ČGPS - Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP

Aktuality

 • 48. konference dětské gynekologie
  14. - 16. 4. 2016, Lednice
  Web: http://detskagynekologie2016.amca.cz/
  (vystaveno 8. února 2016)
 • II. Odborná konference z cyklu MEZIOBOROVÁ PROBLEMATIKA NEONATOLOGIE 21. STOLETÍ s názvem Dítě diabetické matky
  28. dubna 2016, FN Motol
  Adobe Acrobat dokument Pozvánka (pdf)
  Vzhledem k omezené kapacitě konference si dovolujeme zdvořile požádat zájemce o závazné potvrzení účasti prostřednictvím registračního formuláře na http://www.mv-consult.cz/seminare
  (vystaveno 8. února 2016)
 • EUGA 9th Annual Congress
  3 - 5 November, 2016. Amsterdam
  Bitmapa Plakát (jpg)
  (vystaveno 8. února 2016)
 • ESSIC 2016 Annual Meeting
  17 - 19 November, 2016. New Delhi
  Adobe Acrobat dokument Announcement (pdf)
  (vystaveno 8. února 2016)
 • Bioimplantologie 2016
  28. – 29. dubna 2016, Brno
  Adobe Acrobat dokument Pozvánka (pdf)
  Web konference: www.bioimplantologie.cz
  (vystaveno 2. února 2016)
 • 4th International Congress of Gynaecology and Obstetrics (ICGO-2016)
  May 28-30, 2016, Barcelona, Spain
  http://www.bitcongress.com/icgo2016/default.asp
  (vystaveno 25. ledna 2016)
 • 3. Společná konference ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS
  9. – 12. června 2016, Karlovy Vary
  Web: www.gynkonference.cz
  Banner
  (vystaveno 22. ledna 2016)
 • MS Word dokument Zápis z jednání výboru ČGPS 11. prosince 2015
  (vystaveno 18. ledna 2016)
 • Doporučení pro závislé na tabáku
  Článek
  (vystaveno 7. prosince 2015)
 • Zásobení jódem jako prevence tyreopatií
  XI. konference u příležitosti Dne jódu a 20ti let MKJD
  4. března 2016, Praha
  MS Word dokument Program a přihláška (doc)
  (vystaveno 19. listopadu 2015)
 • Cena ČGPS za nejlepší publikaci v oboru gynekologie a porodnictví za roky 2014 - 2015
  Vyhlášení soutěže
  (vystaveno 5. října 2015)
 • XXXIII. celostátní konference perinatologie a fetomaternální medicíny
  7. – 9. dubna 2016, Ústí nad Labem
  Adobe Acrobat dokument I.informace (pdf)
  Registrace probíhá on-line na www.ortopedicke-centrum.cz, kde je otevřena on-line registrace.
  (vystaveno 17. července 2015, aktualizováno 12. ledna 2016)
 • Doporučený postup "Diagnostika a léčba děložních myomů v ambulantní péči"
  viz sekce Doporučené postupy
  (vystaveno 21. května 2015, aktualizováno 1. června 2015 a 18. června 2015)
 • Doporučení pro očkování těhotných proti pertusi v České republice
  viz Doporučené postupy
  (vystaveno 29. dubna 2015)
 • Úhrada opakované preskripce preparátu Esmya
  Informace k úhradě
  (vystaveno 29. dubna 2015)
 • Poučení pro pacientky o jednotlivých metodách kontracepce
  Materiály
  (vystaveno 2. února 2015)
 • Bromokriptin
  Zveřejnění výsledků celoevropského přehodnocení používání léčivých přípravků obsahujících bromokriptin pro prevenci a zastavení laktace po porodu.
  MS Word dokument Článek s výslednými doporučeními
  (vystaveno 21. ledna 2015)
 • Přizvání ke spolupráci na výzkumné studii
  Vážení kolegové, dovolujeme si vás tímto přizvat ke spolupráci na výzkumné studii „Mateřství žen s mentálním postižením: Analýza dostupné podpory a faktorů ovlivňujících plnění mateřské role“ (grantový projekt č. 1756214 v rámci GA UK). Cílem studie je analyzovat (a) faktory ovlivňuj ící úspěšné/neúspěšné rodičovství žen-matek s mentálním postižením v ČR, a (b) nabízenou formální a neformální podporu pro matky s mentálním postižením v ČR.
  Dílčí část studie je zaměřena na zkušenosti, názory a postoje zdravotníků a dalších pracovníků v pomáhajících profesích týkajících se mateřství žen s mentálním postižením. Do studie se můžete zapojit vyplněním dotazníku (cca 15 minut) na: https://www.surveymonkey.com/s/2ZCWL35
  Na základě získaných dat budou vypracována doporučení pro Ministerstvo zdravotnictví. Těšíme se na Vaši účast.
  Se srdečným pozdravem, Doc. PhDr. Iva Strnadová, PhD., Mgr. Jana Bernoldová a Mgr. Zdeňka Adamčíková
  (vystaveno 26. listopadu 2014)
 • Informace o zahajované mezinárodní grantové studii EPISTOP
  Jedná se o projekt zaměřený na časnou diagnostiku a léčbu pacientů s diagnózou tuberózní skleróza (TSC). Projekt je financovaný Evropskou komisí (výzva FP7-HEALTH-2013-INNOVATION-1) a podílí se na něm 14 institucí z 9 zemí, včetně Kliniky dětské neurologie 2.LF a FN Motol. Jde o historicky první pre-symptomatickou randomizovanou klinickou studii v oblasti léčby epilepsie; pokračování...
  (vystaveno 25. srpna 2014)
 • Přehodnocení poměru přínosů a rizik u kombinovaných hormonálních kontraceptiv
  Materiály
  (vystaveno 25. dubna 2014)
 • Vážení členové ČGPS ČLS JEP,
  výbor ČGPS 24.1.2014 akceptoval rozhodnutí výboru Sekce fetální medicíny ze dne 9.1.2014 ukončit činnost této sekce.
  (vystaveno 12. března 2014)
 • Informace o elektronickém vykazování pro ambulantní lékaře
  http://www.uzis.cz/vykazy/elektronicky-sber-dat
  (vystaveno 18. února 2014)
 • Vzor průvodního dopisu pro volby do sekcí
  - přístupné v uzavřené části webu
  (vystaveno 8. listopadu 2010, aktualizováno 11. února 2014)
 • Aktuální doporučené postupy
  viz sekce Doporučené postupy
  (vystaveno 13. ledna 2014)
 • SABA - důležitá omezení použití
  MS Word dokument Beta agonisté s krátkodobým účinkem při indikacích v porodnictví - důležitá omezení použití
  (vystaveno 20. listopadu 2013)
 • Závěry a doporučení výboru PRAC Evropské lékové agentury k přípravkům s obsahem CPA 2mg a EE 35µg
  Dopis ze 6.6.2013
  (vystaveno 6. listopadu 2013)
 • Cilest a Pramino - stažení z trhu
  Tisková zpráva firmy Janssen a sdělení SÚKL
  (vystaveno 11. července 2013)
 • Stažení přípravku CERAZETTE - prohlášení
  Prohlášení
  (vystaveno 10. dubna 2013)
 • Moje zkušenosti z ENTOG exchange – Estonsko, 2012
  MUDr. Erika Menzlová
  Adobe Acrobat dokument menzlova.pdf
  (vystaveno 10. dubna 2013)
 • Inzerát na revizního lékaře - specialistu
  Adobe Acrobat dokument Inzerát
  (vystaveno 15. února 2013)
 • EBCOG Fellowships
  Adobe Acrobat dokument EBCOG supported training fellowships in Obstetrics and Gynaecology - 2013
  (vystaveno 5. února 2013)
 • Upozornění na probíhající epidemii rubeoly
  (vystaveno 9. března 2012)
 • Ukončení dovozu léčivého přípravku IMPLANON
  Adobe Acrobat dokument Dopis Merck Sharp&Dohme (z 2.1.2012)
  (vystaveno 6. ledna 2012)
 • Peripartální život ohrožující krvácení 2011
  MS Word dokument Konsensus 10 odborných společností (22.12.2011)
  (vystaveno 2. ledna 2012)ČGPS - Česká gynekologická a porodnická společnost
ČGPS - English version
ČGPS - English version