ČGPS - Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP

Aktuality

Akce

 • Operační workshop v urogynekologii
  14. - 16. června 2019, Zlín
  pořádá Sekce urogynekologická a UGS ČR
 • 6. Společná konference ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS
  22. - 23. června 2019, Bratislava

  www.sgps-kongres.sk

 • Přehled akcí ČGPS na rok 2018
 • Přehled akcí ČGPS na rok 2019
 • Sdělení

  • Sildenafil a jeho užívání
   MS Word dokument Informační dopis z 11.10.2018
   (vystaveno 16. října 2018)
  • Výsledky voleb výboru Sekce ultrazvukové diagnostiky
   MS Word dokument Zápis z jednání volební komise
   (vystaveno 11. října 2018)
  • Adobe Acrobat dokument Zápis z jednání výboru ČGPS 7. června 2018
   (vystaveno 18. září 2018)
  • Výsledky voleb výboru Sekce pro otázky menopauzy
   MS Word dokument Zápis z jednání volební komise
   (vystaveno 17. září 2018)
  • Esmya – nová doporučení
   Adobe Acrobat dokument Zdravotní výkon 63415 a kolize certifikátů pro jeho vystavování
   (vystaveno 11. září 2018)
  • Esmya – nová doporučení
   MS Word dokument Nová doporučení SÚKL k přípravku ESMYA
   Adobe Acrobat dokument Informační dopis pro zdravotnické pracovníky z 1.8.2018
   (vystaveno 27. února 2018, aktualizováno 7. srpna 2018)
  • MS word dokument Výsledky voleb výboru Sekce pro endometriózu
   (vystaveno 15. června 2018)
  • Cena ČGPS za nejlepší publikaci v oboru gynekologie a porodnictví za roky 2016 - 2017
   MS Word dokument Vyhlášení výsledků
   (vystaveno 9. května 2018)
  • Purkyňův nadační fond - vypsání soutěže pro mladé autory
   Adobe Acrobat dokument Dopis PNF
   (vystaveno 13. dubna 2018)
  • Stanovisko České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP k používání pojmu "vitální indikace" při poskytování anesteziologické péče
   Adobe Acrobat dokument Stanovisko ČSARIM
   (vystaveno 28. února 2018)
  • Volby výboru SPFM
   MS Word dokument Protokol o jednání volební komise
   (vystaveno 27. února 2018)
  • EKG a vyšetření praktickým lékařem v těhotenství
   Dle doporučeného postupu "Zásady dispenzární péče ve fyziologickém těhotenství" NEPATŘÍ ekg a vyšetření praktickým lékařem mezi povinné vyšetření ve fyziologickém těhotenství.
   (vystaveno 16. února 2018)
  • Cena ČGPS za nejlepší publikaci v oboru gynekologie a porodnictví za roky 2016 - 2017
   MS Word dokument Vyhlášení soutěže
   (vystaveno 2. ledna 2018)
  • Utajené porody - odpovědi na otázky
   MS Word dokument Odpovědi na otázky
   (vystaveno 6. prosince 2017)
  • Problematika akreditací zdravotnických zařízení - komunikace doc. Unzeitiga s MZ ČR
   Korespondence ze dne 9.10.2017
   (vystaveno 31. října 2017)
  • Změna v užívání léčivého přípravku POSTINOR-2
   Adobe Acrobat dokument Informační dopis pro zdravotnické pracovníky
   (vystaveno 18. dubna 2017)
  • Ukončené přehodnocení dienogestu/ethinylestradiolu v indikaci akné
   MS Word dokument Informace SÚKL
   (aktualizováno 2. března 2017)
  • FIGO Committee for Women's Health and Human Rights
   MS Word dokument Newsletter
   (vystaveno 20. února 2017)
  • Supplementum Klinické onkologie věnované problematice karcinomu prsu a zaměřené na specifika z pohledu gynekologické péče
   Archiv: 15. 9. 2016, ročník: 29, číslo: Supplementum 3
   - možno stáhnout jednotlivé články zdarma
   (vystaveno 7. února 2017)
  • Důležité
   Volby do výboru ČGPS - kontrola kontaktních údajů členů

   Vážení členové ČGPS,

   blíží se volby do výboru ČGPS, zkontrolujte si, zda je Vaše jméno správně uvedeno v seznamu členů na webu ČGPS, případně mě kontaktujte na mail vscgps@centrum.cz. Kompletní databázi včetně kontaktních údajů vede členská evidence ČLS JEP, která zasílá složenky na platbu členských příspěvků. Pokud u Vás došlo ke změně, kontaktujte přímo ČLS (cle@cls.cz).

   S pozdravem
   MUDr. Petr Velebil, CSc.
   vědecký sekretář ČGPS


   (vystaveno 5. ledna 2017)
  • Doporučení k očkování proti HPV u žen s ošetřenou prekancerózou děložního hrdla
   viz sekce Doporučené postupy
   (vystaveno 13. prosince 2016)
  • Nově vzniklé supplementum Klinické onkologie, Hereditární nádorová onemocnění IV.
   http://www.linkos.cz/casopis-klinicka-onkologie/archiv/detail/cislo/2016-01-15-supplementum-1/
   (vystaveno 1. července 2016)
  • Cena ČGPS za nejlepší publikaci v oboru gynekologie a porodnictví za roky 2014-2015
   Vyhlášení výsledků soutěže
   (vystaveno 23. května 2016)
  • Edukační materiály pro lékaře a pacienty k minimalizaci rizika početí při užívání mykofenolátu
   Adobe Acrobat dokument PŘÍRUČKA PRO LÉKAŘE - MYKOFENOLÁT MOFETIL A SOLI KYSELINY MYKOFENOLOVÉ
   Adobe Acrobat dokument PŘÍRUČKA PRO PACIENTY - MYKOFENOLÁT
   (vystaveno 3. května 2016)
  • Výklad § 6 odst. 1 zákona o specifických zdravotních službách
   Dopis MZ ČR ze 6.4.2016
   (vystaveno 7. dubna 2016)
  • Doporučení pro závislé na tabáku
   Článek
   (vystaveno 7. prosince 2015)
  • Doporučený postup "Diagnostika a léčba děložních myomů v ambulantní péči"
   viz sekce Doporučené postupy
   (vystaveno 21. května 2015, aktualizováno 1. června 2015 a 18. června 2015)
  • Doporučení pro očkování těhotných proti pertusi v České republice
   viz Doporučené postupy
   (vystaveno 29. dubna 2015)
  • Úhrada opakované preskripce preparátu Esmya
   Informace k úhradě
   (vystaveno 29. dubna 2015)
  • Poučení pro pacientky o jednotlivých metodách kontracepce
   Materiály
   (vystaveno 2. února 2015)
  • Bromokriptin
   Zveřejnění výsledků celoevropského přehodnocení používání léčivých přípravků obsahujících bromokriptin pro prevenci a zastavení laktace po porodu.
   MS Word dokument Článek s výslednými doporučeními
   (vystaveno 21. ledna 2015)
  • Přizvání ke spolupráci na výzkumné studii
   Vážení kolegové, dovolujeme si vás tímto přizvat ke spolupráci na výzkumné studii „Mateřství žen s mentálním postižením: Analýza dostupné podpory a faktorů ovlivňujících plnění mateřské role“ (grantový projekt č. 1756214 v rámci GA UK). Cílem studie je analyzovat (a) faktory ovlivňuj ící úspěšné/neúspěšné rodičovství žen-matek s mentálním postižením v ČR, a (b) nabízenou formální a neformální podporu pro matky s mentálním postižením v ČR.
   Dílčí část studie je zaměřena na zkušenosti, názory a postoje zdravotníků a dalších pracovníků v pomáhajících profesích týkajících se mateřství žen s mentálním postižením. Do studie se můžete zapojit vyplněním dotazníku (cca 15 minut) na: https://www.surveymonkey.com/s/2ZCWL35
   Na základě získaných dat budou vypracována doporučení pro Ministerstvo zdravotnictví. Těšíme se na Vaši účast.
   Se srdečným pozdravem, Doc. PhDr. Iva Strnadová, PhD., Mgr. Jana Bernoldová a Mgr. Zdeňka Adamčíková
   (vystaveno 26. listopadu 2014)
  • Informace o zahajované mezinárodní grantové studii EPISTOP
   Jedná se o projekt zaměřený na časnou diagnostiku a léčbu pacientů s diagnózou tuberózní skleróza (TSC). Projekt je financovaný Evropskou komisí (výzva FP7-HEALTH-2013-INNOVATION-1) a podílí se na něm 14 institucí z 9 zemí, včetně Kliniky dětské neurologie 2.LF a FN Motol. Jde o historicky první pre-symptomatickou randomizovanou klinickou studii v oblasti léčby epilepsie; pokračování...
   (vystaveno 25. srpna 2014)
  • Přehodnocení poměru přínosů a rizik u kombinovaných hormonálních kontraceptiv
   Materiály
   (vystaveno 25. dubna 2014)
  • Vážení členové ČGPS ČLS JEP,
   výbor ČGPS 24.1.2014 akceptoval rozhodnutí výboru Sekce fetální medicíny ze dne 9.1.2014 ukončit činnost této sekce.
   (vystaveno 12. března 2014)
  • Informace o elektronickém vykazování pro ambulantní lékaře
   http://www.uzis.cz/vykazy/elektronicky-sber-dat
   (vystaveno 18. února 2014)
  • Vzor průvodního dopisu pro volby do sekcí
   - přístupné v uzavřené části webu
   (vystaveno 8. listopadu 2010, aktualizováno 11. února 2014)
  • Aktuální doporučené postupy
   viz sekce Doporučené postupy
   (vystaveno 13. ledna 2014)
  • SABA - důležitá omezení použití
   MS Word dokument Beta agonisté s krátkodobým účinkem při indikacích v porodnictví - důležitá omezení použití
   (vystaveno 20. listopadu 2013)
  • Závěry a doporučení výboru PRAC Evropské lékové agentury k přípravkům s obsahem CPA 2mg a EE 35µg
   Dopis ze 6.6.2013
   (vystaveno 6. listopadu 2013)
  • Cilest a Pramino - stažení z trhu
   Tisková zpráva firmy Janssen a sdělení SÚKL
   (vystaveno 11. července 2013)
  • Stažení přípravku CERAZETTE - prohlášení
   Prohlášení
   (vystaveno 10. dubna 2013)
  • Moje zkušenosti z ENTOG exchange – Estonsko, 2012
   MUDr. Erika Menzlová
   Adobe Acrobat dokument menzlova.pdf
   (vystaveno 10. dubna 2013)
  • Upozornění na probíhající epidemii rubeoly
   (vystaveno 9. března 2012)
  • Ukončení dovozu léčivého přípravku IMPLANON
   Adobe Acrobat dokument Dopis Merck Sharp&Dohme (z 2.1.2012)
   (vystaveno 6. ledna 2012)
  • Peripartální život ohrožující krvácení 2011
   MS Word dokument Konsensus 10 odborných společností (22.12.2011)
   (vystaveno 2. ledna 2012)  ČGPS - Česká gynekologická a porodnická společnost
  ČGPS - English version
  ČGPS - English version