ČGPS - Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP

Aktuality

 • Obstetrics Forum
  11. - 13. 3. 2015, Praha
  Adobe Acrobat dokument Program
  (vystaveno 4. března 2015)
 • 7. celostátní konference Sekce infekčních nemocí v gynekologii a porodnictví 2016
  23. ledna 2016, Praha
  (vystaveno 17. února 2015)
 • 15. Konference Senologické sekce ČGPS
  28. 3. 2015, VFN Praha
  Téma: Symptomatický prs
  Web konference: www.senologie.cz
  (vystaveno 17. února 2015)
 • II. spoločná konferencia SGPS a ČGPS, Bratislava 2015
  14. - 17. 5. 2015, Bratislava
  Adobe Acrobat dokument Pozvánka
  Web konference: www.sgps-kongres.sk

  Banner
  (vystaveno 10. února 2015)
 • XXXII. Konference Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny
  17. - 18. 4. 2015, Liberec
  Adobe Acrobat dokument I.informace
  Web konference: http://www.bos-congress.cz/perinatologie2015
  (vystaveno 2. února 2015)
 • Poučení pro pacientky o jednotlivých metodách kontracepce
  Materiály
  (vystaveno 2. února 2015)
 • Bromokriptin
  Zveřejnění výsledků celoevropského přehodnocení používání léčivých přípravků obsahujících bromokriptin pro prevenci a zastavení laktace po porodu.
  MS Word dokument Článek s výslednými doporučeními
  (vystaveno 21. ledna 2015)
 • Salzburské lékařské semináře 2015
  MS Word dokument Informace
  (vystaveno 21. ledna 2015)
 • Cena ČGPS za nejlepší publikaci v oboru gynekologie a porodnictví 2013
  Vyhlášení výsledků soutěže
  (vystaveno 26. listopadu 2014)
 • Přizvání ke spolupráci na výzkumné studii
  Vážení kolegové, dovolujeme si vás tímto přizvat ke spolupráci na výzkumné studii „Mateřství žen s mentálním postižením: Analýza dostupné podpory a faktorů ovlivňujících plnění mateřské role“ (grantový projekt č. 1756214 v rámci GA UK). Cílem studie je analyzovat (a) faktory ovlivňuj ící úspěšné/neúspěšné rodičovství žen-matek s mentálním postižením v ČR, a (b) nabízenou formální a neformální podporu pro matky s mentálním postižením v ČR.
  Dílčí část studie je zaměřena na zkušenosti, názory a postoje zdravotníků a dalších pracovníků v pomáhajících profesích týkajících se mateřství žen s mentálním postižením. Do studie se můžete zapojit vyplněním dotazníku (cca 15 minut) na: https://www.surveymonkey.com/s/2ZCWL35
  Na základě získaných dat budou vypracována doporučení pro Ministerstvo zdravotnictví. Těšíme se na Vaši účast.
  Se srdečným pozdravem, Doc. PhDr. Iva Strnadová, PhD., Mgr. Jana Bernoldová a Mgr. Zdeňka Adamčíková
  (vystaveno 26. listopadu 2014)
 • MS Word dokument Zápis z jednání výboru ČGPS 10. října 2014
  (vystaveno 21. listopadu 2014)
 • Informace o zahajované mezinárodní grantové studii EPISTOP
  Jedná se o projekt zaměřený na časnou diagnostiku a léčbu pacientů s diagnózou tuberózní skleróza (TSC). Projekt je financovaný Evropskou komisí (výzva FP7-HEALTH-2013-INNOVATION-1) a podílí se na něm 14 institucí z 9 zemí, včetně Kliniky dětské neurologie 2.LF a FN Motol. Jde o historicky první pre-symptomatickou randomizovanou klinickou studii v oblasti léčby epilepsie; pokračování...
  (vystaveno 25. srpna 2014)
 • Cena ČGPS za nejlepší publikaci v oboru gynekologie a porodnictví za rok 2013
  Vyhlášení soutěže
  (vystaveno 14. května 2014)
 • Přehodnocení poměru přínosů a rizik u kombinovaných hormonálních kontraceptiv
  Materiály
  (vystaveno 25. dubna 2014)
 • Vážení členové ČGPS ČLS JEP,
  výbor ČGPS 24.1.2014 akceptoval rozhodnutí výboru Sekce fetální medicíny ze dne 9.1.2014 ukončit činnost této sekce.
  (vystaveno 12. března 2014)
 • Informace o elektronickém vykazování pro ambulantní lékaře
  http://www.uzis.cz/vykazy/elektronicky-sber-dat
  (vystaveno 18. února 2014)
 • Vzor průvodního dopisu pro volby do sekcí
  - přístupné v uzavřené části webu
  (vystaveno 8. listopadu 2010, aktualizováno 11. února 2014)
 • Jubilejní světový kongres ICS
  9. - 12. 9. 2015, Praha / Plzeň
  http://www.icsczech.cz/cs/
  (vystaveno 30. ledna 2014)
 • Cena ČGPS za nejlepší publikaci v oboru gynekologie a porodnictví 2012
  Vyhlášení výsledků soutěže
  (vystaveno 22. ledna 2014)
 • Aktuální doporučené postupy
  viz sekce Doporučené postupy
  (vystaveno 13. ledna 2014)
 • XXI FIGO World Congress of Gynecology and Obstetrics
  4 - 9 October 2015, Vancouver
  Adobe Acrobat dokument 1st Announcement
  (vystaveno 3. prosince 2013)
 • SABA - důležitá omezení použití
  MS Word dokument Beta agonisté s krátkodobým účinkem při indikacích v porodnictví - důležitá omezení použití
  (vystaveno 20. listopadu 2013)
 • Závěry a doporučení výboru PRAC Evropské lékové agentury k přípravkům s obsahem CPA 2mg a EE 35µg
  Dopis ze 6.6.2013
  (vystaveno 6. listopadu 2013)
 • Cilest a Pramino - stažení z trhu
  Tisková zpráva firmy Janssen a sdělení SÚKL
  (vystaveno 11. července 2013)
 • Stažení přípravku CERAZETTE - prohlášení
  Prohlášení
  (vystaveno 10. dubna 2013)
 • Moje zkušenosti z ENTOG exchange – Estonsko, 2012
  MUDr. Erika Menzlová
  Adobe Acrobat dokument menzlova.pdf
  (vystaveno 10. dubna 2013)
 • Inzerát na revizního lékaře - specialistu
  Adobe Acrobat dokument Inzerát
  (vystaveno 15. února 2013)
 • EBCOG Fellowships
  Adobe Acrobat dokument EBCOG supported training fellowships in Obstetrics and Gynaecology - 2013
  (vystaveno 5. února 2013)
 • Upozornění na probíhající epidemii rubeoly
  (vystaveno 9. března 2012)
 • Ukončení dovozu léčivého přípravku IMPLANON
  Adobe Acrobat dokument Dopis Merck Sharp&Dohme (z 2.1.2012)
  (vystaveno 6. ledna 2012)
 • Peripartální život ohrožující krvácení 2011
  MS Word dokument Konsensus 10 odborných společností (22.12.2011)
  (vystaveno 2. ledna 2012)ČGPS - Česká gynekologická a porodnická společnost
ČGPS - English version
ČGPS - English version