípravku IMPLANON
  Adobe Acrobat dokument Dopis Merck Sharp&Dohme (z 2.1.2012)
  (vystaveno 6. ledna 2012)
 • Peripartální život ohrožující krvácení 2011
  MS Word dokument Konsensus 10 odborných společností (22.12.2011)
  (vystaveno 2. ledna 2012)ČGPS - Česká gynekologická a porodnická společnost
ČGPS - English version
ČGPS - English version