ČGPS - Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP

Aktuality

 • Moravská konference fetomaternální medicíny
  7. listopadu 2014, Olomouc
  web konference: www.fmmolomouc.cz
  Banner konference
  (vystaveno 9. září 2014)
 • Informace o zahajované mezinárodní grantové studii EPISTOP
  Jedná se o projekt zaměřený na časnou diagnostiku a léčbu pacientů s diagnózou tuberózní skleróza (TSC). Projekt je financovaný Evropskou komisí (výzva FP7-HEALTH-2013-INNOVATION-1) a podílí se na něm 14 institucí z 9 zemí, včetně Kliniky dětské neurologie 2.LF a FN Motol. Jde o historicky první pre-symptomatickou randomizovanou klinickou studii v oblasti léčby epilepsie; pokračování...
  (vystaveno 25. srpna 2014)
 • MS Word dokument Zápis z jednání výboru ČGPS 5. června 2014
  (vystaveno 7. srpna 2014)
 • 35. celostátní konference Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP
  3. – 5. října 2014, Brno
  Web konference

  Banner konference
  (vystaveno 17. června 2014, aktualizováno 11. července 2014, 7. srpna 2014, 18. srpna 2014, 19. srpna 2014, 2. září 2014 a 15. září 2014)
 • 12. konference o menopauze
  19. - 20. 9. 2014, Praha
  www.amca.cz/menopauza
  (vystaveno 23. května 2014)
 • Cena ČGPS za nejlepší publikaci v oboru gynekologie a porodnictví za rok 2013
  Vyhlášení soutěže
  (vystaveno 14. května 2014)
 • Přehodnocení poměru přínosů a rizik u kombinovaných hormonálních kontraceptiv
  Materiály
  (vystaveno 25. dubna 2014)
 • 5. celostátní konference Sekce infekčních nemocí v gynekologii a porodnictví
  8. listopadu 2014, Praha
  www.infekce-gp.cz/2014

  Banner konference
  (vystaveno 25. dubna 2014, aktualizováno 16. června 2014)
 • Česko – slovenské 24. sympozium asistované reprodukce a 13. konference reprodukční gynekologie
  11. - 12. listopadu 2014, Brno, Hotel International
  Adobe Acrobat dokument 1. upozornění
  (vystaveno 17. dubna 2014)
 • Vážení členové ČGPS ČLS JEP,
  výbor ČGPS 24.1.2014 akceptoval rozhodnutí výboru Sekce fetální medicíny ze dne 9.1.2014 ukončit činnost této sekce.
  (vystaveno 12. března 2014)
 • Informace o elektronickém vykazování pro ambulantní lékaře
  http://www.uzis.cz/vykazy/elektronicky-sber-dat
  (vystaveno 18. února 2014)
 • Vzor průvodního dopisu pro volby do sekcí
  - přístupné v uzavřené části webu
  (vystaveno 8. listopadu 2010, aktualizováno 11. února 2014)
 • FIGO-SAFOG-SLCOG conference
  30 Oct - 2 Nov 2014, Colombo, Sri Lanka.
  Adobe Acrobat dokument 1st Announcement
  Please also visit http://figo-safog2014colombo.org/index.html
  (vystaveno 1. února 2014)
 • Jubilejní světový kongres ICS
  9. - 12. 9. 2015, Praha / Plzeň
  http://www.icsczech.cz/cs/
  (vystaveno 30. ledna 2014)
 • Cena ČGPS za nejlepší publikaci v oboru gynekologie a porodnictví 2012
  Vyhlášení výsledků soutěže
  (vystaveno 22. ledna 2014)
 • Aktuální doporučené postupy
  viz sekce Doporučené postupy
  (vystaveno 13. ledna 2014)
 • Salzburské lékařské semináře 2014
  MS Word dokument Informace
  Adobe Acrobat dokument Leták
  (vystaveno 9. ledna 2014)
 • XXI FIGO World Congress of Gynecology and Obstetrics
  4 - 9 October 2015, Vancouver
  Adobe Acrobat dokument 1st Announcement
  (vystaveno 3. prosince 2013)
 • SABA - důležitá omezení použití
  MS Word dokument Beta agonisté s krátkodobým účinkem při indikacích v porodnictví - důležitá omezení použití
  (vystaveno 20. listopadu 2013)
 • Závěry a doporučení výboru PRAC Evropské lékové agentury k přípravkům s obsahem CPA 2mg a EE 35µg
  Dopis ze 6.6.2013
  (vystaveno 6. listopadu 2013)
 • Cilest a Pramino - stažení z trhu
  Tisková zpráva firmy Janssen a sdělení SÚKL
  (vystaveno 11. července 2013)
 • Stažení přípravku CERAZETTE - prohlášení
  Prohlášení
  (vystaveno 10. dubna 2013)
 • Moje zkušenosti z ENTOG exchange – Estonsko, 2012
  MUDr. Erika Menzlová
  Adobe Acrobat dokument menzlova.pdf
  (vystaveno 10. dubna 2013)
 • Inzerát na revizního lékaře - specialistu
  Adobe Acrobat dokument Inzerát
  (vystaveno 15. února 2013)
 • EBCOG Fellowships
  Adobe Acrobat dokument EBCOG supported training fellowships in Obstetrics and Gynaecology - 2013
  (vystaveno 5. února 2013)
 • Upozornění na probíhající epidemii rubeoly
  (vystaveno 9. března 2012)
 • Ukončení dovozu léčivého přípravku IMPLANON
  Adobe Acrobat dokument Dopis Merck Sharp&Dohme (z 2.1.2012)
  (vystaveno 6. ledna 2012)
 • Peripartální život ohrožující krvácení 2011
  MS Word dokument Konsensus 10 odborných společností (22.12.2011)
  (vystaveno 2. ledna 2012)ČGPS - Česká gynekologická a porodnická společnost
ČGPS - English version
ČGPS - English version