ČGPS - Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP

Aktuality

Akce

 • ISGRE Course Hot Topics of Gynecological Endocrinology
  March 1 - 2, 2019. Budapest

  Registration
  ISGE Website
 • 10. konference Sekce infekčních nemocí v gynekologii a porodnictví ČGPS ČLS JEP
  23. března 2019, Hradec Králové

  www.hanzo.cz/infekcegp

 • Operační workshop v urogynekologii
  14. - 16. června 2019, Zlín
  pořádá Sekce urogynekologická a UGS ČR
 • 6. Společná konference ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS
  22. - 23. června 2019, Bratislava

  www.sgps-kongres.sk

 • Přehled akcí ČGPS na rok 2019

Sdělení

 • Sildenafil a jeho užívání
  MS Word dokument Informační dopis z 11.10.2018
  (vystaveno 16. října 2018)
 • Výsledky voleb výboru Sekce ultrazvukové diagnostiky
  MS Word dokument Zápis z jednání volební komise
  (vystaveno 11. října 2018)
 • Adobe Acrobat dokument Zápis z jednání výboru ČGPS 7. června 2018
  (vystaveno 18. září 2018)
 • Výsledky voleb výboru Sekce pro otázky menopauzy
  MS Word dokument Zápis z jednání volební komise
  (vystaveno 17. září 2018)
 • Esmya – nová doporučení
  Adobe Acrobat dokument Zdravotní výkon 63415 a kolize certifikátů pro jeho vystavování
  (vystaveno 11. září 2018)
 • Esmya – nová doporučení
  MS Word dokument Nová doporučení SÚKL k přípravku ESMYA
  Adobe Acrobat dokument Informační dopis pro zdravotnické pracovníky z 1.8.2018
  (vystaveno 27. února 2018, aktualizováno 7. srpna 2018)
 • MS word dokument Výsledky voleb výboru Sekce pro endometriózu
  (vystaveno 15. června 2018)
 • Cena ČGPS za nejlepší publikaci v oboru gynekologie a porodnictví za roky 2016 - 2017
  MS Word dokument Vyhlášení výsledků
  (vystaveno 9. května 2018)
 • Purkyňův nadační fond - vypsání soutěže pro mladé autory
  Adobe Acrobat dokument Dopis PNF
  (vystaveno 13. dubna 2018)
 • Stanovisko České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP k používání pojmu "vitální indikace" při poskytování anesteziologické péče
  Adobe Acrobat dokument Stanovisko ČSARIM
  (vystaveno 28. února 2018)
 • Volby výboru SPFM
  MS Word dokument Protokol o jednání volební komise
  (vystaveno 27. února 2018)
 • EKG a vyšetření praktickým lékařem v těhotenství
  Dle doporučeného postupu "Zásady dispenzární péče ve fyziologickém těhotenství" NEPATŘÍ ekg a vyšetření praktickým lékařem mezi povinné vyšetření ve fyziologickém těhotenství.
  (vystaveno 16. února 2018)
 • Cena ČGPS za nejlepší publikaci v oboru gynekologie a porodnictví za roky 2016 - 2017
  MS Word dokument Vyhlášení soutěže
  (vystaveno 2. ledna 2018)
 • Utajené porody - odpovědi na otázky
  MS Word dokument Odpovědi na otázky
  (vystaveno 6. prosince 2017)
 • Problematika akreditací zdravotnických zařízení - komunikace doc. Unzeitiga s MZ ČR
  Korespondence ze dne 9.10.2017
  (vystaveno 31. října 2017)
 • Změna v užívání léčivého přípravku POSTINOR-2
  Adobe Acrobat dokument Informační dopis pro zdravotnické pracovníky
  (vystaveno 18. dubna 2017)
 • Ukončené přehodnocení dienogestu/ethinylestradiolu v indikaci akné
  MS Word dokument Informace SÚKL
  (aktualizováno 2. března 2017)
 • FIGO Committee for Women's Health and Human Rights
  MS Word dokument Newsletter
  (vystaveno 20. února 2017)
 • Supplementum Klinické onkologie věnované problematice karcinomu prsu a zaměřené na specifika z pohledu gynekologické péče
  Archiv: 15. 9. 2016, ročník: 29, číslo: Supplementum 3
  - možno stáhnout jednotlivé články zdarma
  (vystaveno 7. února 2017)
 • Důležité
  Volby do výboru ČGPS - kontrola kontaktních údajů členů

  Vážení členové ČGPS,

  blíží se volby do výboru ČGPS, zkontrolujte si, zda je Vaše jméno správně uvedeno v seznamu členů na webu ČGPS, případně mě kontaktujte na mail vscgps@centrum.cz. Kompletní databázi včetně kontaktních údajů vede členská evidence ČLS JEP, která zasílá složenky na platbu členských příspěvků. Pokud u Vás došlo ke změně, kontaktujte přímo ČLS (cle@cls.cz).

  S pozdravem
  MUDr. Petr Velebil, CSc.
  vědecký sekretář ČGPS


  (vystaveno 5. ledna 2017)
 • Doporučení k očkování proti HPV u žen s ošetřenou prekancerózou děložního hrdla
  viz sekce Doporučené postupy
  (vystaveno 13. prosince 2016)
 • Nově vzniklé supplementum Klinické onkologie, Hereditární nádorová onemocnění IV.
  http://www.linkos.cz/casopis-klinicka-onkologie/archiv/detail/cislo/2016-01-15-supplementum-1/
  (vystaveno 1. července 2016)
 • Cena ČGPS za nejlepší publikaci v oboru gynekologie a porodnictví za roky 2014-2015
  Vyhlášení výsledků soutěže
  (vystaveno 23. května 2016)
 • Edukační materiály pro lékaře a pacienty k minimalizaci rizika početí při užívání mykofenolátu
  Adobe Acrobat dokument PŘÍRUČKA PRO LÉKAŘE - MYKOFENOLÁT MOFETIL A SOLI KYSELINY MYKOFENOLOVÉ
  Adobe Acrobat dokument PŘÍRUČKA PRO PACIENTY - MYKOFENOLÁT
  (vystaveno 3. května 2016)
 • Výklad § 6 odst. 1 zákona o specifických zdravotních službách
  Dopis MZ ČR ze 6.4.2016
  (vystaveno 7. dubna 2016)
 • Doporučení pro závislé na tabáku
  Článek
  (vystaveno 7. prosince 2015)
 • Doporučený postup "Diagnostika a léčba děložních myomů v ambulantní péči"
  viz sekce Doporučené postupy
  (vystaveno 21. května 2015, aktualizováno 1. června 2015 a 18. června 2015)
 • Doporučení pro očkování těhotných proti pertusi v České republice
  viz Doporučené postupy
  (vystaveno 29. dubna 2015)
 • Úhrada opakované preskripce preparátu Esmya
  Informace k úhradě
  (vystaveno 29. dubna 2015)
 • Poučení pro pacientky o jednotlivých metodách kontracepce
  Materiály
  (vystaveno 2. února 2015)
 • Bromokriptin
  Zveřejnění výsledků celoevropského přehodnocení používání léčivých přípravků obsahujících bromokriptin pro prevenci a zastavení laktace po porodu.
  MS Word dokument Článek s výslednými doporučeními
  (vystaveno 21. ledna 2015)
 • Přizvání ke spolupráci na výzkumné studii
  Vážení kolegové, dovolujeme si vás tímto přizvat ke spolupráci na výzkumné studii „Mateřství žen s mentálním postižením: Analýza dostupné podpory a faktorů ovlivňujících plnění mateřské role“ (grantový projekt č. 1756214 v rámci GA UK). Cílem studie je analyzovat (a) faktory ovlivňuj ící úspěšné/neúspěšné rodičovství žen-matek s mentálním postižením v ČR, a (b) nabízenou formální a neformální podporu pro matky s mentálním postižením v ČR.
  Dílčí část studie je zaměřena na zkušenosti, názory a postoje zdravotníků a dalších pracovníků v pomáhajících profesích týkajících se mateřství žen s mentálním postižením. Do studie se můžete zapojit vyplněním dotazníku (cca 15 minut) na: https://www.surveymonkey.com/s/2ZCWL35
  Na základě získaných dat budou vypracována doporučení pro Ministerstvo zdravotnictví. Těšíme se na Vaši účast.
  Se srdečným pozdravem, Doc. PhDr. Iva Strnadová, PhD., Mgr. Jana Bernoldová a Mgr. Zdeňka Adamčíková
  (vystaveno 26. listopadu 2014)
 • Informace o zahajované mezinárodní grantové studii EPISTOP
  Jedná se o projekt zaměřený na časnou diagnostiku a léčbu pacientů s diagnózou tuberózní skleróza (TSC). Projekt je financovaný Evropskou komisí (výzva FP7-HEALTH-2013-INNOVATION-1) a podílí se na něm 14 institucí z 9 zemí, včetně Kliniky dětské neurologie 2.LF a FN Motol. Jde o historicky první pre-symptomatickou randomizovanou klinickou studii v oblasti léčby epilepsie; pokračování...
  (vystaveno 25. srpna 2014)
 • Přehodnocení poměru přínosů a rizik u kombinovaných hormonálních kontraceptiv
  Materiály
  (vystaveno 25. dubna 2014)
 • Vážení členové ČGPS ČLS JEP,
  výbor ČGPS 24.1.2014 akceptoval rozhodnutí výboru Sekce fetální medicíny ze dne 9.1.2014 ukončit činnost této sekce.
  (vystaveno 12. března 2014)
 • Informace o elektronickém vykazování pro ambulantní lékaře
  http://www.uzis.cz/vykazy/elektronicky-sber-dat
  (vystaveno 18. února 2014)
 • Vzor průvodního dopisu pro volby do sekcí
  - přístupné v uzavřené části webu
  (vystaveno 8. listopadu 2010, aktualizováno 11. února 2014)
 • Aktuální doporučené postupy
  viz sekce Doporučené postupy
  (vystaveno 13. ledna 2014)
 • SABA - důležitá omezení použití
  MS Word dokument Beta agonisté s krátkodobým účinkem při indikacích v porodnictví - důležitá omezení použití
  (vystaveno 20. listopadu 2013)
 • Závěry a doporučení výboru PRAC Evropské lékové agentury k přípravkům s obsahem CPA 2mg a EE 35µg
  Dopis ze 6.6.2013
  (vystaveno 6. listopadu 2013)
 • Cilest a Pramino - stažení z trhu
  Tisková zpráva firmy Janssen a sdělení SÚKL
  (vystaveno 11. července 2013)
 • Stažení přípravku CERAZETTE - prohlášení
  Prohlášení
  (vystaveno 10. dubna 2013)
 • Moje zkušenosti z ENTOG exchange – Estonsko, 2012
  MUDr. Erika Menzlová
  Adobe Acrobat dokument menzlova.pdf
  (vystaveno 10. dubna 2013)
 • Upozornění na probíhající epidemii rubeoly
  (vystaveno 9. března 2012)
 • Ukončení dovozu léčivého přípravku IMPLANON
  Adobe Acrobat dokument Dopis Merck Sharp&Dohme (z 2.1.2012)
  (vystaveno 6. ledna 2012)
 • Peripartální život ohrožující krvácení 2011
  MS Word dokument Konsensus 10 odborných společností (22.12.2011)
  (vystaveno 2. ledna 2012)ČGPS - Česká gynekologická a porodnická společnost
ČGPS - English version
ČGPS - English version